Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:
a)  $y=\sqrt{2-\cos x} $                                   b)  $y=\frac{1-\sin x}{\cos x} $
c)  $y=\frac{2}{2\sin x-\sqrt{2} } $                               d)  $y=\frac{1}{(\cos \frac{x}{2}-3 )(\tan x -\sqrt{3} )} $
a) $-1 \leq  \cos x \leq  1$ nên $2-\cos x >0 , \forall x \in R$.  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R$.
b) Để biểu thức có nghĩa , $\cos x \neq  0$ hay $x\neq  \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z $.
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z } \right\} $
c) Để biểu thức có nghĩa thì $2\sin x -\sqrt{2} \neq  0 $ hay $\sin x \neq  \frac{\sqrt[]{2} }{2} $
$\Rightarrow  x\neq  \frac{\pi}{4}+k2\pi  ,  x\neq  \frac{3\pi}{4}+ k2\pi  $
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{4}+k2\pi; \frac{3\pi}{4}+k2\pi , k\in Z } \right\} $
d) Để hàm số xác định thì phân thức có mẫu khác không:    $\cos \frac{x}{2}-3 \neq 0 , \tan x \neq  \sqrt{3}  $
Rõ ràng:     $\cos \frac{x}{2}\neq  3, \forall x \in R $
                    $\tan x \neq  \sqrt{3} $   khi   $x\neq  \frac{\pi}{2}+k\pi $  và  $x \neq  \frac{\pi}{3} + l\pi$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+ k\pi; \frac{\pi}{3}+ l \pi  } \right\} $
Nhím tham khảo nhé –  rockoanh88 10-07-12 08:31 AM
Ủa câu b $cosx \neq 0$ thì phải là x $\neq$ $\pm$ $\frac{\pi}{2} + k2\pi chứ ạ sao lại là x $\neq$ $\pm$ $\frac{π}{2}$ + $kπ$ (cái này là công thức sin mà) ???

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Nguyễn Trâm: 2222 9/26/2016 8:38:50 PM
 • Kí ức đau buồn: con tim như tan nát 9/26/2016 8:38:55 PM
 • Kí ức đau buồn: con tim như bị xuyên thủng 9/26/2016 8:39:06 PM
 • Kí ức đau buồn: quá đau đớn 9/26/2016 8:39:10 PM
 • Kí ức đau buồn: quá thất vọng 9/26/2016 8:39:15 PM
 • RAZ: đủ rồi bé 9/26/2016 8:39:22 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: laughing 9/26/2016 8:39:29 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: hi c trâm 9/26/2016 8:39:33 PM
 • RAZ: haiz gặp mấy thánh si tình chán gê 9/26/2016 8:39:36 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: big_grin 9/26/2016 8:40:17 PM
 • RAZ: hi quỳnh 9/26/2016 8:40:31 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: ai zợ 9/26/2016 8:40:37 PM
 • RAZ: hân hạnh làm quen lun 9/26/2016 8:40:38 PM
 • RAZ: happy 9/26/2016 8:40:39 PM
 • RAZ: mem ms 9/26/2016 8:40:42 PM
 • RAZ: ms hum qua 9/26/2016 8:40:45 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: z hả 9/26/2016 8:40:53 PM
 • Nguyễn Trâm: 2 quỳnh 9/26/2016 8:40:54 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: thôi bỏ đi 9/26/2016 8:40:56 PM
 • Nguyễn Trâm: a duy 9/26/2016 8:41:01 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: dancing 9/26/2016 8:41:07 PM
 • Nguyễn Trâm: hqua hứa vs e sao hả 9/26/2016 8:41:08 PM
 • RAZ: ặc gặp ngay thánh troll 9/26/2016 8:41:11 PM
 • RAZ: quen mất e ơi 9/26/2016 8:41:22 PM
 • RAZ: big_grin 9/26/2016 8:41:25 PM
 • Nguyễn Trâm: trả tài liệu đây 9/26/2016 8:41:27 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/26/2016 8:41:28 PM
 • Nguyễn Trâm: e giết anh bây h 9/26/2016 8:41:32 PM
 • RAZ: nhỏ bầu xuất hiện đúng lúc gê 9/26/2016 8:41:41 PM
 • RAZ: laughing 9/26/2016 8:41:45 PM
 • Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:42:38 PM
 • Kí ức đau buồn: em ước gì 9/26/2016 8:30:50 PM Kí ức đau buồn: mình là nước 9/26/2016 8:30:56 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ biết đau là gì 9/26/2016 8:31:10 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có trái tim 9/26/2016 8:31:22 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải cười 9/26/2016 8:31:34 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải khóc 9/26/2016 8:31:44 PM Kí ức đau buồn: để em có thể đi khắp nơi 9/26/2016 8:31:55 PM Kí ức đau buồn: để em đã làm thì không hối hận 9/26/2016 8:32:05 PM @.