a) Cho A=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}dx $ và B=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx $
Tính $ \frac{A}{B}$
b) Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
 c) Tính tích phân I = $\int\limits_0^\pi {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
d) $\int\limits_{0}^{1} \frac{1+x.e^{2x}}{1+x.e^{x}} dx$
e) Tính tích phân: $I=\int\limits_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2x}dx$
f) Tính : $I = \int\limits_1^e {x\ln^2xdx} $
g) $ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $
 
d) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113856/tinh-tich-phan
g)
$2+\sin x-2\cos x=2(1-\cos x)+\sin x=2\cdot 2\sin ^ 2 \frac {x}{2}+2\sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}$,

$ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $

$=\int \frac{1}{2\sin \frac{x}{2}\left(2\sin \frac{x}{2}+\cos \frac{x}{2}\right)}\ dx$

$=\int \frac{1}{2\tan \frac{x}{2}\left(2\tan \frac{x}{2}+1\right)}\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\int \left(\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}}-\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}+1}\right)\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\ln \left|\frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}+\frac 12}\right|+C.$
f) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/111756/tich-phan
e )
http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113132/tinh-tich-phan
c) Thực chất bài toán này là trường hợp cụ thể của bài toán tổng quát sau đây.
Cho $f$ liên tục trên $[0;\pi ]$.  Ta có : $\int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f (\sin x) dx.$
Thật vậy,
Đặt $t = \pi -x  \Rightarrow dt = -dx$
$\Rightarrow \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi }xf(\sin x)dx = - \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{0}(\pi - t)f(\sin t)dt = \int\limits_{0 }^{\frac{\pi}{2}}(\pi -x)f(\sin x)dx $
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi}x.f(\sin x)dx = \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf(\sin x)dx + \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi}xf(\sin x)dx$
                                        $= \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf (\sin x)dx + \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }(\pi -x)f(\sin x) dx$
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f(\sin x)dx.$
Do đó,
 $  I =\int\limits_0^\pi  {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} =\int\limits_0^\pi  x{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx}= \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
Đặt $\cos x = t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  \sin xdx =  - dt  \\
  x = 0:t = 1  \\
  x = \frac{\pi}{2} :t =  0  \\
\end{array}  \right.$
$ \Rightarrow I =  -\pi \int\limits_1^{0} {\frac{{dt}}{{{t^2} - 4}}}  = \pi\int\limits_{0}^1 {\frac{{dt}}{{(t - 2)(t + 2)}}}  = \frac{\pi }{4}\ln \left| {\frac{{t - 2}}{{t + 2}}} \right|\left| \begin{array}
  {\text{  }}1  \\
0  \\
\end{array}  \right.$$ =\boxed{\displaystyle  - \frac{{\pi \ln 3}}{4}}$
b) $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{2(x\ln x+1)+\ln x+x+\ln x+1}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+\frac{(\ln x +1)(x+1)}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\frac{\ln x +1}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} \right]'dx $
$I= {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} |_1^e $
$I=\boxed{\displaystyle{2\sqrt[3]{(1+e)^2}-4}} $

 
Bài toán của bạn rất hay, mình tổng quát thành bài sau
Tính $\frac AB$ , với $A=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m}\ \mathrm{dx}\ \ ,\ \ B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}\ \mathrm{dx}$ và $\{m,n\}\subset \mathbb N^*$ .
$\left\{\begin{array}{ccc}
u(x)=\left(1-x^n\right)^{m+1} & \implies & u'(x)=-n(m+1)x^{n-1}\left(1-x^n\right)^m\\\\
v'(x)=1 & \implies & v(x)=x\end{array}\right|$ $\implies$
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}dx =$ $\left. x\left(1-x^n\right)^{m+1}\right|_0^1 +n(m+1)\cdot \int x^{n}\left(1-x^n\right)^m dx=$
$n(m+1)\cdot\int \left[1-\left(1-x^{n}\right)\right]\left(1-x^n\right)^m\ dx\implies$ $B=n(m+1)\cdot (A-B)$
$\implies \frac AB=1+\frac {1}{n(m+1)}$
Hay quá a.Tân ơi! –  taysobavuong94 06-10-12 07:50 PM
Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần ta được
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx=\left[x \cdot ({1-x^{50}})^{101}\right]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}x \cdot 101({1-x^{50}})^{100}(-50) x^{49}\ dx$
$B = 0 + 50 \cdot 101 \int_{0}^{1} x^{50}({1-x^{50}})^{100}\ dx$
$B = -5050 \left[\int_{0}^{1}(1- x^{50})({1-x^{50}})^{100}\ dx-\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}\ dx\right]$
$B = -5050 \cdot B + 5050 \cdot A$
$\implies 5050 \cdot A = 5051 \cdot B$
Do đó  $ \frac{A}{B}=\frac{5051}{5050} $.

Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Lone star: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124434/giup-voi-mn-oi 4/15/2014 9:26:28 PM
 • Trang Ckít: ukm 4/15/2014 9:26:39 PM
 • Lone star: đêm dm là sao 4/15/2014 9:26:47 PM
 • Trang Ckít: là đi ngủ đi 4/15/2014 9:28:32 PM
 • doibuontenh16: ha ha 4/15/2014 9:28:50 PM
 • Lone star: hâm 4/15/2014 9:31:37 PM
 • Lone star: ta ko hiểu hai đứa này nói gì cả 4/15/2014 9:31:55 PM
 • Trang Ckít: hiểu lm thao đk 4/15/2014 9:37:13 PM
 • doibuontenh16: chứ còn sao nữa 4/15/2014 9:37:25 PM
 • Trang Ckít: 100000000000000000000000 like cho hung 4/15/2014 9:38:31 PM
 • doibuontenh16: kaka 4/15/2014 9:38:39 PM
 • doibuontenh16: 10^n lun đi lại còn 4/15/2014 9:38:49 PM
 • Trang Ckít: 10(0) 4/15/2014 9:39:26 PM
 • doibuontenh16: ờ há 4/15/2014 9:40:13 PM
 • Trang Ckít: tha hồ mà đếm số o 4/15/2014 9:40:26 PM
 • doibuontenh16: he he 4/15/2014 9:40:58 PM
 • doibuontenh16: đã xong một bài rồi manhto ơi 4/15/2014 9:41:06 PM
 • Mạnh: ùa cảm ơn 4/15/2014 9:44:10 PM
 • Mạnh: ^^! 4/15/2014 9:44:11 PM
 • doibuontenh16: đợi tý mềnh đang đăng 4/15/2014 9:44:20 PM
 • Mạnh: applause 4/15/2014 9:44:58 PM
 • toanteen123: Ê bà Trua!! 4/15/2014 9:48:37 PM
 • Trang Ckít: dancing 4/15/2014 9:49:06 PM
 • doibuontenh16: bà trua là ai 4/15/2014 9:49:31 PM
 • doibuontenh16: laughing 4/15/2014 9:49:35 PM
 • Lã Phụng Tiên: mọi người giúp với đang cần gấpcrying 4/15/2014 9:51:48 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/15/2014 9:51:50 PM
 • minh_thúy: sad 4/15/2014 9:53:15 PM
 • bọt biển: sad 4/15/2014 9:54:13 PM
 • doibuontenh16: surprise 4/15/2014 9:54:19 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/15/2014 9:57:19 PM
 • doibuontenh16:4/15/2014 9:59:05 PM
 • Mạnh: ai bunf ngủ chưa 4/15/2014 9:59:31 PM
 • Trang Ckít: chưa 4/15/2014 9:59:39 PM
 • doibuontenh16: 10h thì bùn ngủ gì pa 4/15/2014 9:59:44 PM
 • Mạnh: ta mỏi tay quá 4/15/2014 10:00:59 PM
 • Mạnh: nhức hết tay 4/15/2014 10:01:03 PM
 • Mạnh: chả biết sao 4/15/2014 10:01:07 PM
 • Mạnh: ? 4/15/2014 10:01:08 PM
 • minh_thúy: sad 4/15/2014 10:10:06 PM
 • doibuontenh16:4/15/2014 10:10:46 PM
 • Mạnh: straight_face 4/15/2014 10:11:32 PM
 • Trang Ckít: dancing 4/15/2014 10:12:06 PM
 • Death: co ai k a 4/15/2014 10:33:51 PM
 • Death: có ai k ạ 4/15/2014 10:34:24 PM
 • Death: crying 4/15/2014 10:38:42 PM
 • Death: cryingcrying 4/15/2014 10:38:49 PM
 • bọt biển: confused 4/15/2014 10:40:00 PM
 • Death: có ai k e nhờ cái ạ 4/15/2014 10:40:33 PM
 • minh_thúy: sad 4/15/2014 10:49:16 PM
 • bọt biển: sleepy 4/15/2014 10:56:13 PM
 • minh_thúy: yawn 4/15/2014 10:56:54 PM
 • leejongsukleejongsuk: mems nao con thuc k v, minh hoi chut 4/15/2014 11:57:39 PM
 • mr.hmn.mn.n: fas 4/16/2014 1:43:50 AM
 • mr.hmn.mn.n: bây giwof còn thức à 4/16/2014 1:43:58 AM
 • mr.hmn.mn.n: đây, hỏi gì hỏi đi 4/16/2014 1:44:08 AM
 • mr.hmn.mn.n: Ai hỏi gì tung ra mau, lẹ lẹ 4/16/2014 1:44:20 AM
 • mr.hmn.mn.n: Không hỏi à, có hỏi nhanh lên chuẩn bị đi ngủ rồi 4/16/2014 1:45:19 AM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: a nhô a nhô. có ai hông 4/16/2014 8:57:02 AM
 • htthanh96: đây 4/16/2014 8:59:13 AM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: chào bạn 4/16/2014 9:21:24 AM
