a) Cho A=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}dx $ và B=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx $
Tính $ \frac{A}{B}$
b) Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
 c) Tính tích phân I = $\int\limits_0^\pi {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
d) $\int\limits_{0}^{1} \frac{1+x.e^{2x}}{1+x.e^{x}} dx$
e) Tính tích phân: $I=\int\limits_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2x}dx$
f) Tính : $I = \int\limits_1^e {x\ln^2xdx} $
g) $ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $
 
d) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113856/tinh-tich-phan
g)
$2+\sin x-2\cos x=2(1-\cos x)+\sin x=2\cdot 2\sin ^ 2 \frac {x}{2}+2\sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}$,

$ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $

$=\int \frac{1}{2\sin \frac{x}{2}\left(2\sin \frac{x}{2}+\cos \frac{x}{2}\right)}\ dx$

$=\int \frac{1}{2\tan \frac{x}{2}\left(2\tan \frac{x}{2}+1\right)}\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\int \left(\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}}-\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}+1}\right)\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\ln \left|\frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}+\frac 12}\right|+C.$
f) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/111756/tich-phan
e )
http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113132/tinh-tich-phan
c) Thực chất bài toán này là trường hợp cụ thể của bài toán tổng quát sau đây.
Cho $f$ liên tục trên $[0;\pi ]$.  Ta có : $\int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f (\sin x) dx.$
Thật vậy,
Đặt $t = \pi -x  \Rightarrow dt = -dx$
$\Rightarrow \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi }xf(\sin x)dx = - \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{0}(\pi - t)f(\sin t)dt = \int\limits_{0 }^{\frac{\pi}{2}}(\pi -x)f(\sin x)dx $
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi}x.f(\sin x)dx = \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf(\sin x)dx + \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi}xf(\sin x)dx$
                                        $= \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf (\sin x)dx + \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }(\pi -x)f(\sin x) dx$
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f(\sin x)dx.$
Do đó,
 $  I =\int\limits_0^\pi  {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} =\int\limits_0^\pi  x{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx}= \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
Đặt $\cos x = t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  \sin xdx =  - dt  \\
  x = 0:t = 1  \\
  x = \frac{\pi}{2} :t =  0  \\
\end{array}  \right.$
$ \Rightarrow I =  -\pi \int\limits_1^{0} {\frac{{dt}}{{{t^2} - 4}}}  = \pi\int\limits_{0}^1 {\frac{{dt}}{{(t - 2)(t + 2)}}}  = \frac{\pi }{4}\ln \left| {\frac{{t - 2}}{{t + 2}}} \right|\left| \begin{array}
  {\text{  }}1  \\
0  \\
\end{array}  \right.$$ =\boxed{\displaystyle  - \frac{{\pi \ln 3}}{4}}$
b) $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{2(x\ln x+1)+\ln x+x+\ln x+1}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+\frac{(\ln x +1)(x+1)}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\frac{\ln x +1}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} \right]'dx $
$I= {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} |_1^e $
$I=\boxed{\displaystyle{2\sqrt[3]{(1+e)^2}-4}} $

 
Bài toán của bạn rất hay, mình tổng quát thành bài sau
Tính $\frac AB$ , với $A=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m}\ \mathrm{dx}\ \ ,\ \ B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}\ \mathrm{dx}$ và $\{m,n\}\subset \mathbb N^*$ .
$\left\{\begin{array}{ccc}
u(x)=\left(1-x^n\right)^{m+1} & \implies & u'(x)=-n(m+1)x^{n-1}\left(1-x^n\right)^m\\\\
v'(x)=1 & \implies & v(x)=x\end{array}\right|$ $\implies$
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}dx =$ $\left. x\left(1-x^n\right)^{m+1}\right|_0^1 +n(m+1)\cdot \int x^{n}\left(1-x^n\right)^m dx=$
$n(m+1)\cdot\int \left[1-\left(1-x^{n}\right)\right]\left(1-x^n\right)^m\ dx\implies$ $B=n(m+1)\cdot (A-B)$
$\implies \frac AB=1+\frac {1}{n(m+1)}$
Hay quá a.Tân ơi! –  taysobavuong94 06-10-12 07:50 PM
Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần ta được
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx=\left[x \cdot ({1-x^{50}})^{101}\right]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}x \cdot 101({1-x^{50}})^{100}(-50) x^{49}\ dx$
$B = 0 + 50 \cdot 101 \int_{0}^{1} x^{50}({1-x^{50}})^{100}\ dx$
$B = -5050 \left[\int_{0}^{1}(1- x^{50})({1-x^{50}})^{100}\ dx-\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}\ dx\right]$
$B = -5050 \cdot B + 5050 \cdot A$
$\implies 5050 \cdot A = 5051 \cdot B$
Do đó  $ \frac{A}{B}=\frac{5051}{5050} $.

Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: tính tao thẳng thắn 1/24/2015 11:42:24 PM
 • leviettung01: th gay 1/24/2015 11:42:30 PM
 • leviettung01: laughing 1/24/2015 11:42:35 PM
 • ღKhờღ: tao nói không thích là t thoát 1/24/2015 11:42:38 PM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:42:38 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:42:41 PM
 • ღKhờღ: không có gì phải bàn 1/24/2015 11:42:42 PM
 • minh_thúy: big_grin 1/24/2015 11:42:45 PM
 • minh_thúy: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:42:48 PM
 • ~Kezo~: trung ơi mỗi tau hiểu mi 1/24/2015 11:42:49 PM
 • minh_thúy: big_grin 1/24/2015 11:42:50 PM
 • ღKhờღ: ừ mi 1/24/2015 11:42:56 PM
 • minh_thúy: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:42:57 PM
 • ღKhờღ: may mà có mi hiểu tau 1/24/2015 11:43:01 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:43:07 PM
 • ღKhờღ: mấy đứa ni không hiểu chi cả 1/24/2015 11:43:14 PM
 • leviettung01: thế có ai hiểu mềnh ko nhỉ 1/24/2015 11:43:22 PM
 • ღKhờღ: may ra còn anh Minh nữa 1/24/2015 11:43:23 PM
 • minh_thúy: không phải dạng vừa đâu 1/24/2015 11:43:28 PM
 • ~Kezo~: surprise 1/24/2015 11:43:30 PM
 • leviettung01: dơ tay 1/24/2015 11:43:32 PM
 • ~Kezo~: ko có ai hết 1/24/2015 11:43:46 PM
 • leviettung01: ê 1/24/2015 11:43:47 PM
 • ~Kezo~: xin chia buồn 1/24/2015 11:43:50 PM
 • ღKhờღ: Tùng,mi thì khi nắng khi mưa ai hiểu cho nổi 1/24/2015 11:43:52 PM
 • leviettung01: vi ác a nhé 1/24/2015 11:43:57 PM
 • leviettung01: trung 1/24/2015 11:44:06 PM
 • ღKhờღ: tau có kezo anh Minh với NA hiểu big_grin 1/24/2015 11:44:14 PM
 • leviettung01: tao nắng suốt laughing 1/24/2015 11:44:17 PM
 • ღKhờღ: chỉ 1 người hiểu thôi cũng được r big_grin 1/24/2015 11:44:21 PM
 • leviettung01: laughing 1/24/2015 11:44:28 PM
 • ღKhờღ: có 1 người hiểu để tâm sự là được 1/24/2015 11:44:41 PM
 • leviettung01: a bắt đầu thích mày rồi đấy 1/24/2015 11:44:45 PM
 • ღKhờღ: chẳng ai khác ngoài NA là người hiểu tao nhất 1/24/2015 11:44:57 PM
 • ~Kezo~: vi là ai a 1/24/2015 11:44:58 PM
 • leviettung01: kezo big_grin 1/24/2015 11:45:25 PM
 • leviettung01: vy 1/24/2015 11:45:29 PM
 • leviettung01: trung sad 1/24/2015 11:45:40 PM
 • ღKhờღ: gì mậy 1/24/2015 11:45:48 PM
 • leviettung01: Ngọc vs chả anh 1/24/2015 11:45:52 PM
 • ღKhờღ: sao mặt có vẻ buồn thế 1/24/2015 11:45:56 PM
 • leviettung01: laughing 1/24/2015 11:45:59 PM
 • ღKhờღ: thì sao ??? 1/24/2015 11:45:59 PM
 • leviettung01: laughing 1/24/2015 11:46:04 PM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:46:09 PM
 • ღKhờღ: chứ ăn phải nấm cười hay s 1/24/2015 11:46:19 PM
 • leviettung01: ui 1/24/2015 11:46:30 PM
 • leviettung01: đau qua 1/24/2015 11:46:34 PM
 • ღKhờღ: nói chả ai quan tâm laughing 1/24/2015 11:46:58 PM
 • leviettung01: mày làm t cười vấp tay bị bong gân vào bàn nè crying 1/24/2015 11:47:00 PM
