Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:
a)  $y=\sqrt{2-\cos x} $                                   b)  $y=\frac{1-\sin x}{\cos x} $
c)  $y=\frac{2}{2\sin x-\sqrt{2} } $                               d)  $y=\frac{1}{(\cos \frac{x}{2}-3 )(\tan x -\sqrt{3} )} $
a) $-1 \leq  \cos x \leq  1$ nên $2-\cos x >0 , \forall x \in R$.  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R$.
b) Để biểu thức có nghĩa , $\cos x \neq  0$ hay $x\neq  \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z $.
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z } \right\} $
c) Để biểu thức có nghĩa thì $2\sin x -\sqrt{2} \neq  0 $ hay $\sin x \neq  \frac{\sqrt[]{2} }{2} $
$\Rightarrow  x\neq  \frac{\pi}{4}+k2\pi  ,  x\neq  \frac{3\pi}{4}+ k2\pi  $
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{4}+k2\pi; \frac{3\pi}{4}+k2\pi , k\in Z } \right\} $
d) Để hàm số xác định thì phân thức có mẫu khác không:    $\cos \frac{x}{2}-3 \neq 0 , \tan x \neq  \sqrt{3}  $
Rõ ràng:     $\cos \frac{x}{2}\neq  3, \forall x \in R $
                    $\tan x \neq  \sqrt{3} $   khi   $x\neq  \frac{\pi}{2}+k\pi $  và  $x \neq  \frac{\pi}{3} + l\pi$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+ k\pi; \frac{\pi}{3}+ l \pi  } \right\} $
Nhím tham khảo nhé –  rockoanh88 10-07-12 08:31 AM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • :: đợi Faker mà nc big_grin 8/20/2014 10:40:53 PM
 • hạt cát nhỏ: haizzzzzzzz 8/20/2014 10:41:09 PM
 • :: sao thế 8/20/2014 10:41:16 PM
 • hey: crying 8/20/2014 10:41:17 PM
 • hạt cát nhỏ: đợi đến bao h 8/20/2014 10:41:28 PM
 • :: hey ơi ngủ đi sad sầu đời 8/20/2014 10:41:34 PM
 • :: sa: đợi tới khi thấy thì thôi big_grin 8/20/2014 10:41:53 PM
 • hạt cát nhỏ: mẹ sa mạc cũng đang gọi rồi 8/20/2014 10:41:53 PM
 • :: EM GÁI,CHỊ NGỦ TẸO,LÁT CHỊ ONL VỚI EM 8/20/2014 10:42:28 PM
 • hạt cát nhỏ: còn đợi nữa chắc mình cũng gục 8/20/2014 10:42:34 PM
 • hey: crying 8/20/2014 10:42:37 PM
 • :: ngụ đây sad 8/20/2014 10:42:40 PM
 • hạt cát nhỏ: ngủ ngon nhá 2 chấm 8/20/2014 10:42:44 PM
 • hey: tâm trag thế nầy 8/20/2014 10:42:45 PM
 • hey: ngủ sao trời 8/20/2014 10:42:50 PM
 • :: ngủ ngon Sa 8/20/2014 10:42:52 PM
 • hey: crying 8/20/2014 10:42:56 PM
 • :: hey 8/20/2014 10:43:00 PM
 • :: k ngủ phải k 8/20/2014 10:43:03 PM
 • :: thế đợi t ngủ dậy 8/20/2014 10:43:08 PM
 • hey: ukm 8/20/2014 10:43:09 PM
 • hey: hjc 8/20/2014 10:43:09 PM
 • :: r nc hé 8/20/2014 10:43:10 PM
 • hạt cát nhỏ: hey có cần mình hát ru ko 8/20/2014 10:43:12 PM
 • hey: hả 8/20/2014 10:43:14 PM
 • :: thôi đừng hát 8/20/2014 10:43:22 PM
 • hey: có hay k đấy 8/20/2014 10:43:25 PM
 • hạt cát nhỏ: ........................... 8/20/2014 10:43:30 PM
 • :: sad 8/20/2014 10:43:33 PM
 • hey: happy 8/20/2014 10:43:34 PM
 • hạt cát nhỏ: straight_face 8/20/2014 10:44:08 PM
 • hey: hát đi' 8/20/2014 10:44:21 PM
 • hey: hế hế 8/20/2014 10:44:25 PM
 • hey: -_- 8/20/2014 10:45:50 PM
 • hey: sao k hát z hạt 8/20/2014 10:46:01 PM
 • hạt cát nhỏ: xong 1 bài 8/20/2014 10:46:02 PM
 • hạt cát nhỏ: bài ca im lặng 8/20/2014 10:46:10 PM
 • hey: hả' 8/20/2014 10:46:13 PM
