a) Cho A=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}dx $ và B=$ \int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx $
Tính $ \frac{A}{B}$
b) Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
 c) Tính tích phân I = $\int\limits_0^\pi {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
d) $\int\limits_{0}^{1} \frac{1+x.e^{2x}}{1+x.e^{x}} dx$
e) Tính tích phân: $I=\int\limits_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2x}dx$
f) Tính : $I = \int\limits_1^e {x\ln^2xdx} $
g) $ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $
 
d) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113856/tinh-tich-phan
g)
$2+\sin x-2\cos x=2(1-\cos x)+\sin x=2\cdot 2\sin ^ 2 \frac {x}{2}+2\sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}$,

$ \int \frac{dx}{2+\sin x-2\cos x} $

$=\int \frac{1}{2\sin \frac{x}{2}\left(2\sin \frac{x}{2}+\cos \frac{x}{2}\right)}\ dx$

$=\int \frac{1}{2\tan \frac{x}{2}\left(2\tan \frac{x}{2}+1\right)}\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\int \left(\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}}-\frac{1}{2\tan \frac{x}{2}+1}\right)\left(2\tan \frac{x}{2}\right)'dx$

$=\ln \left|\frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}+\frac 12}\right|+C.$
f) http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/111756/tich-phan
e )
http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/113132/tinh-tich-phan
c) Thực chất bài toán này là trường hợp cụ thể của bài toán tổng quát sau đây.
Cho $f$ liên tục trên $[0;\pi ]$.  Ta có : $\int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f (\sin x) dx.$
Thật vậy,
Đặt $t = \pi -x  \Rightarrow dt = -dx$
$\Rightarrow \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi }xf(\sin x)dx = - \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{0}(\pi - t)f(\sin t)dt = \int\limits_{0 }^{\frac{\pi}{2}}(\pi -x)f(\sin x)dx $
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi}x.f(\sin x)dx = \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf(\sin x)dx + \int\limits_{\frac{\pi}{2} }^{\pi}xf(\sin x)dx$
                                        $= \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }xf (\sin x)dx + \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }(\pi -x)f(\sin x) dx$
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{\pi } xf(\sin x)dx = \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }f(\sin x)dx.$
Do đó,
 $  I =\int\limits_0^\pi  {\frac{{x\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} =\int\limits_0^\pi  x{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx}= \pi \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2} }{\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x - 4}}dx} $
Đặt $\cos x = t \Rightarrow \left\{ \begin{array}
  \sin xdx =  - dt  \\
  x = 0:t = 1  \\
  x = \frac{\pi}{2} :t =  0  \\
\end{array}  \right.$
$ \Rightarrow I =  -\pi \int\limits_1^{0} {\frac{{dt}}{{{t^2} - 4}}}  = \pi\int\limits_{0}^1 {\frac{{dt}}{{(t - 2)(t + 2)}}}  = \frac{\pi }{4}\ln \left| {\frac{{t - 2}}{{t + 2}}} \right|\left| \begin{array}
  {\text{  }}1  \\
0  \\
\end{array}  \right.$$ =\boxed{\displaystyle  - \frac{{\pi \ln 3}}{4}}$
b) $I=\int\limits_{1}^{e}\frac{3x\ln x+x+\ln x+3}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{2(x\ln x+1)+\ln x+x+\ln x+1}{\sqrt{x\ln x+1} }dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+\frac{(\ln x +1)(x+1)}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\frac{\ln x +1}{\sqrt{x\ln x+1} }} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)'\sqrt{x\ln x+1}+2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}'} \right]dx $
$I=\int\limits_{1}^{e}\left[ {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} \right]'dx $
$I= {2(x+1)\sqrt{x\ln x+1}} |_1^e $
$I=\boxed{\displaystyle{2\sqrt[3]{(1+e)^2}-4}} $

 
Bài toán của bạn rất hay, mình tổng quát thành bài sau
Tính $\frac AB$ , với $A=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m}\ \mathrm{dx}\ \ ,\ \ B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}\ \mathrm{dx}$ và $\{m,n\}\subset \mathbb N^*$ .
$\left\{\begin{array}{ccc}
u(x)=\left(1-x^n\right)^{m+1} & \implies & u'(x)=-n(m+1)x^{n-1}\left(1-x^n\right)^m\\\\
v'(x)=1 & \implies & v(x)=x\end{array}\right|$ $\implies$
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{n}})^{m+1}dx =$ $\left. x\left(1-x^n\right)^{m+1}\right|_0^1 +n(m+1)\cdot \int x^{n}\left(1-x^n\right)^m dx=$
$n(m+1)\cdot\int \left[1-\left(1-x^{n}\right)\right]\left(1-x^n\right)^m\ dx\implies$ $B=n(m+1)\cdot (A-B)$
$\implies \frac AB=1+\frac {1}{n(m+1)}$
Hay quá a.Tân ơi! –  taysobavuong94 06-10-12 07:50 PM
Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần ta được
$B=\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{101}dx=\left[x \cdot ({1-x^{50}})^{101}\right]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}x \cdot 101({1-x^{50}})^{100}(-50) x^{49}\ dx$
$B = 0 + 50 \cdot 101 \int_{0}^{1} x^{50}({1-x^{50}})^{100}\ dx$
$B = -5050 \left[\int_{0}^{1}(1- x^{50})({1-x^{50}})^{100}\ dx-\int_{0}^{1}({1-x^{50}})^{100}\ dx\right]$
$B = -5050 \cdot B + 5050 \cdot A$
$\implies 5050 \cdot A = 5051 \cdot B$
Do đó  $ \frac{A}{B}=\frac{5051}{5050} $.