@: mọe j thế 9/26/2016 8:32:25 PM Kí ức đau buồn: để em chưa bao giờ biết như thế nào là bạn 9/26/2016 8:32:30 PM RAZ: thui bé đừng 9/26/2016 8:32:39 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có tình cảm 9/26/2016 8:32:42 PM RAZ: bớt khùng e ơi 9/26/2016 8:32:44 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:46 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:32:53 PM RAZ: thánh si tình cho biết 9/26/2016 8:32:56 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:58 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:32:58 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ nói chuyện 9/26/2016 8:33:06 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:13 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là nỗi buồn 9/26/2016 8:34:25 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là nỗi buồn 9/26/2016 8:34:33 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là n&
 • Nguyễn Trâm: xuất hiện từ lâu r 9/26/2016 8:43:02 PM
 • Nguyễn Trâm: nhưng h muốn đập cho a 1 trận 9/26/2016 8:43:15 PM
 • Bé's Ngốc'ss: choà bầu 9/26/2016 8:43:16 PM
 • RAZ: big_grin 9/26/2016 8:43:20 PM
 • Nguyễn Trâm: trả tài liệu đây 9/26/2016 8:43:20 PM
 • Nguyễn Trâm: chào thanh 9/26/2016 8:43:23 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: straight_face 9/26/2016 8:43:24 PM
 • ๖ۣ'Titan๖ۣۜღ.: hi cj 9/26/2016 8:43:26 PM
 • RAZ: a có làm j nên tội đâu 9/26/2016 8:43:28 PM
 • Nguyễn Trâm: nhanh e còn làm 9/26/2016 8:43:33 PM
 • Nguyễn Trâm: hqua hứa sao hửm 9/26/2016 8:43:40 PM
 • RAZ: e học chương j ms đc chứ 9/26/2016 8:43:42 PM
 • Nguyễn Trâm: thích ăn đập k 9/26/2016 8:43:44 PM
 • Sầu: Kí ức đau buồn: có 9/26/2016 8:28:32 PM Kí ức đau buồn: sad 9/26/2016 8:28:37 PM RAZ: làm chi rứa 9/26/2016 8:28:37 PM RAZ: ô ta có tội tình chi 9/26/2016 8:28:47 PM RAZ: laughing 9/26/2016 8:28:49 PM Kí ức đau buồn: ai biết đâu 9/26/2016 8:28:49 PM Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:28:54 PM Kí ức đau buồn: khóc cho có 9/26/2016 8:28:58 PM Kí ức đau buồn: để vơi đi nỗi buồn 9/26/2016 8:29:05 PM RAZ: whistling 9/26/2016 8:29:52 PM @.@: helu 9/26/2016 8:30:21 PM @.@: nhớ quá 9/26/2016 8:30:25 PM Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:30:27 PM @.@: love_struck 9/26/2016 8:30:31 PM Kí ức đau buồn: broken_heart 9/26/2016 8:30:44 PM Kí ức đau buồn: em ước gì 9/26/2016 8:30:50 PM Kí ức đau buồn: mình là nước 9/26/2016 8:30:56 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ biết đau là gì 9/26/2016 8:31:10 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có trái tim 9/26/2016 8:31:22 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải cười 9/26/2016 8:31:34 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải khóc 9/26/2016 8:31:44 PM Kí ức đau buồn: để em có thể đi khắp nơi 9/26/2016 8:31:55 PM Kí ức đau buồn: để em đã làm thì không hối hận 9/26/2016 8:32:05 PM @.@: mọe j thế 9/26/2016 8:32:25 PM Kí ức đau buồn: để em chưa bao giờ biết như thế nào là bạn 9/26/2016 8:32:30 PM RAZ: thui bé đừng 9/26/2016 8:32:39 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có tình cảm 9/26/2016 8:32:42 PM RAZ: bớt khùng e ơi 9/26/2016 8:32:44 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:46 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:32:53 PM RAZ: thánh si tình cho biết 9/26/2016 8:32:56 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:58 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:32:58 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ nói chuyện 9/26/2016 8:33:06 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:13 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là nỗi buồn 9/26/2016 8:34:25 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là n
 • RAZ: thách e đấy bầu 9/26/2016 8:43:49 PM
 • RAZ: laughing 9/26/2016 8:43:53 PM
 • RAZ: a sợ chắc 9/26/2016 8:43:56 PM
