Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:
a)  $y=\sqrt{2-\cos x} $                                   b)  $y=\frac{1-\sin x}{\cos x} $
c)  $y=\frac{2}{2\sin x-\sqrt{2} } $                               d)  $y=\frac{1}{(\cos \frac{x}{2}-3 )(\tan x -\sqrt{3} )} $
a) $-1 \leq  \cos x \leq  1$ nên $2-\cos x >0 , \forall x \in R$.  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R$.
b) Để biểu thức có nghĩa , $\cos x \neq  0$ hay $x\neq  \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z $.
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z } \right\} $
c) Để biểu thức có nghĩa thì $2\sin x -\sqrt{2} \neq  0 $ hay $\sin x \neq  \frac{\sqrt[]{2} }{2} $
$\Rightarrow  x\neq  \frac{\pi}{4}+k2\pi  ,  x\neq  \frac{3\pi}{4}+ k2\pi  $
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{4}+k2\pi; \frac{3\pi}{4}+k2\pi , k\in Z } \right\} $
d) Để hàm số xác định thì phân thức có mẫu khác không:    $\cos \frac{x}{2}-3 \neq 0 , \tan x \neq  \sqrt{3}  $
Rõ ràng:     $\cos \frac{x}{2}\neq  3, \forall x \in R $
                    $\tan x \neq  \sqrt{3} $   khi   $x\neq  \frac{\pi}{2}+k\pi $  và  $x \neq  \frac{\pi}{3} + l\pi$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+ k\pi; \frac{\pi}{3}+ l \pi  } \right\} $
Nhím tham khảo nhé –  rockoanh88 10-07-12 08:31 AM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124549/moi-nguoi-giup-do-voi-dang-can-gap-qua-gan-thi-roi 4/20/2014 11:17:10 AM
 • doibuontenh16: câu mấy 4/20/2014 11:17:33 AM
 • ducngochoang93: happy 4/20/2014 11:21:21 AM
 • nth11097: làm bài giúp mik vs 4/20/2014 11:29:29 AM
 • doibuontenh16: xong ròi nhá tiên 4/20/2014 11:36:50 AM
 • Lã Phụng Tiên: cảm ơn nhé doibuontenh16 4/20/2014 11:46:30 AM
 • Lã Phụng Tiên: nếu rảnh giúp mình câu 1 và câu 4 đề này nhá 4/20/2014 11:46:55 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124537/cao-thu-nghiem-nguyen-giup-do-voi-dang-can-gap-kho-qua 4/20/2014 11:46:57 AM
 • bọt biển: sigh 4/20/2014 11:54:45 AM
 • tienni68: 2222222222 4/20/2014 11:54:58 AM
 • bọt biển: chào, trưa mát mẻbig_grin 4/20/2014 11:55:49 AM
 • tienni68: ờ ha 4/20/2014 11:56:06 AM
 • bọt biển: bài hình kg đó hình như tính theo vecto mới được á tienni 4/20/2014 11:57:52 AM
 • bọt biển: skull 4/20/2014 12:00:18 PM
 • Tonny_Mon_97: big_grin 4/20/2014 12:24:54 PM
 • minh_thúy: haizzzzz 4/20/2014 12:40:05 PM
 • Tonny_Mon_97: chán zậy cu 4/20/2014 12:40:48 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: ck ơi 4/20/2014 12:50:00 PM
 • bọt biển: happy 4/20/2014 1:05:29 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: pp wave 4/20/2014 1:06:32 PM
 • bọt biển: wave 4/20/2014 1:06:49 PM
 • Tonny_Mon_97: sad 4/20/2014 1:28:11 PM
 • doibuontenh16:4/20/2014 1:30:00 PM
 • ducngochoang93: chém gió 4/20/2014 3:18:16 PM
 • Tonny_Mon_97: gió giề 4/20/2014 3:19:17 PM
 • Tonny_Mon_97: ek s tùng, làm bài kia giùm tui cái 4/20/2014 3:19:32 PM
 • ducngochoang93: gió lào 4/20/2014 3:25:15 PM
 • Tonny_Mon_97: angry 4/20/2014 3:29:24 PM
 • ducngochoang93: tonny ak. 4/20/2014 3:29:59 PM
 • ducngochoang93: trai ak 4/20/2014 3:30:05 PM
 • ducngochoang93: hay gái 4/20/2014 3:31:40 PM
 • Tonny_Mon_97: trai 4/20/2014 3:33:30 PM
 • Tonny_Mon_97: mà ko gái 4/20/2014 3:33:33 PM
 • Tonny_Mon_97: hay gay nhỉ 4/20/2014 3:33:37 PM
 • Tonny_Mon_97: đếch nhơ nựa 4/20/2014 3:33:43 PM
 • ducngochoang93: laughing 4/20/2014 3:41:16 PM
 • ducngochoang93: tự túc là hạnh phúc 4/20/2014 3:41:40 PM
 • Tonny_Mon_97: hạnh phúc là đau khổ 4/20/2014 3:51:35 PM
 • Tonny_Mon_97: rolling_on_the_floor 4/20/2014 3:51:49 PM
 • lekhiemnhu: co ai kn 4/20/2014 3:52:22 PM
 • lekhiemnhu: co ai 99 kn 4/20/2014 3:53:41 PM
 • Tonny_Mon_97: shame_on_you 4/20/2014 4:01:55 PM
 • lekhiemnhu: laughing 4/20/2014 4:13:05 PM