 • htthanh96: càho 4/16/2014 9:45:44 AM
 • Lã Phụng Tiên: mọi người giúp đỡ với đang cần gấp 4/16/2014 10:57:57 AM
 • Lã Phụng Tiên: đề thi năm nay đó 4/16/2014 10:58:04 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/16/2014 10:58:08 AM
 • Tonny_Mon_97: coffee 4/16/2014 12:00:57 PM
 • leejongsukleejongsuk: co mems nao giup minh bai toan lop 12 voi 4/16/2014 1:47:54 PM
 • Nero: Hello 4/16/2014 1:48:11 PM
 • Thảo Thanh Thảo: helo 4/16/2014 2:12:00 PM
 • leejongsukleejongsuk: co ban nao giup minh toan 12 voi 4/16/2014 2:12:16 PM
 • Thảo Thanh Thảo: mình k giúp đc, ch học ^^ 4/16/2014 2:18:07 PM
 • kunkunangel: yawn 4/16/2014 2:27:55 PM
 • kunkunangel: yawn 4/16/2014 2:28:11 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với bài ôn gần thi rồi 4/16/2014 3:33:28 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/16/2014 3:33:30 PM
 • quyendiencuong: alo 4/16/2014 5:22:09 PM
 • quyendiencuong: có ai k 4/16/2014 5:23:30 PM
 • quyendiencuong: ola 4/16/2014 5:23:31 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình cái bạn ơi 4/16/2014 5:24:02 PM
 • quyendiencuong: mình cũng đang ần giúp 4/16/2014 5:25:10 PM
 • quyendiencuong: crying 4/16/2014 5:25:12 PM
 • quyendiencuong: trong không gian với hệ tọa độ oxyz ,m(1,1,-1) cho điểm đường thẳng và mặt phẳng . gọi a là giao điểm của d và (p) . viết phương trình đường thẳng đi qua m cắt d và (p) lần lượt ở b và c sao cho tam giác abc cân tại b 4/16/2014 5:30:59 PM
 • tienni68: bạn viet đề kiểu j vạy ko hiểu 4/16/2014 6:18:28 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với 4/16/2014 6:28:30 PM
 • minh_thúy: big_grin 4/16/2014 6:28:47 PM
 • tienni68: cau nao ha ban 4/16/2014 6:29:32 PM
 • Tonny_Mon_97: ek 4/16/2014 6:29:47 PM
 • Lã Phụng Tiên: link ở trên 4/16/2014 6:31:34 PM
 • Tonny_Mon_97: muốn làm giùm mà nhác qá 4/16/2014 6:43:56 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập♥♥♥: ck oi 4/16/2014 8:04:04 PM
 • minh_thúy: big_grin 4/16/2014 8:05:30 PM
 • Mạnh: hee_hee 4/16/2014 8:12:43 PM
 • Lã Phụng Tiên: không ai biết à làm giùm mình cái 4/16/2014 8:22:21 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/16/2014 8:22:23 PM
 • doibuontenh16:4/16/2014 8:23:32 PM
 • Việt Anh: laughing 4/16/2014 8:23:43 PM
 • doibuontenh16: big_grin 4/16/2014 8:24:11 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình đi bạn nhất là bài hình đang cần gấp 4/16/2014 8:24:28 PM
 • Lã Phụng Tiên: crying 4/16/2014 8:24:42 PM
 • Việt Anh: laughing 4/16/2014 8:27:15 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • ninja becon
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Kojou
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • Laughing
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Việt Anh
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • tuananhlai53
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • Lã Phụng Tiên
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • doibuontenh16
 • canhoalucbinh27498
 • kutequata_vu
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn Còii
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999
 • gakhongbietgay123
 • songsong216.33