Hãy ấn chữ V dưới đáp án để chấp nhận nếu như bạn thấy lời giải này chính xác, và nút mũi tên màu xanh để vote up nhé. Thanks! –  Trần Nhật Tân 06-10-12 07:38 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • dotrungtien97: oi LMHT 9/19/2014 10:10:32 PM
 • Bão Táp: èo 9/19/2014 10:11:03 PM
 • Bão Táp: ddaaye k chơi 9/19/2014 10:11:10 PM
 • Bão Táp: bụt của em chơi 9/19/2014 10:11:14 PM
 • Bão Táp: chủ yếu theo kiểu gác gối 9/19/2014 10:11:33 PM
 • Bão Táp: devil 9/19/2014 10:11:39 PM
 • Tiểu sa nhi: bụt "của em" kìa 9/19/2014 10:11:57 PM
 • Bão Táp: âu 9/19/2014 10:12:03 PM
 • Bão Táp: bụt của tui là th trưởng đóa 9/19/2014 10:12:18 PM
 • Bão Táp: con a kia thì tịu 9/19/2014 10:12:26 PM
 • Tiểu sa nhi: biết mờ 9/19/2014 10:12:32 PM
 • Bão Táp: devil 9/19/2014 10:12:39 PM
 • Bão Táp: chán 9/19/2014 10:12:43 PM
 • Bão Táp: oh zê 9/19/2014 10:13:12 PM
 • Bão Táp: mai t7 tha hồ mà chơi 9/19/2014 10:13:19 PM
 • Tiểu sa nhi: đã xác định chủ quyền rồi nha 9/19/2014 10:13:23 PM
 • Bão Táp: ôi t7 lmht 9/19/2014 10:13:27 PM
 • dotrungtien97: ?? 9/19/2014 10:13:31 PM
 • Bão Táp: chủ quyền gì 9/19/2014 10:13:36 PM
 • Tiểu sa nhi: t7 vẫn còn phải học mờ 9/19/2014 10:13:39 PM
 • Bão Táp: LOL 9/19/2014 10:13:42 PM
 • Bão Táp: ukm toang môn tủ của tui 9/19/2014 10:13:50 PM
 • Bão Táp: LOL ÔM ĐÙI MÀ ĐÁNH 9/19/2014 10:14:05 PM
 • Bão Táp: devil 9/19/2014 10:14:09 PM
 • dotrungtien97: mua ariz chua 9/19/2014 10:14:11 PM
 • Bão Táp: môn tủ tha hồ nmaf chơi 9/19/2014 10:14:17 PM
 • Bão Táp: mua gì ạ 9/19/2014 10:14:28 PM
 • Bão Táp: tối t7 đi chém gió 9/19/2014 10:14:35 PM
 • Bão Táp: dancing 9/19/2014 10:14:40 PM
 • dotrungtien97: Azir 9/19/2014 10:15:01 PM
 • Bão Táp: là gì hử a 9/19/2014 10:15:16 PM
 • dotrungtien97: trong LOL do' 9/19/2014 10:15:25 PM
 • Bão Táp: e có chơi đâu mừ biết 9/19/2014 10:15:35 PM
 • dotrungtien97: ?? 9/19/2014 10:15:45 PM
 • Bão Táp: bọn em vô net thì con trai chơi chủ yếu còn con gái ngồi cạnh một là gác chân lên đùi con trai hai là ngc lại 9/19/2014 10:16:23 PM
 • Bão Táp: vừa ngồi ăn uống vừa lôi ip ra mà nghịch ừ 9/19/2014 10:16:58 PM
 • dotrungtien97: hay 9/19/2014 10:17:00 PM
 • Bão Táp: devil bt thui a 9/19/2014 10:17:08 PM
 • Bão Táp: ngồi trong lớp còn đk hốn chi là net 9/19/2014 10:17:21 PM
 • Bão Táp: lăm sluk thân quá hoa điên lun 9/19/2014 10:17:44 PM
 • dotrungtien97: ? 9/19/2014 10:18:01 PM
 • Bão Táp: xưng â ê ngọt xớớt khiến nhìu ng tg bở 9/19/2014 10:18:06 PM
 • Bão Táp: aa ee 9/19/2014 10:18:13 PM
 • dotrungtien97: bt\ 9/19/2014 10:18:13 PM
 • Bão Táp: vâng ak 9/19/2014 10:18:17 PM
 • Bão Táp: a thấy lạ sao 9/19/2014 10:18:22 PM
 • Bão Táp: tối thỉnh thoảng ăn chung ngủ chung phòng lun 9/19/2014 10:19:00 PM
 • dotrungtien97: ko lạ lắm nhưng lớp 10 ms quen nhau mà thế thì cung hơi có vấn đè waiting 9/19/2014 10:19:06 PM
 • Bão Táp: tuwg lớp 9 ạ 9/19/2014 10:19:19 PM
