1
phiếu
0đáp án
5 lượt xem

+1000
Bất đẳng thức

Cho $ a+b+c=3$. Chứng minh: $a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2}\leq3$
0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

Toán Lượng Giác lớp 11

Giải các phương trình sau1)2sin2x-3cos$^{2}$+5sinxcosx-2=02)3sin$^{2}$ x+8sinxcosx+(8$\sqrt{3} $ -9)cos$^{2}$x=03)sin2x- 2sin$^{2}$x=2cosx
0
phiếu
1đáp án
6 lượt xem

Toán hình lớp 12 - Thể tích khối lập phương

Cho khối lập phương có tổng diện tích các mặt bằng 24 m2 .Tính thể tích khối lập phươngĐs: V = 8 m3
0
phiếu
0đáp án
5 lượt xem

Giá trị lượng giác 11 mb giải nhanh dùm mình

Sin(2x)+cos(7x+\frac{\pi }{5}=0 với -\frac{\pi }{2}<x<\frac{\pi }{2}
0
phiếu
0đáp án
23 lượt xem

giúp mình với :))

tìm m để đồ thị hàm số y= $\frac{x^{2}-(3m+1)x+4m}{2x-1}$ có 2 điểm cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng $\Delta$:x+y+1=0
0
phiếu
0đáp án
20 lượt xem

Giúp với mn !

Khối chóp SABC có hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) vuông góc nhau. SB=SC=1, góc ASB = góc BSC = góc CSA =60 độ. Tính thể tích khối chóp.
0
phiếu
0đáp án
13 lượt xem

tìm m

Tìm m để bpt: $ \sqrt{2^{x}+2}+\sqrt{6-2^{x}}\geq m $
0
phiếu
0đáp án
15 lượt xem

Toán 12

1, cho hàm số y=x^3-(m+3)x^2+mx+m+5Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x=-22 cho hàm số y= x^3-3mx^2+3(m^2-1)x-m^3tìm m để hàm số đạt cực trị tại x=0
0
phiếu
0đáp án
16 lượt xem

các hằng đẳng thức đáng nhớ

1.Khai triển các hằng đẳng thức sau ^^ a) (2x^3-y^2)^3b) (x-3y)(x^2+3xy+9y^2)c) ( x+2y+z) (x+2y-z)d) (2x^3y -0,5x^2)^3e) (x^2-3).(x^4+3x^2+9)f)...
0
phiếu
0đáp án
16 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 9^{x}(3^{x}+2^{x})\leq 2^{x}(8^{x}+7^{x})+5^{x}( 5^{x}-2^{x}) $
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 3^{\sin x^{2}+1}+3^{\cos x^{2}+1}.(x^{2}-1).3^{x}<2^{x+1}+4^{-x}+9 $
2
phiếu
1đáp án
55 lượt xem

Cho h.chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành.

Cho h.chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành.$M,N$ lần lượt là 2 điểm nằm trên các đoạn thẳng $AB,AD$ sao cho...
1
phiếu
0đáp án
22 lượt xem

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho a, b, c dương thoả mãn $\frac{a^{2}b}{c}+\frac{b^{2}c}{a}+\frac{c^{2}a}{b}= 3$.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức...
1
phiếu
1đáp án
25 lượt xem

Chứng minh bất đẳng thức

Cho a, b, c dương thoả mãn $\frac{a}{c}+\frac{b}{a}+\frac{c}{b}\geq 3$.Chứng...
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

Modun số phức

Cho 2 số phức $\left| {z_{1}} \right|=\left| {z_{2}} \right|=1, \left| {z^{2}_{1}+4z^{2}_{2}} \right|=\sqrt{34}$. Tính $\left| {z_{1}+z_{2}} \right|$?
1
phiếu
0đáp án
23 lượt xem

TP

1.CM $\mathop {\lim }\limits_{n \to +\infty }\int\limits_{0}^{1}x^{n}.sin\pi x dx=0$
1
phiếu
2đáp án
51 lượt xem

Tại sao cơ số của lũy thừa với số mũ hữu tỉ phải dương?