 • hey: surprise 8/20/2014 10:46:16 PM
 • hey: rolling_on_the_floor 8/20/2014 10:46:20 PM
 • hạt cát nhỏ: big_grin 8/20/2014 10:46:27 PM
 • hey: rolling_on_the_floor 8/20/2014 10:47:20 PM
 • hey: phcj 8/20/2014 10:47:23 PM
 • hey: phục 8/20/2014 10:47:26 PM
 • hey: hế hế 8/20/2014 10:47:32 PM
 • hạt cát nhỏ: happy 8/20/2014 10:48:06 PM
 • hạt cát nhỏ: hay ko? 8/20/2014 10:48:20 PM
 • hạt cát nhỏ: chiêu này được dùng khi thầy dạy toán bắt hát a 8/20/2014 10:48:52 PM
 • hey: có thấy j đâu 8/20/2014 10:48:53 PM
 • hey: laughing 8/20/2014 10:49:01 PM
 • hey: hay hay 8/20/2014 10:49:04 PM
 • hạt cát nhỏ: winking 8/20/2014 10:50:17 PM
 • hey: yawn 8/20/2014 10:50:48 PM
 • hạt cát nhỏ: raised_eyebrows 8/20/2014 10:51:17 PM
 • hạt cát nhỏ: buồn ngủ rồi à 8/20/2014 10:51:33 PM
 • hey: khò khò 8/20/2014 10:51:44 PM
 • hạt cát nhỏ: ha 8/20/2014 10:51:52 PM
 • hey: sleepy 8/20/2014 10:51:53 PM
 • hạt cát nhỏ: bài hát ru này quá đỉnh 8/20/2014 10:52:09 PM
 • hey: rolling_on_the_floor 8/20/2014 10:52:48 PM
 • hey: tại khuya rồi chứ 8/20/2014 10:52:58 PM
 • hạt cát nhỏ: khuya rồi à 8/20/2014 10:54:17 PM
 • hey: thumbs_down 8/20/2014 10:54:32 PM
 • ~Liêu xiêu~: silly 8/20/2014 10:54:33 PM
 • hey: chứ sao 8/20/2014 10:54:34 PM
 • hey: á 8/20/2014 10:54:37 PM
 • hey: liêu xiêu 8/20/2014 10:54:43 PM
 • ~Liêu xiêu~: dạ 8/20/2014 10:54:48 PM
 • hey: đợi cái bạn min tổ nhá 8/20/2014 10:54:52 PM
 • hey: bạn đó dặn đấy 8/20/2014 10:55:03 PM
 • hạt cát nhỏ: đúng là khuya rồi 8/20/2014 10:55:03 PM
 • ~Liêu xiêu~: vâng ạbig_grin 8/20/2014 10:55:04 PM
 • hey: -_- 8/20/2014 10:55:06 PM
 • hey: sleepy 8/20/2014 10:55:10 PM
 • ~Liêu xiêu~: m.n đi ngủ hết à? 8/20/2014 10:55:22 PM
 • hạt cát nhỏ: sleepy 8/20/2014 10:56:43 PM
 • hey: yawn 8/20/2014 10:56:56 PM
 • hạt cát nhỏ: buồn ngủ rồi 8/20/2014 10:57:43 PM
 • ~Liêu xiêu~: chị hey= tuổi c min ạ?confused 8/20/2014 10:57:44 PM
 • hạt cát nhỏ: hey a 8/20/2014 10:58:06 PM
 • hey: lớp 12 8/20/2014 10:58:15 PM
 • hạt cát nhỏ: chị 2 chấm dặn ai đợi vậy 8/20/2014 10:58:28 PM
 • ~Liêu xiêu~: dặn e 8/20/2014 10:58:46 PM
 • ~Liêu xiêu~: big_grin 8/20/2014 10:58:50 PM
 • hey: yawn 8/20/2014 10:59:04 PM
 • hạt cát nhỏ: thế liêu xiêu đợi nhé 8/20/2014 10:59:08 PM
 • ~Liêu xiêu~: uhmbig_grin 8/20/2014 10:59:28 PM
 • hạt cát nhỏ: cát về với giấc ngủ thân yêu đây 8/20/2014 10:59:30 PM
 • ~Liêu xiêu~: cát là sa gì đó đúng k?confused 8/20/2014 10:59:57 PM
 • hạt cát nhỏ: gút nai e vờ ry bo đỳ 8/20/2014 11:00:00 PM
 • hạt cát nhỏ:8/20/2014 11:00:04 PM
 • hạt cát nhỏ: cát là sa, sa là cát 8/20/2014 11:00:15 PM
 • ~Liêu xiêu~: G9 8/20/2014 11:00:15 PM
 • ~Liêu xiêu~: big_grin 8/20/2014 11:00:21 PM
 • hạt cát nhỏ: bye bye 8/20/2014 11:00:26 PM
 • ~Liêu xiêu~: wave 8/20/2014 11:00:30 PM
 • hạt cát nhỏ: wave 8/20/2014 11:01:00 PM
 • hey: rolling_on_the_floor 8/20/2014 11:03:35 PM
 • ~Liêu xiêu~: ớ, chị hey, e tưởng c ngủ r? 8/20/2014 11:04:27 PM
 • ~Liêu xiêu~: yawn 8/20/2014 11:13:11 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • :
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Mưa Mong Manh
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan