0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Giup tớ với

cho nua duong tron tam o co duong kinh BC co tam giac ABC(A không thuộc (O)) đường cao AK vẽ hai tiếp tyến AM và AN, MN cắt AK tại hH chứng minh...
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

giúp e

Một sinh viên phải thi 3 môn một cách độc lập nhau. Xác suất nhận cùng một điểm số nào đó ở cả 3 môn đều như nhau. Xác suất để thu được một môn...
0
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

giúp e với ạ

4\cos^{2} x - 4\cos x \sin 6x + 4\sin^{2} x = 3
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

Hạn chế Casio !!! Have a go =))

Cho tích phân : $\int\limits_{1}^{2}\frac{1-x}{x^{2}}.e^{x}.dx=ae^{2}+be\Rightarrow a+b=?$Thanks trước nhé !!!
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

Hạn chế Casio nào :))

Câu 1 : cho tích phân $\int\limits_{e}^{e^{3}}(\frac{1}{(lnx)^{2}}-\frac{1}{ln(x)}).dx=ae^{3}+be.$ Tính a+b =?
0
phiếu
1đáp án
21 lượt xem

giúp tui vs

1)CMR với mọi m<-2 hoặc m>2 pt x3 - 3/2 m2x2 + 32 =0 có 3 nghiệm phân biệt x1 <0< x2 < x32) CMR pt (m2 - m +3)x2n - 2x - 4 =0 có...
1
phiếu
1đáp án
14 lượt xem

giúp nhanh nha

$x^2+\sqrt{x+5}=5$
0
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

mượn room ak

đặt vật AB có chiều cao 15cm trc 1 thấy kính phân kỳ có f = 18cm cho ảnh A'B' cách thấu kính 12cm tính k/c từ ab tới thấu kính và và ccao A'B'
0
phiếu
1đáp án
10 lượt xem

Giúp em giải bài này đi ạ

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;1) B(3;2;2). Đường kính mặt cầu đi qua hai điểm A,B và tiếp xúc với trục Oz là bao nhiêu?
0
phiếu
0đáp án
12 lượt xem

help

CMR: $\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}}>\sqrt{n} (n\epsilon N, n>1)$
0
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

Toán Hay lớp7

Đễ hoàn thành một công việc thì 21 công nhân làm trong 15 ngày. Sau khi cải tiến kỹ thuật,năng xuất lao động của mỗi người tăng lên 25% Như vậy...
0
phiếu
2đáp án
20 lượt xem

tìm m để phương trình có nghiệm

tìm m để phương trình có nghiệmx^2-(2m+1)x+4m^2+2=0
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

Phân số tối giản

Cho A bằngn+1n−3 (n∈Z; n≠3)n+1n−3 (n∈Z; n≠3)Tìm n để a là phân số tối giản.
1
phiếu
1đáp án
32 lượt xem

Tính : $\mathop {\lim }\limits_{x \to 1}\frac{x^{2016}-2016x+2015}{(x-1)^2}$

Tính : $\mathop {\lim }\limits_{x \to 1}\frac{x^{2016}-2016x+2015}{(x-1)^2}$
0
phiếu
1đáp án
14 lượt xem

Help me!

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$; $SA$ vuông góc với $(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{6}$ .Tính góc giữa $AC$ & $(SBC)$
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

phương trình chứa hàm số

Cho phương trình x^2 -( 2m+1)x +m^2 + m - 6 =0a> giải pt với m=1b> tìm m để pt có 2 nghiệm trái dấuc> tìm m để pt có 2 nghiệm đối...
0
phiếu
0đáp án
13 lượt xem

hình học lớp 9 câu c thôi nha

từ điểm S bên ngoài đường tròn (o), kẻ 2 tiếp tuyến SA và SB. a/Chứng minh OASB là tứ giác nội tiếp . b/Vẽ cát tuyến SMN, chứng minh...
0
phiếu
0đáp án
14 lượt xem

Tìm m để bpt không có nghiệm trong khoảng

tìm m để BPT -x^2+2mx-3-2 \geq 0 không có nghiệm x thuộc (0; dương vô cực )
0
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

tìm đường thẳng đối xứng qua mặt phẳng

cho đường thẳng $\Delta : \frac{x - 2}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z + 2}{-1}$. Đường thẳng đối xứng với đường thẳng $\Delta$ qua mặt phẳng $(Oxy)$ có...
0
phiếu
1đáp án
21 lượt xem