Tại sao cơ số của lũy thừa với số mũ hữu tỉ phải dương?
1
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 2013^{\sqrt{x^{2}-3x}+1}-2013^{x-2}+\sqrt{x^{2}-3x}-x+3<0 $
1
phiếu
1đáp án
18 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 36(2^{x^{3}}+3^{x^{3}})>9.8^{x}+4.27^{x} $
0
phiếu
1đáp án
11 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 2^{x-1}-2^{x^{2}-x}<(x-1)^{2} $
1
phiếu
1đáp án
15 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 2^{2x-1}+3^{2x}+5^{2x+1}>2^{x}+3^{x+1}+5^{x+2} $
0
phiếu
0đáp án
8 lượt xem

thể tích giúp mình với

cho hình hộp chữ nhật có 3 kích thước tỉ lệ thuận với 3,4,5 biết rằng độ dài 1 đường chéo của hình hộp là 1m. tính thể tích khối hộp chữ nhật (ĐS:...
0
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

thể tích

cho lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà các đường chéo là 6cm và 8cm biết rằng chu vi đáy bằng hai lần chiều cao lăng trụ . tính thể tích...
2
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

Chứng minh

Cho a, b, c dương thoả mãn a+b+c=3abc, chứng minh:$\frac{1}{a^{5}}+\frac{1}{b^{5}}+\frac{1}{c^{5}}\geq 3$
1
phiếu
3đáp án
19 lượt xem

Mk quen giai tay s roi, giup mk chut a

Trong khong gian voi he toa do vuong goc Oxyz, cho diem A (1,1,1) va duong thang d:{x= 6-4t; y=-2-t; z=-1+2t}. hinh chieu cua A len (d) co toa do la?
2
phiếu
0đáp án
12 lượt xem

Hình thang

Cho biết AB=CD,chứng minh rằng AD//BC, AD=BC.SGK lớp 8, tập 1, trang 70, toán hình ?2b, bài 2 hình thangMong mọi người giải giúp em ạ, em cần giải...
2
phiếu
1đáp án
27 lượt xem

24 46 31 34

0
phiếu
1đáp án
27 lượt xem

GẤP

$Y = 3 - 4sinx^{2}cosx^{2} $Tìm GTLN GTNN
1
phiếu
2đáp án
27 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 27^{x}-27^{1-x}-16(3^{x}-\frac{3}{3^{x}})+6<0$
1
phiếu
1đáp án
34 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ (7+5\sqrt{2})^{X}+(\sqrt{2}-5)(3+2\sqrt{2})^{X}+3(1+\sqrt{2})^{X}+1-\sqrt{2}\geq 0 $
0
phiếu
0đáp án
19 lượt xem

Lượng giác 9

Chứng minh các đẳng thức sau:a)$\cos 36 - \sin 18= \sin 30$b) $\cos 36.\sin 18=\frac{1}{2}\sin 30$
2
phiếu
1đáp án
25 lượt xem

giải bpt:

giải bpt: $ 6^{x} +1\leq 8^{x}-27^{x-1}$
1
phiếu
0đáp án
20 lượt xem

Hình học 9

Cho tam giác ABC, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp và G là trọng tâm tam giác . Chứng minh rằng nếu IA vuông góc với IG thì (BC=a, CA=b, AB=c)
2
phiếu
3đáp án
49 lượt xem

Tìm chiều rộng của hình chữ nhật

Một hình chữ nhật có chiều dài 50 m. Giữ nguyên chiều dài và tăng chiều rộng thêm 10 m, ta được hình chữ nhật mới, hình chữ nhật mới này có diện...
1
phiếu
1đáp án
33 lượt xem

Đề thi olympic 9 giúp mik vớiiii

Cho tam giác ABC, I là giao điểm của hai phân giác BD và CE. Chứng minh rằng nếu ID=IE thì $\widehat{A}=60 $độ hoặc $\widehat{B}=\widehat{C}.$
2
phiếu
4đáp án
31 lượt xem
0
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

toan

trong mặt phẳng oxyz có diểm A(3,-4,7) tính khoảng cách diểm A đến trục oz,giúp với mọi người
1
phiếu
1đáp án
39 lượt xem

giải bài này dùm mình, đừng giải tắt quá nha

$\sin x . \sin 4x=2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi }{6}-x\right)-4\sqrt{3}\cos^2x\sin x\cos 2x$
2
phiếu
2đáp án
51 lượt xem

Giúp e với ạ nhanh nhanh !!!

