Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:
a)  $y=\sqrt{2-\cos x} $                                   b)  $y=\frac{1-\sin x}{\cos x} $
c)  $y=\frac{2}{2\sin x-\sqrt{2} } $                               d)  $y=\frac{1}{(\cos \frac{x}{2}-3 )(\tan x -\sqrt{3} )} $
a) $-1 \leq  \cos x \leq  1$ nên $2-\cos x >0 , \forall x \in R$.  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R$.
b) Để biểu thức có nghĩa , $\cos x \neq  0$ hay $x\neq  \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z $.
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z } \right\} $
c) Để biểu thức có nghĩa thì $2\sin x -\sqrt{2} \neq  0 $ hay $\sin x \neq  \frac{\sqrt[]{2} }{2} $
$\Rightarrow  x\neq  \frac{\pi}{4}+k2\pi  ,  x\neq  \frac{3\pi}{4}+ k2\pi  $
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{4}+k2\pi; \frac{3\pi}{4}+k2\pi , k\in Z } \right\} $
d) Để hàm số xác định thì phân thức có mẫu khác không:    $\cos \frac{x}{2}-3 \neq 0 , \tan x \neq  \sqrt{3}  $
Rõ ràng:     $\cos \frac{x}{2}\neq  3, \forall x \in R $
                    $\tan x \neq  \sqrt{3} $   khi   $x\neq  \frac{\pi}{2}+k\pi $  và  $x \neq  \frac{\pi}{3} + l\pi$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+ k\pi; \frac{\pi}{3}+ l \pi  } \right\} $
Nhím tham khảo nhé –  rockoanh88 10-07-12 08:31 AM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: là sao :3 7/28/2015 11:53:26 PM
 • Sam Tats: fa sẽ pít thôi hà :v 7/28/2015 11:54:15 PM
 • ღKhờღ: hehe 7/28/2015 11:54:51 PM
 • ღKhờღ: big_grin 7/28/2015 11:54:52 PM
 • Ruanyu Jian: 🍉🍎 7/28/2015 11:55:17 PM
 • Sam Tats: ? 7/28/2015 11:56:17 PM
 • ღKhờღ: Jian là bot 7/28/2015 11:56:29 PM
 • ღKhờღ: ko cần quan tâm big_grin 7/28/2015 11:56:35 PM
 • Sam Tats: hỏi ngu cái nữa nha!! Bot là gì thế? 7/28/2015 11:57:10 PM
 • ღKhờღ: cái bọn tự động chat hay cmt ý 7/28/2015 11:57:34 PM
 • Sam Tats: à big_grin 7/28/2015 11:58:00 PM
 • ღKhờღ: big_grin 7/28/2015 11:58:04 PM
 • Sam Tats: anh Jian sn bn v nhỉ? 7/28/2015 11:59:47 PM
 • ღKhờღ: k biết nữa big_grin 7/29/2015 12:00:48 AM
 • Sam Tats: Khờ đang làm gì v? 7/29/2015 12:02:01 AM
 • ღKhờღ: mình k làm gì 7/29/2015 12:03:04 AM
 • ღKhờღ: còn bạn 7/29/2015 12:03:06 AM
 • Sam Tats: mình vẫn đang học 7/29/2015 12:03:56 AM
 • ღKhờღ: hehe 7/29/2015 12:04:06 AM
 • ღKhờღ: học vừa thôi 7/29/2015 12:04:10 AM
 • Ruanyu Jian: 🌙🌑🌒🌜 7/29/2015 12:04:34 AM
 • Sam Tats: hihi học v lúc vô học chính khóa đỡ khổ 7/29/2015 12:06:26 AM
 • ღKhờღ: hehe 7/29/2015 12:06:38 AM
 • ღKhờღ: thế cứ túc tắt đi 7/29/2015 12:06:46 AM
 • ღKhờღ: LD 7/29/2015 12:06:48 AM
 • Ruanyu Jian: 😎 7/29/2015 12:06:54 AM
 • ღKhờღ: big_grin 7/29/2015 12:07:13 AM
 • Ruanyu Jian: 👅 7/29/2015 12:08:32 AM
 • Sam Tats: LD? 7/29/2015 12:09:33 AM
 • ღKhờღ: : D mà gõ nhầm big_grin 7/29/2015 12:09:45 AM
 • Ruanyu Jian: 👊 7/29/2015 12:10:29 AM
 • ღKhờღ: huhu 7/29/2015 12:11:23 AM
 • ღKhờღ: chắc giờ này NA ngủ rồi quá 7/29/2015 12:11:31 AM
 • ღKhờღ: hôm nào cũng đợi mà k thấy tn 7/29/2015 12:11:37 AM
 • Sam Tats: happy hiếm thấy 7/29/2015 12:12:19 AM
 • ღKhờღ: hiếm gì :3 7/29/2015 12:12:29 AM
 • Ruanyu Jian: 👹 7/29/2015 12:12:55 AM
 • Ruanyu Jian: 👾👄 7/29/2015 12:14:15 AM
 • Sam Tats: :v ng như bạn 7/29/2015 12:14:33 AM
 • ღKhờღ: hihi 7/29/2015 12:14:49 AM
 • ღKhờღ: tưởng gì tongue 7/29/2015 12:14:53 AM
 • Ruanyu Jian: 👎 7/29/2015 12:15:30 AM
 • Sam Tats: big_grin 7/29/2015 12:16:11 AM
