a) Cho A=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}dx $ và B=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx $
Tính $ \frac{A}{B}$
b) Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
 c) Tính tích phân I = $\int\limits_0^\pi {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
d) $\int\limits_{0}^{1} \frac{1+x.e^{2x}}{1+x.e^{x}} dx$
e) Tính tích phân: $I=\int\limits_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2x}dx$
f) Tính : $I = \int\limits_1^e {x\ln^2xdx} $
g) $ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $
 
d) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113856/tinh-tich-phan
g)
$2+\sin x-2\cos x=2(1-\cos x)+\sin x=2\cdot 2\sin ^ 2 \frac {x}{2}+2\sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}$,

$ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $

$=\int \frac{1}{2\sin \frac{x}{2}\left(2\sin \frac{x}{2}+\cos \frac{x}{2}\right)}\ dx$

$=\int \frac{1}{2\tan \frac{x}{2}\left(2\tan \frac{x}{2}+1\right)}\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\int \left(\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}}-\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}+1}\right)\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\ln \left|\frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}+\frac 12}\right|+C.$
f) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/111756/tich-phan
e )
http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113132/tinh-tich-phan
c) Thực chất bài toán này là trường hợp cụ thể của bài toán tổng quát sau đây.
Cho $f$ liên tục trên $[0;\pi ]$.  Ta có : $\int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f (\sin x) dx.$
Thật vậy,
Đặt $t = \pi -x  \Rightarrow dt = -dx$
$\Rightarrow \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi }xf(\sin x)dx = - \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{0}(\pi - t)f(\sin t)dt = \int\limits_{0 }^{\frac{\pi}{2}}(\pi -x)f(\sin x)dx $
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi}x.f(\sin x)dx = \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf(\sin x)dx + \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi}xf(\sin x)dx$
                                        $= \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf (\sin x)dx + \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }(\pi -x)f(\sin x) dx$
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f(\sin x)dx.$
Do đó,
 $  I =\int\limits_0^\pi  {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} =\int\limits_0^\pi  x{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx}= \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
Đặt $\cos x = t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  \sin xdx =  - dt  \\
  x = 0:t = 1  \\
  x = \frac{\pi}{2} :t =  0  \\
\end{array}  \right.$
$ \Rightarrow I =  -\pi \int\limits_1^{0} {\frac{{dt}}{{{t^2} - 4}}}  = \pi\int\limits_{0}^1 {\frac{{dt}}{{(t - 2)(t + 2)}}}  = \frac{\pi }{4}\ln \left| {\frac{{t - 2}}{{t + 2}}} \right|\left| \begin{array}
  {\text{  }}1  \\
0  \\
\end{array}  \right.$$ =\boxed{\displaystyle  - \frac{{\pi \ln 3}}{4}}$
b) $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{2(x\ln x+1)+\ln x+x+\ln x+1}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+\frac{(\ln x +1)(x+1)}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\frac{\ln x +1}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} \right]'dx $
$I= {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} |_1^e $
$I=\boxed{\displaystyle{2\sqrt[3]{(1+e)^2}-4}} $

 
Bài toán của bạn rất hay, mình tổng quát thành bài sau
Tính $\frac AB$ , với $A=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m}\ \mathrm{dx}\ \ ,\ \ B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}\ \mathrm{dx}$ và $\{m,n\}\subset \mathbb N^*$ .
$\left\{\begin{array}{ccc}
u(x)=\left(1-x^n\right)^{m+1} & \implies & u'(x)=-n(m+1)x^{n-1}\left(1-x^n\right)^m\\\\
v'(x)=1 & \implies & v(x)=x\end{array}\right|$ $\implies$
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}dx =$ $\left. x\left(1-x^n\right)^{m+1}\right|_0^1 +n(m+1)\cdot \int x^{n}\left(1-x^n\right)^m dx=$
$n(m+1)\cdot\int \left[1-\left(1-x^{n}\right)\right]\left(1-x^n\right)^m\ dx\implies$ $B=n(m+1)\cdot (A-B)$
$\implies \frac AB=1+\frac {1}{n(m+1)}$
Hay quá a.Tân ơi! –  taysobavuong94 06-10-12 07:50 PM
Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần ta được
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx=\left[x \cdot ({1-x^{50}})^{101}\right]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}x \cdot 101({1-x^{50}})^{100}(-50) x^{49}\ dx$
$B = 0 + 50 \cdot 101 \int_{0}^{1} x^{50}({1-x^{50}})^{100}\ dx$
$B = -5050 \left[\int_{0}^{1}(1- x^{50})({1-x^{50}})^{100}\ dx-\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}\ dx\right]$
$B = -5050 \cdot B + 5050 \cdot A$
$\implies 5050 \cdot A = 5051 \cdot B$
Do đó  $ \frac{A}{B}=\frac{5051}{5050} $.

Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ko tên ko tuổi: kéo chuột lên trên 11/29/2015 10:05:37 AM
 • ko tên ko tuổi: thấy tên mi 11/29/2015 10:05:42 AM
 • ko tên ko tuổi: bấm vào đi 11/29/2015 10:05:44 AM
 • Earth and sky: ko bấm được 11/29/2015 10:06:36 AM
 • ko tên ko tuổi: tóm lại là mi đưa đây 11/29/2015 10:07:11 AM
 • ko tên ko tuổi: big_grina lm choa 11/29/2015 10:07:19 AM
 • Earth and sky: -_- 11/29/2015 10:07:59 AM
 • ko tên ko tuổi: tóm lại chú muốn nick n thế 11/29/2015 10:08:40 AM
 • ko tên ko tuổi: hay sửa 11/29/2015 10:08:52 AM
 • Earth and sky: sao 11/29/2015 10:08:52 AM
 • Earth and sky: sửa chứ 11/29/2015 10:09:06 AM
 • ko tên ko tuổi: laughingko thì mãi mãi ko vào đc đâu 11/29/2015 10:09:08 AM
 • Earth and sky: thế có gì đảm bảo b ko lấy luôn nick 11/29/2015 10:09:41 AM
 • ko tên ko tuổi: -_- 11/29/2015 10:09:56 AM
 • ko tên ko tuổi: ta thề ta sẽ ko lấy nick 11/29/2015 10:10:05 AM
 • Earth and sky: sửa được xong lấy mất luôn 11/29/2015 10:10:06 AM
 • Earth and sky:11/29/2015 10:10:09 AM
 • Earth and sky: thế thì t 11/29/2015 10:10:15 AM
 • Earth and sky: laughing 11/29/2015 10:10:22 AM
 • ko tên ko tuổi: sigh 11/29/2015 10:10:31 AM
 • Earth and sky: ra chat riêng 11/29/2015 10:10:32 AM
 • Earth and sky: gửi cho 11/29/2015 10:10:41 AM
 • Earth and sky: nhanh 11/29/2015 10:10:51 AM
 • namanh1237: chào các người đẹp 11/29/2015 10:16:17 AM
 • ko tên ko tuổi: ???????????????????? 11/29/2015 10:16:33 AM
 • ko tên ko tuổi: mỗi ta đẹp thôi 11/29/2015 10:16:42 AM
 • ko tên ko tuổi: còn tên sky kia xấu đóa 11/29/2015 10:16:50 AM
 • ko tên ko tuổi: laughing 11/29/2015 10:16:54 AM
 • namanh1237: có ai có bài tập về phương pháp đặt ẩn phụ không 11/29/2015 10:16:56 AM
 • Earth and sky: -_- 11/29/2015 10:17:00 AM
 • Earth and sky: ăn đập 11/29/2015 10:17:05 AM
 • namanh1237: tớ muốn thử sức 11/29/2015 10:17:06 AM
 • Earth and sky: bài đặt ẩn phụ xưa r 11/29/2015 10:17:17 AM
 • Earth and sky: lớp 8 11/29/2015 10:17:25 AM
 • namanh1237: ẩn phụ không hoàn toàn 11/29/2015 10:17:31 AM
 • Earth and sky: là thế nào 11/29/2015 10:17:41 AM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floormấy n ns cái j đấy 11/29/2015 10:17:42 AM
 • Ghost rider: chán quá nhỉ 11/29/2015 10:17:51 AM
 • Earth and sky: trật yự tí coi 11/29/2015 10:17:52 AM
 • Ghost rider: yawn 11/29/2015 10:17:55 AM
 • Ghost rider: out thôi 11/29/2015 10:17:59 AM
 • namanh1237: phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn 11/29/2015 10:18:20 AM
 • ko tên ko tuổi: what the fuck? 11/29/2015 10:18:29 AM
 • ko tên ko tuổi: nammanh lớp mấy 11/29/2015 10:18:40 AM
 • namanh1237: giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn 11/29/2015 10:18:47 AM
 • namanh1237: lớp 10 11/29/2015 10:18:53 AM
 • ko tên ko tuổi: yawn 11/29/2015 10:18:58 AM
