Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:
a)  $y=\sqrt{2-\cos x} $                                   b)  $y=\frac{1-\sin x}{\cos x} $
c)  $y=\frac{2}{2\sin x-\sqrt{2} } $                               d)  $y=\frac{1}{(\cos \frac{x}{2}-3 )(\tan x -\sqrt{3} )} $
a) $-1 \leq  \cos x \leq  1$ nên $2-\cos x >0 , \forall x \in R$.  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R$.
b) Để biểu thức có nghĩa , $\cos x \neq  0$ hay $x\neq  \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z $.
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z } \right\} $
c) Để biểu thức có nghĩa thì $2\sin x -\sqrt{2} \neq  0 $ hay $\sin x \neq  \frac{\sqrt[]{2} }{2} $
$\Rightarrow  x\neq  \frac{\pi}{4}+k2\pi  ,  x\neq  \frac{3\pi}{4}+ k2\pi  $
Vậy tập xác định của hàm số là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{4}+k2\pi; \frac{3\pi}{4}+k2\pi , k\in Z } \right\} $
d) Để hàm số xác định thì phân thức có mẫu khác không:    $\cos \frac{x}{2}-3 \neq 0 , \tan x \neq  \sqrt{3}  $
Rõ ràng:     $\cos \frac{x}{2}\neq  3, \forall x \in R $
                    $\tan x \neq  \sqrt{3} $   khi   $x\neq  \frac{\pi}{2}+k\pi $  và  $x \neq  \frac{\pi}{3} + l\pi$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $R\setminus \left\{ {\frac{\pi}{2}+ k\pi; \frac{\pi}{3}+ l \pi  } \right\} $
Nhím tham khảo nhé –  rockoanh88 10-07-12 08:31 AM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • leviettung01: thúy ơi 2/1/2015 12:42:04 AM
 • leviettung01: đi chưa e 2/1/2015 12:42:23 AM
 • leviettung01: chắc là rồi 2/1/2015 12:42:58 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:43:02 AM
 • minh_thúy: loser 2/1/2015 12:44:46 AM
 • leviettung01: hic 2/1/2015 12:45:09 AM
 • leviettung01: a vừa qua wall 2/1/2015 12:45:18 AM
 • leviettung01: chúc e đi mạnh giỏi 2/1/2015 12:45:28 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:45:31 AM
 • ღKhờღ: Thúy ới 2/1/2015 12:45:49 AM
 • leviettung01: tr chưa off hả m 2/1/2015 12:46:15 AM
 • minh_thúy: laughing 2/1/2015 12:46:22 AM
 • leviettung01: thúy nãy h lừa t mi thì phải tr 2/1/2015 12:46:50 AM
 • ღKhờღ: chúc anh ngủ ngon trên wall cái e 2/1/2015 12:46:58 AM
 • ღKhờღ: cho wall anh nó có màu mè tý 2/1/2015 12:47:06 AM
 • ღKhờღ: nhạt quá big_grin 2/1/2015 12:47:08 AM
 • leviettung01: t ngi lắ tr à sad 2/1/2015 12:47:09 AM
 • ღKhờღ: lừa cũng đc mà k lừa cũng đc 2/1/2015 12:47:23 AM
 • ღKhờღ: Ok! 2/1/2015 12:47:25 AM
 • leviettung01: uk ok 2/1/2015 12:47:33 AM
 • leviettung01: big_grin 2/1/2015 12:47:36 AM
 • minh_thúy: ok 2/1/2015 12:48:56 AM
 • leviettung01: a nựa thúy ơi big_grin 2/1/2015 12:49:19 AM
 • minh_thúy: mớ đi cưng 2/1/2015 12:49:46 AM
 • leviettung01: crying 2/1/2015 12:49:55 AM
 • ღKhờღ: big_grin 2/1/2015 12:49:58 AM
 • minh_thúy: tội chặt chem e lúc nãy đến h 2/1/2015 12:50:00 AM
 • leviettung01: phân biệt đối xử vs ng đẹp trai crying 2/1/2015 12:50:15 AM
 • minh_thúy: doăn ở cả thôi 2/1/2015 12:50:23 AM
 • ღKhờღ: vẫn cứ ảo tưởng mạnh 2/1/2015 12:50:59 AM
 • leviettung01: hic 2/1/2015 12:51:16 AM
 • minh_thúy: loser 2/1/2015 12:51:17 AM
 • ღKhờღ: Thúy ơi 2/1/2015 12:51:21 AM
 • ღKhờღ: ngủ ngon nghe em 2/1/2015 12:51:25 AM
 • ღKhờღ: hẹn ngày tại ngộ 2/1/2015 12:51:28 AM
 • leviettung01: a mách mẹ e thúy ạ 2/1/2015 12:51:29 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:51:31 AM
 • ღKhờღ: mong là sớm nhất có thể 2/1/2015 12:51:33 AM
 • leviettung01: ns đùa chứ e đừng qua wall a 2/1/2015 12:51:59 AM
 • leviettung01: bạn a xoi chết đó raised_eyebrows) 2/1/2015 12:52:19 AM