TỌA ĐỘ KG

1. A(1;2;2); B(-1;2;-1);C(1;6;-1);D(-1;6;2). Lập phương trình mặt cầu nội tiếp tứ diện.
0
phiếu
1đáp án
17 lượt xem

Hính học 9

Cho ( O; R) có tứ giác ABCD nội tiếp (O) . Trong đó AB // CD và AB=R ; CD = căn 3 R . Tính góc A + góc B
1
phiếu
1đáp án
37 lượt xem

giải hệ phương trình

\begin{cases}x-y=(\sqrt{y}-\sqrt{x})(1+xy)\\ x^3+y^3=54 \end{cases}
1
phiếu
0đáp án
19 lượt xem

Ai làm giúp cái dc k

1 tấm bìa có khoét 1 lỗ tròn đường kính AB=6 cm .1 thấu kính hội tụ có tiêu cự =20cm đặt vừa khít vào lỗ tròn có quang tâm trùng với tâm lỗ tròn,...
0
phiếu
0đáp án
22 lượt xem

Phương trình - Bất phương trình - Hệ chứa trị tuyệt đối

Tìm $m$ để bpt sau đúng $\forall m \in R:$$\left| {3x-2} \right|-\left| {2x^{2}+x-1} \right|+x \leq m$
1
phiếu
2đáp án
41 lượt xem

giải giùm nha

cho dãy số: 7, 12, 17, 22, 27,....a. Tìm số thứ 1000 của dãy số trên?b. Các số 38246 và 795841 có mặt trong dãy đó không?
0
phiếu
0đáp án
13 lượt xem

toán 9 hình

1 cung tròn BC nằm trong tam giác BAC và tiếp xúc với AB, AC ở B, C. Lấy M thuộc cung BC; kẻ MI, MH, MK vuông góc với BC, CA, AB. MB cắt IK tại P....
0
phiếu
0đáp án
12 lượt xem

giúp vo

Tìm m để hàm số $f(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^{2}-7x+10}{x-2} khi x>2\\ sin(x-2)+mcos(x-2)+1 khi x\leq 2 \end{array} \right.$ có liên...
1
phiếu
0đáp án
12 lượt xem

giúp với ạ

Hàm số $f(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^{2}+7x+10}{x+2} khi x>-2\\ sin(x+2)+2cos(x+2)+1 khi x\leq -2 \end{array} \right.$ có liên tục...
1
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

giúp với ạ

Tìm a để hàm số liên tục tại $x_{0}$$f(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{\sqrt[3]{3x+2}-2}{2-x} khi x>-2\\ ax+\frac{1}{4} khi x\leq 2 \end{array} \right.tại x_{0}=2$
2
phiếu
0đáp án
28 lượt xem

Tình yêu vs BĐT !!!

1. CHo các số thực k âm x,y,z tm $x+y+z=1$. Tìm $MAx$$P=\frac{x-2}{3-y-z}+\frac{y-2}{3-z-x}+\frac{z-2}{3-x-y}+2x^{2}+2y^{2}+2z^{2}+xy+yz+zx$2.CHO $a,b,c$ là các số thực dương. Tìm $ Max$$P=\frac{1}{2\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}+1}}-\frac{1}{(a+1)(b+1)(c+1)}$
1
phiếu
1đáp án
43 lượt xem

Bài này nữa mn ơi!

Tìm $m$ để hệ có nghiệm duy nhất: \begin{cases}x+y+\sqrt{2xy+m}\geq 1\\ x+y\leq 1 \end{cases}
0
phiếu
0đáp án
25 lượt xem

Gặp câu này lạ wa!

Tìm $m$ để hệ sau nghiệm đúng $\forall x\epsilon[0;2]$. (Dùng phương pháp hình học để giải)$ \begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2\leq 2 \\ x-y+m=0 \end{cases}$
0
phiếu
0đáp án
11 lượt xem

Hình ạ!

Từ điểm A ngoài (O) vẽ các tiếp tuyến AB, AC. Vẽ cát tuyến AEF vẽ dâu CK // AF. Goi M là trung điểm EF. Chứng minh: khi AEF quay quanh A thì KM...
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

giup em vs!

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c=3.CMR: \frac{a^2}{a+2b^2}+\frac{b^2}{b+2c^2}+\frac{c^2}{c+2a^2}\geq1
1
phiếu
0đáp án
17 lượt xem

Từ Tết chưa đăng câu hỏi nào

Cho 3 số a,b,c>0 thỏa a+b+c=3abcCMR:$\frac{1}{a^{3}} + \frac{1}{b^{3}} + \frac{1}{c^{3}} \geq 3$
1
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

Help!!!