 • namanh1237: sao thế 11/29/2015 10:19:03 AM
 • ko tên ko tuổi: mệt 11/29/2015 10:19:12 AM
 • namanh1237: sao mệt 11/29/2015 10:19:19 AM
 • ko tên ko tuổi: laughinghok nhiều thì mệt 11/29/2015 10:19:32 AM
 • namanh1237: xin hãy cho tớ 1 số bài tập về phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn 11/29/2015 10:20:08 AM
 • ko tên ko tuổi: ok 11/29/2015 10:20:25 AM
 • namanh1237:11/29/2015 10:20:35 AM
 • namanh1237: mà cậu học lớp mầy 11/29/2015 10:20:45 AM
 • ko tên ko tuổi: ko hok lớp mấy cả 11/29/2015 10:21:29 AM
 • ko tên ko tuổi: laughingmìn ko tuổi 11/29/2015 10:21:40 AM
 • namanh1237: à 11/29/2015 10:22:51 AM
 • namanh1237: thế có bt chưa 11/29/2015 10:23:00 AM
 • namanh1237: bee 11/29/2015 10:23:17 AM
 • ko tên ko tuổi: từ 11/29/2015 10:24:16 AM
 • ko tên ko tuổi: 3x^2+x+3+(8x−3) √(2x^2+1) =0 11/29/2015 10:24:45 AM
 • namanh1237: ok 11/29/2015 10:24:59 AM
 • ko tên ko tuổi: muốn bao nhiêu bài 11/29/2015 10:25:02 AM
 • namanh1237: đợi xem có giải được không 11/29/2015 10:25:09 AM
 • namanh1237: gửi mail cho tớ 11/29/2015 10:25:21 AM
 • ko tên ko tuổi: ko cần 11/29/2015 10:25:34 AM
 • namanh1237: namanh1236@gmail.com 11/29/2015 10:25:36 AM
 • namanh1237: 1237 11/29/2015 10:25:41 AM
 • ko tên ko tuổi: bn chỉ cần lm thôi 11/29/2015 10:25:49 AM
 • namanh1237:11/29/2015 10:25:55 AM
 • ko tên ko tuổi: big_grinko cần phải gửi mall đâu 11/29/2015 10:26:00 AM
 • 19nguyentuy: happybig_hug 11/29/2015 10:27:30 AM
 • ko tên ko tuổi: big_grin 11/29/2015 10:27:44 AM
 • ko tên ko tuổi: thôi out đây 11/29/2015 10:28:37 AM
 • ko tên ko tuổi: pp 11/29/2015 10:28:39 AM
 • namanh1237: tớ giải được rồi 11/29/2015 10:34:38 AM
 • namanh1237: thanhks 11/29/2015 10:34:41 AM
 • 19nguyentuy: phương pháp đặt ẩn phụ tạo hệ phương trìnk s khó wá v?? 11/29/2015 10:35:36 AM
 • namanh1237:11/29/2015 10:37:40 AM
 • namanh1237: cái đấy tớ chưa xem 11/29/2015 10:37:53 AM
 • Ruan Yujian: broken_heart 11/29/2015 10:43:51 AM
 • anh81065: ô chồ ôi chủ nhật mà ôm cả đống bài bee 11/29/2015 11:20:06 AM
 • anh81065: praying 11/29/2015 11:20:25 AM
 • bluerose: có ai k 11/29/2015 11:50:44 AM
 • bluerose: broken_heart 11/29/2015 11:53:30 AM
 • uzumakinaruto9892: hi 11/29/2015 11:56:06 AM
 • bluerose: hi 11/29/2015 11:58:23 AM
 • bluerose: b tên gì v 11/29/2015 11:58:31 AM
 • uzumakinaruto9892: bluerose:bab hoc lop bn vay? 11/29/2015 11:59:19 AM
 • bluerose: 11 cn b 11/29/2015 12:00:01 PM
 • bluerose: k tl câu hỏi của mk ah 11/29/2015 12:00:12 PM
 • anh81065: hi 11/29/2015 12:19:50 PM
 • 19nguyentuy: s khó wá v 11/29/2015 12:59:25 PM
 • noivoi_visaothe: có ai k????????????/ 11/29/2015 1:19:22 PM
