Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:
a)  $y=\sqrt{2-\cos x} $                                   b)  $y=\frac{1-\sin x}{\cos x} $
c)  $y=\frac{2}{2\sin x-\sqrt{2} } $                               d)  $y=\frac{1}{(\cos \frac{x}{2}-3 )(\tan x -\sqrt{3} )} $
a) $-1 \leq  \cos x \leq  1$ nên $2-\cos x >0 , \forall x \in R$.  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R$.
b) Để biểu thức có nghĩa , $\cos x \neq  0$ hay $x\neq  \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z $.
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z } \right\} $
c) Để biểu thức có nghĩa thì $2\sin x -\sqrt{2} \neq  0 $ hay $\sin x \neq  \frac{\sqrt[]{2} }{2} $
$\Rightarrow  x\neq  \frac{\pi}{4}+k2\pi  ,  x\neq  \frac{3\pi}{4}+ k2\pi  $
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{4}+k2\pi; \frac{3\pi}{4}+k2\pi , k\in Z } \right\} $
d) Để hàm số xác định thì phân thức có mẫu khác không:    $\cos \frac{x}{2}-3 \neq 0 , \tan x \neq  \sqrt{3}  $
Rõ ràng:     $\cos \frac{x}{2}\neq  3, \forall x \in R $
                    $\tan x \neq  \sqrt{3} $   khi   $x\neq  \frac{\pi}{2}+k\pi $  và  $x \neq  \frac{\pi}{3} + l\pi$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+ k\pi; \frac{\pi}{3}+ l \pi  } \right\} $
Nhím tham khảo nhé –  rockoanh88 10-07-12 08:31 AM
Ủa câu b $cosx \neq 0$ thì phải là x $\neq$ $\pm$ $\frac{\pi}{2} + k2\pi chứ ạ sao lại là x $\neq$ $\pm$ $\frac{π}{2}$ + $kπ$ (cái này là công thức sin mà) ???

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:20:43 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: oh laughing 10/24/2016 12:21:06 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: ngoan laughing 10/24/2016 12:21:09 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:21:16 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: laughing 10/24/2016 12:21:19 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:21:41 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: wavethôi pp mn ạ, em đi ngủ, mn nn mđ broken_heart 10/24/2016 12:21:52 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: vầy c ngủ nhá rolling_on_the_floor lát hát thì qua Hangotu gọi c 10/24/2016 12:21:56 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:01 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: pp em nn mđ 10/24/2016 12:22:03 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:22:05 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:10 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 12:22:39 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: rolling_on_the_floordạ 10/24/2016 12:22:41 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:43 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp enn mđ 10/24/2016 12:22:44 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: bà gnur ak 10/24/2016 12:22:48 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ngủ 10/24/2016 12:22:50 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: happypp c Nh 10/24/2016 12:22:52 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:56 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: kissc Nh đi tắm ko 10/24/2016 12:23:02 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:23:07 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: wave 10/24/2016 12:23:38 AM
 • -_- hate me -_-: boss 10/24/2016 12:23:52 AM
 • -_- hate me -_-: hát 10/24/2016 12:23:58 AM
 • -_- hate me -_-: đy 10/24/2016 12:24:01 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: .. thân chủ đã đi ngủ, nêu là bạn của thân chủ xin vui lòng đợi đến tối mai, thân chủ sẽ nhắn tin sau cho bạn khi đọc đk tin nhắn ........ 10/24/2016 12:25:24 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:25:31 AM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/24/2016 12:25:37 AM
 • -_- hate me -_-: thân chủ 10/24/2016 12:25:43 AM
 • -_- hate me -_-: haha 10/24/2016 12:25:44 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing c tắm lâu oi em 10/24/2016 12:25:47 AM
 • -_- hate me -_-: ông bị tk à 10/24/2016 12:25:48 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:25:56 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: máy tính đọc đk tin nhắn "๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: c tắm lâu oi em" kích hoạt icon: broken_heartbroken_heartbroken_heart 10/24/2016 12:26:43 AM
 • -_- hate me -_-: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:26:56 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:27:06 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:27:08 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: đã 5' từ khi thân chủ đi ngủ, như vậy máy tính sẽ tự tắt sau 3s sau khi thông báo này đk phát đi 10/24/2016 12:28:47 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: 3 10/24/2016 12:28:54 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: 2 10/24/2016 12:28:56 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: 1 10/24/2016 12:28:57 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:29:23 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: kích hoạt icon dùm thân chủ coi như lòng chân thành wavewavewave 10/24/2016 12:29:25 AM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/24/2016 12:29:36 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:29:47 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: wave pp mn 10/24/2016 12:33:49 AM