Cho a > 0, b > 0, c > 0. Chứng minh rằng:(a + b + c)($\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ + $\frac{1}{c}$) $\geqslant$ 9
1
phiếu
7đáp án
64 lượt xem

Tính thời gian

Một cano xuôi dòng a đến b mất 2giờ , ngược dòng b về a mất 3 giờ. Hỏi nếu nước không chảy thi cano đi từ a đến b hết mấy giờ? Vận tốc nước không...
1
phiếu
1đáp án
30 lượt xem

Tìm số bi

Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh....
1
phiếu
2đáp án
27 lượt xem

Cách chia bánh của ảo thuật gia

Với một nhát cắt, bạn có thể chia một chiếc bánh thành hai phần. Cắt thêm một nhát nữa, bánh được chia làm 4 phần. Đến nhát cắt thứ ba, bạn có...
1
phiếu
4đáp án
47 lượt xem

Tìm ngày sinh nhật

Albert và Bernard vừa kết bạn với Cheryl. Họ muốn biết ngày sinh nhật của Cheryl. Sau đó, Cheryl đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày...
1
phiếu
2đáp án
31 lượt xem

Tìm số áo của 3 cầu thủ

Ba cầu thủ của đội bóng đá nữ trường Trung học Euclid nói chuyện với nhau.Ashley: Tớ vừa nhận ra rằng số áo của bọn mình đều là những số nguyên tố...
1
phiếu
4đáp án
28 lượt xem

Hiệp sĩ và kẻ lừa dối

30 người ngồi quanh một bàn tròn 30 chiếc ghế đánh số 1, 2,..., 30 theo thứ tự. Một số trong họ là Hiệp sĩ, một số là Kẻ lừa dối.Những bài toán về...
2
phiếu
1đáp án
28 lượt xem

Tìm m để từ A(1;2) kẻ được 2 tiếp tuyến AB,AC đến (Hm) sao cho ABC là tam giác đều

Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x-2}$Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m= 3Tìm m để từ A(1;2) kẻ được 2 tiếp tuyến AB,AC đến (Hm) sao cho ABC là tam giác...
1
phiếu
1đáp án
33 lượt xem

tập hợp nghiệm của phương trình:

giải pt: $ \log^{ 9^{50}+6x^{2} }_{3}= \log ^{3^{50}+2x}_{\sqrt{2}} $
1
phiếu
1đáp án
50 lượt xem

kkk

Cho một mặt cầu bán kính= 1. xét các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp mặt cầu trên. Hỏi thể tích min = bn ???
1
phiếu
1đáp án
27 lượt xem

giải pt

giải pt:$ 3^{x}+7^{x}=48x-38 $
4
phiếu
2đáp án
64 lượt xem

Và đây nữa!