 • duchungub5: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II VÀ ĐẲNG CẤP BẬC II I. HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II 1. Định nghĩa: Hệ phương trình đối xứng loại II là hệ chứa hai ẩn x, y mà khi ta thay đổi vai trò x, y cho nhau thì phương trình này trở thành phương trình kia của hệ. *Chú ý: Nếu (x0;y0) là nghiệm của hệ thì(y0;x0) cũng là nghiệm của hệ. 2. Các dạng của hệ phương trình đối xứng loại II: Dạng 1: {f(x,y)=0f(y,x)=0 (đổi vị trí x và y cho nhau thì phương trình này trở thành phương trình kia). Phương pháp giải chung: Trừ vế với vế hai phương trình và biến đổi về dạng phương trình tích số. Kết hợp một phương trình tích số với một phương trình của hệ để suy ra nghiệm của hệ Ví dụ1: Giải hệ phương trình sau: (I){x2−2x=yy2−2y=x Nhận xét: Nếu thay đồng thời x bởi y và y bởi x thì phương trình thứ nhất sẽ trở thành phương trình thứ hai và ngược lại. Giải: Trừ từng vế hai phương trình trong hệ, ta được (x−y)(x+y)−2(x−y)=−(x−y)⇔ (x−y)(x+y−1)= 0⇔ [−y=0x+y−1=0 Do đó, hệ phương trình đã cho tương đương với: (Ia){−y=0x2−2x=y hoặc (Ib){+y−1=0x2−2y=y Giải hệ (Ia) ta được nghiệm (0;0), (3;3). Giải hệ (IIa) ta được nghiệm: (1+5√2;1−5√2),(1−5√2;1+5√2) Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm là (0;0), (3;3), (1+5√2;1−5√2),(1−5√2;1+5√2) Dạng 2: {f(x,y)=0g(x,y)=0(trong đó chỉ có 1 phương trình đối xứng loại I) Cách giải: Đưa phương trình đối xứng về dạng tích, giải y theo x rồi thế vào phương trình còn lại. Ví dụ 2: Giải hệ phương trình:{−1x=y−1y (1)2x2−xy−1=0 (2) Giải: Điều kiện: x≠0; y≠0. Khi đó: (1)⇔(x−y)(1+1xy)=0 ⇔[=yy=−1x Với x = y thì (2)⇔x2−1=0⇔x=±1 Với y=−1x thì (2) vô nghiệm Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt (1;1), (–1;–1). 3. Một số bài tập về phương trình đối xứng loại II : Ví dụ 3: Giải hệ phương trình:{−3x=2yy2−3y=2x Giải: Trừ vế theo vế của hai phương trình, ta được: x2−y2−3x+3y=2y−2x⇔(x - y)(x + y - 1)=0⇔ [−y=0x+y−1=0 Vậy hệ phương trình đã cho tương đương với: (I){−3x=2yx−y=0 hoặc (II){−3x=2yx+y−1=0 Giải (I): (I)⇔{−3x=2xx=y⇔{(x−5)=0x=y⇔x=y=0∨x=y=5 Giải (II): II)⇔{−3x=2(1−x)y=1−x⇔{−x−2=0y=x−1 ⇔{=−1y=2 ∨ {=2y=−1 Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm (0;0), (5;5), (–1;2), (2;–1). Ví dụ 4: Giải hệ phương trình {2x+3+4−y−−−−√=4 (1)2y+3−−−−−√+4−x−−−−−√=4 (2) Giải: Điều kiện: {32⩽x⩽4−32⩽y⩽4. Lấy(1) trừ (2) ta đư
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hello 11/29/2015 3:07:51 PM
 • Đá Nhỏ: jin owi 11/29/2015 3:17:54 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: sao thư 11/29/2015 3:29:46 PM
 • ko tên ko tuổi: yawn 11/29/2015 3:38:23 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • dungteo492
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • duongthuylinh
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • Vương Doanh Chessssssss...
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • trongdz2552002
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • cuctim1919