 • leviettung01: đau vãi 1/24/2015 11:47:09 PM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 1/24/2015 11:47:18 PM
 • ღKhờღ: có tý cũng đau 1/24/2015 11:47:18 PM
 • ღKhờღ: đàn ông con trai gì mà :3 1/24/2015 11:47:34 PM
 • ღKhờღ: -_- 1/24/2015 11:47:38 PM
 • leviettung01: broken_heart 1/24/2015 11:47:38 PM
 • leviettung01: tao gay 1/24/2015 11:47:50 PM
 • leviettung01: mày ạ 1/24/2015 11:47:56 PM
 • ღKhờღ: ok 1/24/2015 11:47:58 PM
 • ღKhờღ: tao biết từ hồi nào r 1/24/2015 11:48:04 PM
 • leviettung01: laughing 1/24/2015 11:48:12 PM
 • leviettung01: thôi 1/24/2015 11:49:04 PM
 • leviettung01: chả có e nào onl 1/24/2015 11:49:13 PM
 • leviettung01: t out đạ 1/24/2015 11:49:19 PM
 • Wade: xem fim đi ae 1/24/2015 11:49:32 PM
 • ღKhờღ: phim gì anh Thành 1/24/2015 11:49:38 PM
 • leviettung01: phim 1/24/2015 11:50:04 PM
 • Wade: châu tĩnh tri hâhha 1/24/2015 11:51:28 PM
 • ღKhờღ: dạ anh 1/24/2015 11:52:13 PM
 • ~Kezo~: rolling_eyes 1/24/2015 11:52:31 PM
 • ღKhờღ: anh Thành ới 1/24/2015 11:54:00 PM
 • ღKhờღ: à không 1/24/2015 11:54:18 PM
 • ~Kezo~: waiting 1/24/2015 11:59:20 PM
 • ღKhờღ: ? 1/24/2015 11:59:39 PM
 • ~Kezo~: big_grin 1/25/2015 12:00:27 AM
 • ღKhờღ: quảng cáo à :v 1/25/2015 12:01:15 AM
 • ~Kezo~: shame_on_you 1/25/2015 12:01:21 AM
 • ღKhờღ: đang làm chi đó 1/25/2015 12:01:52 AM
 • ~Kezo~: nhởi chơ mần chi 1/25/2015 12:02:14 AM
 • ~Kezo~: h dừ thì mần chi nưuaj 1/25/2015 12:02:22 AM
 • ღKhờღ: biết đc 1/25/2015 12:03:52 AM
 • ღKhờღ: làm chuyện mờ ám 1/25/2015 12:03:56 AM
 • ~Kezo~: hả 1/25/2015 12:06:18 AM
 • ~Kezo~: mày bị chi à 1/25/2015 12:06:23 AM
 • ღKhờღ: đùa mà big_grin 1/25/2015 12:06:47 AM
 • ღKhờღ: ngủ cmmđ 1/25/2015 12:06:49 AM
 • ~Kezo~: chỉ những người mờ ám ms chỉ nghĩ ra những chuyện mờ ám thôi 1/25/2015 12:06:56 AM
 • ღKhờღ: không phải dạng vừa đâu 1/25/2015 12:07:21 AM
 • ~Kezo~: ơ 1/25/2015 12:07:46 AM
 • ~Kezo~: tau ms nghe bản cover bài đó xong 1/25/2015 12:07:57 AM
 • ~Kezo~: cmmđ là chi bạn hè 1/25/2015 12:08:09 AM
 • ღKhờღ: ko bit 1/25/2015 12:16:18 AM
 • ~Kezo~: mi ns mà kêu ko bjt 1/25/2015 12:18:05 AM
 • Optimus Prime: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129211/moi-nguoi-lam-giup-minh-bai-hinh-nhe 1/25/2015 7:40:51 AM
 • ~Kezo~: tiên 1/25/2015 7:54:13 AM
 • Optimus Prime: mọi người làm giúp mình với 1/25/2015 9:13:13 AM
 • Optimus Prime: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129211/moi-nguoi-lam-giup-minh-bai-hinh-nhe 1/25/2015 9:13:14 AM
 • leviettung01: xin chia buồn cùng gia tuyến crying 1/25/2015 9:47:44 AM
 • leviettung01: cả nhà ăn cơm chưa hè laughing 1/25/2015 10:35:18 AM
 • hakunzee5897: ai còn onl k 1/25/2015 10:44:59 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • ~~ Nhỏ ~~
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • hakunzee5897
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • nguyenxuanhao22
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295