 • Sầu: Kí ức đau buồn: có 9/26/2016 8:28:32 PM Kí ức đau buồn: sad 9/26/2016 8:28:37 PM RAZ: làm chi rứa 9/26/2016 8:28:37 PM RAZ: ô ta có tội tình chi 9/26/2016 8:28:47 PM RAZ: laughing 9/26/2016 8:28:49 PM Kí ức đau buồn: ai biết đâu 9/26/2016 8:28:49 PM Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:28:54 PM Kí ức đau buồn: khóc cho có 9/26/2016 8:28:58 PM Kí ức đau buồn: để vơi đi nỗi buồn 9/26/2016 8:29:05 PM RAZ: whistling 9/26/2016 8:29:52 PM @.@: helu 9/26/2016 8:30:21 PM @.@: nhớ quá 9/26/2016 8:30:25 PM Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:30:27 PM @.@: love_struck 9/26/2016 8:30:31 PM Kí ức đau buồn: broken_heart 9/26/2016 8:30:44 PM Kí ức đau buồn: em ước gì 9/26/2016 8:30:50 PM Kí ức đau buồn: mình là nước 9/26/2016 8:30:56 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ biết đau là gì 9/26/2016 8:31:10 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có trái tim 9/26/2016 8:31:22 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải cười 9/26/2016 8:31:34 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải khóc 9/26/2016 8:31:44 PM Kí ức đau buồn: để em có thể đi khắp nơi 9/26/2016 8:31:55 PM Kí ức đau buồn: để em đã làm thì không hối hận 9/26/2016 8:32:05 PM @.@: mọe j thế 9/26/2016 8:32:25 PM Kí ức đau buồn: để em chưa bao giờ biết như thế nào là bạn 9/26/2016 8:32:30 PM RAZ: thui bé đừng 9/26/2016 8:32:39 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có tình cảm 9/26/2016 8:32:42 PM RAZ: bớt khùng e ơi 9/26/2016 8:32:44 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:46 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:32:53 PM RAZ: thánh si tình cho biết 9/26/2016 8:32:56 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:58 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:32:58 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ nói chuyện 9/26/2016 8:33:06 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:13 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là nỗi buồn 9/26/2016 8:34:25 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là n
 • Kí ức đau buồn: thanks anh 9/26/2016 8:44:26 PM
 • RAZ: bầu qua fb đi 9/26/2016 8:44:42 PM
 • RAZ: big_grin 9/26/2016 8:44:44 PM
 • ๖ۣ'Titan๖ۣۜღ.: hat chit và chém gió Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:27:34 PM ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: on_the_phone 9/26/2016 8:27:58 PM RAZ: lq a có làm chi đâu 9/26/2016 8:28:24 PM RAZ: not_worthy 9/26/2016 8:28:30 PM Kí ức đau buồn: có 9/26/2016 8:28:32 PM Kí ức đau buồn: sad 9/26/2016 8:28:37 PM RAZ: làm chi rứa 9/26/2016 8:28:37 PM RAZ: ô ta có tội tình chi 9/26/2016 8:28:47 PM RAZ: laughing 9/26/2016 8:28:49 PM Kí ức đau buồn: ai biết đâu 9/26/2016 8:28:49 PM Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:28:54 PM Kí ức đau buồn: khóc cho có 9/26/2016 8:28:58 PM Kí ức đau buồn: để vơi đi nỗi buồn 9/26/2016 8:29:05 PM RAZ: whistling 9/26/2016 8:29:52 PM @.@: helu 9/26/2016 8:30:21 PM @.@: nhớ quá 9/26/2016 8:30:25 PM Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:30:27 PM @.@: love_struck 9/26/2016 8:30:31 PM Kí ức đau buồn: broken_heart 9/26/2016 8:30:44 PM Kí ức đau buồn: em ước gì 9/26/2016 8:30:50 PM Kí ức đau buồn: mình là nước 9/26/2016 8:30:56 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ biết đau là gì 9/26/2016 8:31:10 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có trái tim 9/26/2016 8:31:22 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải cười 9/26/2016 8:31:34 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ phải khóc 9/26/2016 8:31:44 PM Kí ức đau buồn: để em có thể đi khắp nơi 9/26/2016 8:31:55 PM Kí ức đau buồn: để em đã làm thì không hối hận 9/26/2016 8:32:05 PM @.