 • ღKhờღ: big_grin 7/29/2015 12:16:26 AM
 • Ruanyu Jian: 👄👅 7/29/2015 12:16:43 AM
 • Sam Tats: sau này bạn định đh trường nào vại? 7/29/2015 12:18:16 AM
 • ღKhờღ: big_grin 7/29/2015 12:18:55 AM
 • ღKhờღ: mình cũng chưa biết nữa 7/29/2015 12:19:00 AM
 • ღKhờღ: còn bạn 7/29/2015 12:19:02 AM
 • Sam Tats: bách khoa bạn :v 7/29/2015 12:19:35 AM
 • ღKhờღ: hehe 7/29/2015 12:19:42 AM
 • ღKhờღ: thế thì học nhiều lên laughing 7/29/2015 12:19:52 AM
 • Sam Tats: ùm :v, trường đó hông pít ngành nào dành cho con gái un big_grin 7/29/2015 12:20:54 AM
 • ღKhờღ: hihe 7/29/2015 12:21:05 AM
 • ღKhờღ: đợi NA thì trường nào đã tongue 7/29/2015 12:21:16 AM
 • ღKhờღ: NA sẽ đỗ thủ khoa ^_^ 7/29/2015 12:21:23 AM
 • Sam Tats: NA học giỏi lắm nhỉ!!! ^^ 7/29/2015 12:22:54 AM
 • ღKhờღ: hihi 7/29/2015 12:23:24 AM
 • ღKhờღ: tất nhiên rồi 7/29/2015 12:23:27 AM
 • Sam Tats: :v phải học hỏi bạn ấy ms dx 7/29/2015 12:25:45 AM
 • ღKhờღ: ừm bạn big_grin 7/29/2015 12:26:18 AM
 • ღKhờღ: NA là hsg Anh đấy 7/29/2015 12:26:30 AM
 • Sam Tats: woa 7/29/2015 12:26:43 AM
 • ღKhờღ: hihi 7/29/2015 12:26:55 AM
 • ღKhờღ: NA xinh gái cute bb 7/29/2015 12:27:05 AM
 • Sam Tats: hâm mộ quá ik 7/29/2015 12:27:13 AM
 • ღKhờღ: hihi 7/29/2015 12:27:17 AM
 • ღKhờღ: tongue 7/29/2015 12:27:18 AM
 • Sam Tats: thôi mình ngủ đây! 7/29/2015 12:27:57 AM
 • Sam Tats: mn ngủ ngon happy 7/29/2015 12:28:04 AM
 • ღKhờღ: ừm bạn 7/29/2015 12:28:04 AM
 • ღKhờღ: chúc bạn ngủ ngon 7/29/2015 12:28:08 AM
 • Sam Tats: wave 7/29/2015 12:28:25 AM
 • Nấm Di Động: (x+1)30=(x+1)15.(x+1)15=[C015+xC115+...+x15C1515].[x15C015+x14C115+...+C1515] 7/29/2015 8:07:42 AM
 • Nấm Di Động: vì sao vậy m.n 7/29/2015 8:07:49 AM
 • Nấm Di Động: giải thích cho e với 7/29/2015 8:07:58 AM
 • Ruanyu Jian: 👅 7/29/2015 8:10:21 AM
 • Ruanyu Jian: 👣 7/29/2015 8:19:26 AM
 • Sam Tats: dùng nhị thứ newton đặc biệt khai triển ra ấy! happy 7/29/2015 8:23:05 AM
 • Nấm Di Động:7/29/2015 8:23:17 AM
 • Sam Tats: nhị thức 7/29/2015 8:23:29 AM
 • Nấm Di Động: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128865/giup-minh-voi 7/29/2015 8:23:41 AM
 • Nấm Di Động: chổ (2) ấ 7/29/2015 8:23:50 AM
 • Sam Tats: ở trên khai triển (x+1)^15=15C0+x15C1+x^2x15C2+...+x^15x15C15, vì (x+1)^30=(x+1)^15.(x+1)^15 nên hệ số của x^0.x^15= x.x^14=x.x^13 7/29/2015 8:35:19 AM
 • Sam Tats: bạn lấy hệ số của các cặp này của 2 vế của khai triển (x+ 7/29/2015 8:36:16 AM
 • Sam Tats: (x+1)^15 nhân lại là ra dc (2) 7/29/2015 8:36:40 AM
 • Nấm Di Động:7/29/2015 8:37:02 AM
 • Nấm Di Động: cảm ơn nha 7/29/2015 8:37:05 AM
 • Sam Tats: happy 7/29/2015 8:37:32 AM
 • Ruanyu Jian: 👽 7/29/2015 8:41:46 AM
 • Ruanyu Jian: oa au ao ong ay 7/29/2015 8:42:57 AM
 • Ruanyu Jian: oa au ao o, a ay oi uyen oi o 7/29/2015 8:53:31 AM
 • Magneto: ? 7/29/2015 8:54:32 AM
 • Ruanyu Jian: 💀👿👽👹 7/29/2015 9:09:54 AM
 • plasmalbx: ai bày mình đánh các kí tự toán hk cấyat_wits_end 7/29/2015 9:12:09 AM
 • manhhung: có ai không 7/29/2015 9:32:47 AM
 • Magneto: đây có mình 7/29/2015 9:33:27 AM
 • manhhung: big_grin 7/29/2015 9:34:40 AM
 • manhhung: 222222222222 7/29/2015 9:34:54 AM
 • manhhung: đâu rồi???????????? 7/29/2015 9:35:37 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★.★.★.★.★.★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng của anh
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • Magneto
 • linhchi