 • -_- hate me -_-: pp c Nhung 10/24/2016 12:35:24 AM
 • -_- hate me -_-: c nn mđ 10/24/2016 12:35:27 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: e cũng z nha 10/24/2016 12:35:57 AM
 • -_- hate me -_-: kisslove_struck oke c 10/24/2016 12:36:18 AM
 • -_- hate me -_-: wave c nhoé 10/24/2016 12:36:26 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:40:47 AM
 • thientailangbam123: on_the_phone 10/24/2016 10:01:15 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: laughing 10/24/2016 11:34:09 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heart 10/24/2016 11:42:25 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 11:47:09 AM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/24/2016 12:12:01 PM
 • maidamsida: laughing 10/24/2016 12:16:16 PM
 • Blood, tears ++: angry 10/24/2016 12:16:58 PM
 • Blood, tears ++: angry đệt 10/24/2016 12:17:11 PM
 • maidamsida: laughing 10/24/2016 12:17:32 PM
 • Blood, tears ++: silly ai thế 10/24/2016 12:17:58 PM
 • Blood, tears ++: silly não phẳng ak m 10/24/2016 12:18:12 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:18:44 PM
 • Blood, tears ++: angry 10/24/2016 12:19:06 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:19:11 PM
 • Blood, tears ++: angry cút 10/24/2016 12:19:20 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:19:24 PM
 • Blood, tears ++: straight_face điên 10/24/2016 12:19:45 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:19:51 PM
 • Blood, tears ++: angry 10/24/2016 12:20:34 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:20:49 PM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/24/2016 12:22:55 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:23:45 PM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/24/2016 12:23:56 PM
 • mainaophang: laughing 10/24/2016 12:24:09 PM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/24/2016 12:24:13 PM
 • yensidacuongdam: laughing 10/24/2016 12:25:00 PM
 • Min ~^~: happy 10/24/2016 12:26:49 PM
 • yensidacuongdam: laughing 10/24/2016 12:27:47 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 12:28:04 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: con điêng rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:28:16 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: con chị e đâu NA laughing 10/24/2016 12:28:49 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: Ngọc Anh =.= 10/24/2016 12:30:10 PM
 • Min ~^~: dạ 10/24/2016 12:30:29 PM
 • Min ~^~: ai vậy 10/24/2016 12:30:36 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 12:30:46 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: bảo con Nhung chiều mang vở Lý đi rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:31:03 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing bảo là con ngồi cạnh bảo mang đi 10/24/2016 12:31:15 PM
 • Min ~^~: ai vậy ạ 10/24/2016 12:31:22 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: thôi rolling_on_the_floor cứ bảo thế rolling_on_the_floor chụy off đây 10/24/2016 12:32:15 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing ở đây có chó đó em 10/24/2016 12:32:21 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing kẻo k bị cắn 10/24/2016 12:32:27 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: pp 10/24/2016 12:32:29 PM
 • Min ~^~: sad 10/24/2016 12:33:12 PM
 • Min ~^~: không có ai cả sad 10/24/2016 12:33:31 PM
 • mainC: broken_heart 10/24/2016 1:03:56 PM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/24/2016 1:06:18 PM
 • Blood, tears ++: wth? 10/24/2016 1:06:26 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • nguyenhuongliemtuyen
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ๖ۣۜP๖ۣۜL.. ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣DYL♥♦ﺸ
 • ⊰๖M||A||Z||E๖⊱
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Mưn ^^ Công Chúa Thủy Tề ♥
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • panh931
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood, tears ++
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • MonSky
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • -_- hate me -_-
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • .'
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • kaneki ken
 • ๖ۣۜH
 • băng
 • ๖ۣۜNღ
 • phuchieudang01
 • ***
 • nhungoc
 • Bé Phong đáng yêu
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • ๖ۣۜTell εїз ๖ۣۜLies
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn
 • achachaoi26
 • Sợ mất một người
 • Hoàng Phong
 • ๖ۣۜNYღ
 • lebien
 • huonggiang040806
 • yeumotnguoi
 • nguyenyennhan00
 • chidhkntn
 • Hoàng Yến
 • lanhoadao