 • Lã Phụng Tiên: cảm ơn tonny mon nhiều nhé 4/20/2014 4:58:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: big_grin 4/20/2014 4:58:59 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với mọi người ơi đang cần gấp 4/20/2014 6:02:57 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124598/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/20/2014 6:02:58 PM
 • chianhhieuem1121993: .....wave cả nhà buổi tối vui vẻ 4/20/2014 7:40:15 PM
 • anhchap9918: yeah 4/20/2014 7:41:21 PM
 • chianhhieuem1121993: hihihii 4/20/2014 7:41:50 PM
 • chianhhieuem1121993: 2222 4/20/2014 7:45:17 PM
 • anhchap9918: fguyjmn 4/20/2014 7:57:48 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: ck ơi 4/20/2014 7:57:54 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: sang nick bọt kia đi 4/20/2014 7:58:01 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: vk có tn cho ck á 4/20/2014 7:58:07 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: vk đi ngủ đây 4/20/2014 7:58:13 PM
 • giola_2503: uk, g9 4/20/2014 7:58:23 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: k lát nữa vk đập máy tính 4/20/2014 7:58:25 PM
 • bọt biển: k biet han hat bai j nua-_- 4/20/2014 8:04:05 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với mọi người ơi đang cần gấp mai thi rồi 4/20/2014 8:04:55 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124598/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/20/2014 8:04:56 PM
 • Kojou: raised_eyebrows 4/20/2014 8:06:30 PM
 • bọt biển: -_- 4/20/2014 8:09:00 PM
 • Kojou: worried 4/20/2014 8:09:16 PM
 • bọt biển: ? chi rứa nhok? 4/20/2014 8:10:27 PM
 • Kojou: vừa bị người ngoài hành tinh bắt chị ạ 4/20/2014 8:10:40 PM
 • Kojou: sad 4/20/2014 8:10:42 PM
 • bọt biển: sad c cũng z á 4/20/2014 8:11:10 PM
 • bọt biển: mà hình như... 4/20/2014 8:11:15 PM
 • Kojou: bug 4/20/2014 8:11:16 PM
 • Kojou: alien 4/20/2014 8:11:26 PM
 • bọt biển: 2 c e bị bắt cùng 1 chỗ laughing 4/20/2014 8:11:42 PM
 • Kojou: big_grin 4/20/2014 8:11:46 PM
 • Kojou: hình dư thía 4/20/2014 8:11:53 PM
 • Kojou: chỗ chị nóa ntn 4/20/2014 8:11:57 PM
 • Kojou: laughing 4/20/2014 8:11:59 PM
 • bọt biển: uk thì ... 4/20/2014 8:12:23 PM
 • bọt biển: nó thế nào thì như thế ấy hee_hee 4/20/2014 8:12:41 PM
 • Kojou: -_- 4/20/2014 8:14:01 PM
 • minh_thúy: big_grin 4/20/2014 8:14:13 PM
 • Kojou: chỗ em nó rộng lắm ý 4/20/2014 8:14:22 PM
 • Kojou: rộng như cái thùng phi lun ^^! 4/20/2014 8:14:35 PM
 • bọt biển: ờ, chỗ chị chắc rộng bằng cái thúng thôi ^^! 4/20/2014 8:15:44 PM
 • Lã Phụng Tiên: thuy ơi giúp mình bài này được ko 4/20/2014 8:16:07 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124598/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/20/2014 8:16:08 PM
 • hanhphuclagi27498: sad 4/20/2014 8:16:21 PM
 • Kojou: devil 4/20/2014 8:16:30 PM
 • bọt biển: sad 4/20/2014 8:17:09 PM
 • minh_thúy: ờ ông coi cái thùng phi có rông hông 4/20/2014 8:17:11 PM
 • Kojou: laughing 4/20/2014 8:18:24 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: tỉnh lun 4/20/2014 8:18:33 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: khỏi bùn ngủ 4/20/2014 8:18:37 PM
 • Kojou: cũng đủ nhét 2 người 4/20/2014 8:18:37 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: khỏi bị say 4/20/2014 8:18:41 PM
 • bọt biển: big_hug 4/20/2014 8:18:45 PM
 • Kojou: ai bắt chị báo cao đâu laughing 4/20/2014 8:18:50 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: ck k pít hắn hát bài gì lun hả 4/20/2014 8:19:00 PM
 • bọt biển: chịu luôn 4/20/2014 8:19:07 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: nắng ấm xa dần 4/20/2014 8:19:18 PM
 • bọt biển: silly 4/20/2014 8:19:25 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Kojou
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • Lã Phụng Tiên
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • minhkhois2thienhuong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • diendien_01
 • Thảo Thanh Thảo
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • nguyenthihongha2012
 • kiemgo1999
 • pucminh269
 • trangtrang151
 • thangthuongnong
 • hanhphuclagi27498
 • huy441998