 • dotrungtien97: ?? 9/19/2014 10:19:31 PM
 • Bão Táp: cx chỗ hết 9/19/2014 10:19:34 PM
 • Bão Táp: tongue 9/19/2014 10:20:01 PM
 • dotrungtien97: ngủ vs nha ắ 9/19/2014 10:20:10 PM
 • Bão Táp: chung phòng 9/19/2014 10:20:22 PM
 • dotrungtien97: kinh nhờ 9/19/2014 10:20:29 PM
 • Tiểu sa nhi: vô tư đến đáng sợ 9/19/2014 10:20:41 PM
 • Bão Táp: k lm gì nhau thì đâu có sao 9/19/2014 10:20:52 PM
 • dotrungtien97: co ko làm ít 9/19/2014 10:21:02 PM
 • Bão Táp: vô tư thành vô duyên thì hceets 9/19/2014 10:21:02 PM
 • Bão Táp: rolling_on_the_floor 9/19/2014 10:21:17 PM
 • Bão Táp: cuộc sống cứ phải trải nghiệm thui 9/19/2014 10:21:52 PM
 • Tiểu sa nhi: cũng phục fia thật 9/19/2014 10:22:35 PM
 • Bão Táp:9/19/2014 10:22:40 PM
 • Bão Táp: co sgif đâu bạn về chỗ tui sẽ thấy đó là điều bt 9/19/2014 10:22:56 PM
 • dotrungtien97: ở Hn ak?/ 9/19/2014 10:23:39 PM
 • Bão Táp: hum nào dảnh tui chụp ảnh up fb cho coi cách đánh LOL của mấy thánh nhà tui 9/19/2014 10:23:45 PM
 • Bão Táp: hd 9/19/2014 10:23:47 PM
 • dotrungtien97: hai duong 9/19/2014 10:24:05 PM
 • Bão Táp: ukm 9/19/2014 10:24:13 PM
 • Tiểu sa nhi: fia 9/19/2014 10:24:22 PM
 • Bão Táp: hử 9/19/2014 10:24:26 PM
 • Tiểu sa nhi: h mới biết mình cùng quê 9/19/2014 10:24:32 PM
 • Bão Táp: bạn ở đâu 9/19/2014 10:24:39 PM
 • Tiểu sa nhi: hải dương nha 9/19/2014 10:24:50 PM
 • Tiểu sa nhi: ở quê thui 9/19/2014 10:24:54 PM
 • Bão Táp: tỉnh nào 9/19/2014 10:24:55 PM
 • dotrungtien97: oa` 9/19/2014 10:24:58 PM
 • Bão Táp: tui trc ở từ liêm hn 9/19/2014 10:25:19 PM
 • Bão Táp: sau chuyển về hd 9/19/2014 10:25:24 PM
 • Bão Táp: còn quê tui ở tít trong KHÁNH HÒA ak 9/19/2014 10:25:37 PM
 • Bão Táp: cát ở tỉnh thành nào 9/19/2014 10:25:45 PM
 • Bão Táp: thui em đi ngủ 9/19/2014 10:26:26 PM
 • Bão Táp: còn sạc lap mai mang ra lớp nghịc 9/19/2014 10:26:35 PM
 • Bão Táp: sạc đt mai đi đánh LOL 9/19/2014 10:26:43 PM
 • dotrungtien97: con som mà 9/19/2014 10:26:48 PM
 • dotrungtien97: ?? 9/19/2014 10:26:53 PM
 • Tiểu sa nhi: g9 9/19/2014 10:26:58 PM
 • dotrungtien97: bb 9/19/2014 10:27:02 PM
 • Tiểu sa nhi: kiss 9/19/2014 10:27:02 PM
 • Tiểu sa nhi: ngủ ngon 9/19/2014 10:27:11 PM
 • Tiểu sa nhi: mơ thấy cát nhé 9/19/2014 10:27:19 PM
 • dotrungtien97: cung ngu luon ak 9/19/2014 10:27:19 PM
 • Tiểu sa nhi: ai cơ 9/19/2014 10:27:32 PM
 • dotrungtien97: you 9/19/2014 10:27:41 PM
 • Bão Táp: sleepy 9/19/2014 10:28:29 PM
 • dotrungtien97: talk_to_the_hand 9/19/2014 10:29:09 PM
 • Tiểu sa nhi: được đi ngủ đã tốt 9/19/2014 10:33:42 PM
 • Tiểu sa nhi: còn chưa làm anh 9/19/2014 10:33:49 PM
 • dotrungtien97: ngủ 9/19/2014 10:59:21 PM
 • dotrungtien97: bb m,n 9/19/2014 10:59:28 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • :
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • thanhhungvo44
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • ndanh9999999
 • phailamduoc123