 • ღKhờღ: muỗn chả được lại còn bày đặt 2/1/2015 12:52:41 AM
 • ღKhờღ: laughing 2/1/2015 12:52:42 AM
 • minh_thúy: laughing 2/1/2015 12:53:13 AM
 • leviettung01: :v 2/1/2015 12:53:35 AM
 • ღKhờღ: thôi off nghen 2/1/2015 12:53:56 AM
 • ღKhờღ: Pipi Thúy 2/1/2015 12:54:01 AM
 • leviettung01: hs xem thúy cnn trên wall t trc m lun tr à 2/1/2015 12:54:01 AM
 • ღKhờღ: pipi tùng 2/1/2015 12:54:06 AM
 • leviettung01: uk mi 2/1/2015 12:54:10 AM
 • leviettung01: pp 2/1/2015 12:54:13 AM
 • leviettung01: thúy ơi 2/1/2015 12:54:26 AM
 • leviettung01: túy 2/1/2015 12:54:31 AM
 • leviettung01: thúy 2/1/2015 12:54:34 AM
 • leviettung01: hú hú 2/1/2015 12:54:39 AM
 • leviettung01: e đi rồi hả 2/1/2015 12:55:09 AM
 • leviettung01: v thì a cx cáo từ ngen 2/1/2015 12:55:21 AM
 • leviettung01: chào cả nhà 2/1/2015 7:28:26 AM
 • leviettung01: chúc cả nhà 1 ngày CN vui vẻ ạ :v 2/1/2015 7:28:43 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 7:28:46 AM
 • ~Kezo~: big_grin 2/1/2015 7:29:16 AM
 • ~Kezo~: applause 2/1/2015 7:29:21 AM
 • leviettung01: hế lô vy laughing 2/1/2015 7:34:25 AM
 • ~Kezo~: à 2/1/2015 7:35:08 AM
 • ~Kezo~: a tùng ơi 2/1/2015 7:35:12 AM
 • ~Kezo~: hỏi cái 2/1/2015 7:35:22 AM
 • misschpro: surprisewinking 2/1/2015 9:48:46 AM
 • builan1967: mọi ng vào làm hộ mình bài toán vs ạ 2/1/2015 9:52:25 AM
 • misschpro: lớp mấy z? 2/1/2015 9:55:28 AM
 • ~Kezo~: big_grin 2/1/2015 10:00:44 AM
 • ~Kezo~: 9 2/1/2015 10:04:44 AM
 • leviettung01: vy 2/1/2015 10:05:54 AM
 • leviettung01: e hs chi a à :v 2/1/2015 10:05:59 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 10:06:01 AM
 • ~Kezo~: dạ 2/1/2015 10:06:20 AM
 • ~Kezo~: hỏi anh còn onl htn làm gì 2/1/2015 10:06:29 AM
 • ~Kezo~: laughing 2/1/2015 10:06:49 AM
 • leviettung01: à nhầm 2/1/2015 10:07:03 AM
 • misschpro: hi mn 2/1/2015 10:07:19 AM
 • leviettung01: lúc túi mềnh ns đếu onl htn nữa mà đếu nhớ laughing 2/1/2015 10:07:30 AM
 • leviettung01: 2 2/1/2015 10:07:33 AM
 • misschpro: CN zui zẻ laughing 2/1/2015 10:08:14 AM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 2/1/2015 10:08:22 AM
 • leviettung01: = 2/1/2015 10:10:49 AM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 2/1/2015 10:10:54 AM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 2/1/2015 10:11:23 AM
 • ~Kezo~: h nhớ roofit hfi đừng onl nưuax 2/1/2015 10:11:30 AM
 • ~Kezo~: làm mất lòng tin của thúy đo 2/1/2015 10:11:38 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 10:17:26 AM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 2/1/2015 10:18:54 AM
 • misschpro: tìm min max z=3căn(x-1)+4căn(5-x) 2/1/2015 10:26:06 AM
 • misschpro: lm dùm vs mn ơi 2/1/2015 10:26:24 AM
 • thoahoang73: có ai ko dg len ko nhỉ???thinking 2/1/2015 10:43:33 AM
 • thoahoang73: có ai dg len ko?? giup mik vs. 2/1/2015 10:43:58 AM
 • tieutulitipro: winking 2/1/2015 10:44:32 AM
 • trongpro_75: happy 2/1/2015 10:44:46 AM
 • thoahoang73: Gpt: (x^2+3x-4)(x^2+x-6)=24. cả nhà giúp em 2/1/2015 10:52:32 AM
 • thoahoang73: Gpt: y^2-2y+3= 6/(x^2+2x+4) 2/1/2015 10:53:06 AM
 • thoahoang73: giúp em!!at_wits_end 2/1/2015 10:53:52 AM
 • thoahoang73: có ai ko zey troi?? 2/1/2015 11:01:29 AM
 • Pentakill_troll: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2/1/2015 11:47:47 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥⊱Võ Tắc Thiên⊰♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • pngan.99
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • mimily.pei.love