Giải hpt: $\begin{cases}x^2y+2x^2+3y-15=0\\ x^4+y^2-2x^2-4y-5=0 \end{cases}$

12345...480Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • arima sama: hello mây 6/27/2017 6:46:07 AM
 • Mây: big_grin 6/27/2017 6:47:14 AM
 • Mây: bn lớp mấy 6/27/2017 6:47:17 AM
 • arima sama: 9 6/27/2017 6:47:20 AM
 • arima sama: bn lp mấy 6/27/2017 6:47:40 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: -.- 6/27/2017 6:49:01 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: Tùnggggggg 6/27/2017 6:49:03 AM
 • ๖ۣۜSầu: ? 6/27/2017 6:49:33 AM
 • arima sama: hello ngô 6/27/2017 6:49:48 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: chị vẫn đọc được tn ở trên nhá happy 6/27/2017 6:49:56 AM
 • arima sama: ๖ۣۜDämonღ: ai đây 6/27/2017 6:50:15 AM
 • ๖ۣۜSầu: @@ k có đứa nào chat ak cả chieuf nay ak -_-'' 6/27/2017 6:50:42 AM
 • arima sama: ๖ۣۜDämonღ: cho hỏi ai đây 6/27/2017 6:51:02 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: người happy 6/27/2017 6:52:22 AM
 • arima sama: haha 6/27/2017 6:52:47 AM
 • arima sama: bn bn tuổi 6/27/2017 6:54:05 AM
 • arima sama: học lp mấy rồi 6/27/2017 6:54:52 AM
 • cobetinhnghich: hi mn 6/27/2017 6:56:11 AM
 • cobetinhnghich: hi 6/27/2017 6:56:17 AM
 • cobetinhnghich: lâu rồi không gặp 6/27/2017 6:56:36 AM
 • cobetinhnghich: hi mn 6/27/2017 6:57:10 AM
 • TMLLL: hi 6/27/2017 6:57:16 AM
 • arima sama: hi 6/27/2017 6:57:32 AM
 • cobetinhnghich: đây có phải là bắc k TMLLL 6/27/2017 6:57:52 AM
 • TMLLL: hả 6/27/2017 6:58:01 AM
 • TMLLL: ai thế 6/27/2017 6:58:04 AM
 • arima sama: đúng rồi bắc hâm 6/27/2017 6:58:09 AM
 • cobetinhnghich: haha 6/27/2017 6:58:11 AM
 • cobetinhnghich: coffee 6/27/2017 6:58:19 AM
 • amy: big_grin 6/27/2017 6:58:26 AM
 • cobetinhnghich: LÂU RỒI K GẶP BẮC 6/27/2017 6:58:33 AM
 • TMLLL: hả 6/27/2017 6:58:42 AM
 • TMLLL: ai thế 6/27/2017 6:58:46 AM
 • cobetinhnghich: bạn của bắc 6/27/2017 6:59:04 AM
 • TMLLL: what 6/27/2017 6:59:20 AM
 • TMLLL: tên 6/27/2017 6:59:24 AM
 • cobetinhnghich: thui k bảo đâu 6/27/2017 6:59:44 AM
 • cobetinhnghich: qua hè tui bảo 6/27/2017 6:59:52 AM
 • arima sama: thảo 6/27/2017 6:59:58 AM
 • cobetinhnghich: haha 6/27/2017 7:00:00 AM
 • TMLLL: ai thế 6/27/2017 7:00:08 AM
 • cobetinhnghich: qua hè mới nói cho bắc 6/27/2017 7:00:27 AM
 • TMLLL: qua hè 6/27/2017 7:00:35 AM
 • TMLLL: thảo đó e 6/27/2017 7:00:40 AM
 • arima sama: thảo nào 6/27/2017 7:00:52 AM
 • TMLLL: sao a bk đk 6/27/2017 7:01:08 AM
 • arima sama: hỏi 6/27/2017 7:01:18 AM
 • TMLLL: hỏi rồi 6/27/2017 7:01:31 AM
 • TMLLL: có tl đâu 6/27/2017 7:01:35 AM
 • Ryo: yawn 6/27/2017 7:01:43 AM
 • TMLLL: thảo kia kìa 6/27/2017 7:01:44 AM
 • TMLLL: hi a 6/27/2017 7:01:47 AM
 • cobetinhnghich: haha 6/27/2017 7:01:48 AM
 • arima sama: đâu 6/27/2017 7:02:29 AM
 • TMLLL: đâu rồi 6/27/2017 7:02:39 AM
 • TMLLL: vừa thấy mà 6/27/2017 7:02:44 AM
 • arima sama: tên j 6/27/2017 7:02:55 AM
 • ๖ۣۜGhét: chào ! 6/27/2017 7:03:03 AM
 • TMLLL: kìa 6/27/2017 7:03:15 AM
 • arima sama: tên 6/27/2017 7:03:20 AM
 • TMLLL: thảo của chú đấy 6/27/2017 7:03:22 AM
 • TMLLL: có j nói đi 6/27/2017 7:03:25 AM
 • ๖ۣۜGhét: .... 6/27/2017 7:03:31 AM
 • arima sama: liên quan 6/27/2017 7:03:38 AM
 • arima sama: mà là ai 6/27/2017 7:03:42 AM
 • TMLLL: thảo 6/27/2017 7:03:47 AM
 • TMLLL: chứ ai 6/27/2017 7:03:49 AM
 • TMLLL: gọi cho chú còn 6/27/2017 7:03:56 AM
 • arima sama: tên j 6/27/2017 7:03:59 AM
 • cobetinhnghich: happylaughingrolling_on_the_floor 6/27/2017 7:05:03 AM
 • cobetinhnghich: yawn 6/27/2017 7:05:08 AM
 • ๖ۣۜGhét: rolling_on_the_floor not liên quan 6/27/2017 7:06:01 AM
 • arima sama: ? 6/27/2017 7:06:11 AM
 • cobetinhnghich: cool 6/27/2017 7:06:30 AM
 • cobetinhnghich: tui không phải thảo 6/27/2017 7:06:50 AM
 • TMLLL: thế ai 6/27/2017 7:07:23 AM
 • cobetinhnghich: qua hè 6/27/2017 7:08:42 AM
 • TMLLL: nói đi 6/27/2017 7:08:48 AM
 • TMLLL: sao bk đk 6/27/2017 7:08:51 AM
 • cobetinhnghich: cứ đến trường 6/27/2017 7:08:53 AM
 • TMLLL: đến trường 6/27/2017 7:09:07 AM
 • TMLLL: là sao 6/27/2017 7:09:10 AM
 • ๖ۣۜGhét: ai bảo cj là thảo đâu mà cj nhận ! 6/27/2017 7:09:17 AM
 • TMLLL: hahaha 6/27/2017 7:09:26 AM
 • cobetinhnghich: người nở nụ cười tươi nhất khi gặp bắc thì là tui 6/27/2017 7:09:40 AM
 • TMLLL: đm 6/27/2017 7:09:49 AM
 • cobetinhnghich: hee_hee 6/27/2017 7:09:50 AM
 • TMLLL: vl 6/27/2017 7:09:52 AM
 • TMLLL: đứa nào thế 6/27/2017 7:09:56 AM
 • TMLLL: nguy hiểm quá 6/27/2017 7:10:03 AM
 • cobetinhnghich: bạn bắc mà 6/27/2017 7:10:14 AM
 • TMLLL: hk lp nào 6/27/2017 7:10:18 AM
 • ๖ۣۜGhét: .... 6/27/2017 7:10:22 AM
 • arima sama: tr' 6/27/2017 7:10:22 AM
 • ๖ۣۜGhét: thôi 6/27/2017 7:10:25 AM
 • ๖ۣۜGhét: k có j để ns 6/27/2017 7:10:28 AM
 • ๖ۣۜGhét: e of đây 6/27/2017 7:10:31 AM
 • TMLLL: từ e 6/27/2017 7:10:37 AM
 • cobetinhnghich: bye ghét nha 6/27/2017 7:10:39 AM
 • cobetinhnghich: bye 6/27/2017 7:10:45 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Lỗi
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Thìn
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜSầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang.ch2609
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • -๖ۣۜGiả๖ۣۜTạo๖ۣۜ
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • Hoàng Yến
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • NGU
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜSadღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • ProGK
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Young Wild and Free
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • -
 • Nhok Sam
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • TMLLL
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Linh Lan
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • math
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Bae Yi Jeong Ah
 • net.sonicz
 • arima sama
 • Huyền Kute
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜGhét
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • kemetao
 • Theasker
 • lananhtranthi19
 • Băng
 • ptmpc.trung
 • cobetinhnghich