@: mọe j thế 9/26/2016 8:32:25 PM Kí ức đau buồn: để em chưa bao giờ biết như thế nào là bạn 9/26/2016 8:32:30 PM RAZ: thui bé đừng 9/26/2016 8:32:39 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ có tình cảm 9/26/2016 8:32:42 PM RAZ: bớt khùng e ơi 9/26/2016 8:32:44 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:46 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:32:53 PM RAZ: thánh si tình cho biết 9/26/2016 8:32:56 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:32:58 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:32:58 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ nói chuyện 9/26/2016 8:33:06 PM Kí ức đau buồn: để chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:13 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để đnag bài vậy mấy bạn 9/26/2016 8:33:50 PM Kí ức đau buồn: để chưa biết đâu là hạnh phúc 9/26/2016 8:34:14 PM Kí ức đau buồn: đâu là niềm vui 9/26/2016 8:34:19 PM Kí ức đau buồn: đâu là nỗi buồn 9/26/2016 8:34:25 PM RAZ: góc bên phải trên cùng có đặt câu hỏi 9/26/2016 8:33:14 PM RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:33:17 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ 9/26/2016 8:33:19 PM RAZ: thánh dg si tình 9/26/2016 8:33:23 PM Kí ức đau buồn: chưa bao giờ phải đeo cái thứ này 9/26/2016 8:33:35 PM Kí ức đau buồn: để có thể nghe thấy mọi thứ 9/26/2016 8:33:47 PM khanhkhanhlook: làm sao để
 • Nguyễn Trâm: nhanh 9/26/2016 8:44:48 PM
 • Nguyễn Trâm: qua lâu r -_- 9/26/2016 8:44:51 PM
 • RAZ: ib a đi 9/26/2016 8:44:55 PM
 • RAZ: k thấy tên e 9/26/2016 8:44:59 PM
 • RAZ: happy 9/26/2016 8:45:00 PM
 • RAZ: laughing 9/26/2016 8:45:02 PM
 • Nguyễn Trâm: thật k 9/26/2016 8:45:20 PM
 • RAZ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 8:45:35 PM
 • RAZ: qua ib đi 9/26/2016 8:45:41 PM
 • Kí ức đau buồn: sad 9/26/2016 8:45:47 PM
 • Kí ức đau buồn: broken_heart 9/26/2016 8:45:48 PM
 • Kí ức đau buồn: broken_heart 9/26/2016 8:45:52 PM
 • Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:45:59 PM
 • Kí ức đau buồn: crying 9/26/2016 8:46:00 PM
 • Kí ức đau buồn: rolling_eyes 9/26/2016 8:46:02 PM
 • Kí ức đau buồn: rolling_eyes 9/26/2016 8:46:04 PM
 • Kí ức đau buồn: sigh 9/26/2016 8:46:08 PM
 • Kí ức đau buồn: worried 9/26/2016 8:46:11 PM
 • Kí ức đau buồn: sigh 9/26/2016 8:46:14 PM
 • Kí ức đau buồn: worried 9/26/2016 8:46:16 PM
 • Kí ức đau buồn: nail_biting 9/26/2016 8:46:18 PM
 • Kí ức đau buồn: nail_biting 9/26/2016 8:46:21 PM
 • Bé's Ngốc'ss: silly 9/26/2016 8:46:46 PM
 • PM: laughing 9/26/2016 8:46:55 PM
 • Bé's Ngốc'ss: ai spam z 9/26/2016 8:47:11 PM
 • PM: bài ý khó quá đâu buồn ới 9/26/2016 8:47:13 PM
 • Bé's Ngốc'ss: nãy ý 9/26/2016 8:47:15 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: laughing 9/26/2016 8:47:16 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: tk cha nào vừa spam đây 9/26/2016 8:47:30 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/26/2016 8:47:35 PM
 • RAZ: thằng tùng sầu 9/26/2016 8:47:40 PM
 • Bé's Ngốc'ss: fai thak Quynmhf ko 9/26/2016 8:47:42 PM
 • RAZ: chán nó gê 9/26/2016 8:47:44 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/26/2016 8:47:46 PM
 • Bé's Ngốc'ss: haha 9/26/2016 8:47:50 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: asss 9/26/2016 8:47:54 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: e là con nha 9/26/2016 8:47:59 PM
 • @.@: nín coi 9/26/2016 8:47:59 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: laughing 9/26/2016 8:48:02 PM
 • Bé's Ngốc'ss: em Tùng xênh gái đó à 9/26/2016 8:48:07 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/26/2016 8:48:14 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: tk tùng sầu hả 9/26/2016 8:48:14 PM
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy: kẹ nó 9/26/2016 8:48:17 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/26/2016 8:48:44 PM
 • Sầu: RAZ là tk nà zậy? 9/26/2016 8:48:49 PM
 • ๖ۣ'Titan๖ۣۜღ.: tao spam nè 9/26/2016 8:48:56 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • .
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Kí ức đau buồn
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ๖ۣۜQueenღ
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • !
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • phuongnam2929
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • ๖ۣ'Titan๖ۣۜღ.
 • ๖ۣۜH
 • .
 • ๖ۣۜLostღ
 • phuchieudang01
 • tung38
 • nhungoc
 • Phong
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • achachaoi26
 • RAZ