1) Phương trình x^2+y^2+2x+1=0 có nghiệm (x;y) =2) Số cặp số nguyên (x:y) thỏa mãn 2x^2+3y^2+4x=19 là?3) GTNN của A = 2x^2 +y^2 -2xy+4x+2y+5 là?4)...
0
phiếu
0đáp án
8 lượt xem

please

cho tam giác ABC có diện tích S = 3 và 2 đỉnh A(3;1), B(1;3). trọng tâm của tam giác ở trên đường phân giác góc phần tư thứ nhất. Tìm tọa độ điểm C
0
phiếu
0đáp án
12 lượt xem

tìm 1 điểm thuộc elip thỏa mãn

cho A( 4 ; 5) và elip (E) x^2/8 + y^2/2 = 1 tìm M thuộc (E) sao cho AM min
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

Help me!!!

$Lim \sqrt{n}$ có bằng $\sqrt{Lim (n)}$ Không ??? tổng quát với $\sqrt[n]{n}$
1
phiếu
1đáp án
43 lượt xem

giới hạn hàm số

$\mathop {\lim }\limits_{x \to 1}\frac{\sqrt{x}.\sqrt[3]{x}.\sqrt[4]{x}...\sqrt[2017]{x}-1}{x-1}$
2
phiếu
1đáp án
20 lượt xem

giải pt

(4-x)^5+(x-2)^5=32
1
phiếu
0đáp án
13 lượt xem

dãy số

cho dãy số x1= 2; xn = (x1 +2x2 +....+(n-1) x(n-1))/ n(n^2-1). tìm lim un = (n+1)^3 xn
2
phiếu
0đáp án
45 lượt xem

Solve: $$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty }(\frac{\sqrt[2]{2}+\sqrt[4]{4}+...+\sqrt[2n]{2n}}{1+\sqrt[3]{3}+...\sqrt[2n-1]{2n-1}})^n$$

Solve:$$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty }(\frac{\sqrt[2]{2}+\sqrt[4]{4}+...+\sqrt[2n]{2n}}{1+\sqrt[3]{3}+...\sqrt[2n-1]{2n-1}})^n$$
0
phiếu
1đáp án
26 lượt xem

mn giúp e ạ!

a, CMR PT $ax^2+bx+c=0$ với $a+2b+5c=0$ có nghiệmb, $ax^2+bx+c=0$ với $2a+3b+6c=0 $có nghiệmc, cho a,b,c khác nhau:CMR:...
0
phiếu
1đáp án
35 lượt xem

giúp với ạ

tính $\mathop {\lim }\limits_{x \to 3}\frac{x^{3}-2\left| {x+3} \right|+3\left| {x-4} \right|-18}{2x^{2}-3x-9}$
0
phiếu
1đáp án
31 lượt xem

giúp với ạ

tính $\mathop {\lim }\limits_{n \to +\infty }\frac{1+4+7+...+(3n-2)}{3n^{2}-4}$
0
phiếu
1đáp án
26 lượt xem

giúp với ạ

tính $\mathop {\lim }\limits_{n \to +\infty }\frac{2+4+...+2^{n}}{2^{n+1}-3}$
0
phiếu
0đáp án
16 lượt xem

Hình học không gian

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng a mũ 3 . SAB là tam giác đều cạnh a và đáy ABCD là hình bình hành . tính khoảng cách giữa SA và CD.
1
phiếu
1đáp án
28 lượt xem

Tính giới hạn

$ \mathop {\lim }\limits_{x \to 1}\frac{2-\sqrt{2x-1}\sqrt[3]{5x+3}}{x-1} $
1
phiếu
1đáp án
35 lượt xem

Tính giới hạn

$\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+2x}\sqrt[3]{1+3x}\sqrt[4]{1+4x}-1}{x}$

12345...471Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • nevermy01: kk 2/27/2017 9:41:58 AM
 • nevermy01: laughing))) 2/27/2017 9:42:01 AM
 • nevermy01: mà chả được đâu 2/27/2017 9:42:22 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: ko được 2/27/2017 9:42:26 AM
 • nevermy01: lỗ bé tí 2/27/2017 9:42:27 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: ko có tai phone điện thoại à 2/27/2017 9:42:31 AM
 • nevermy01:2/27/2017 9:42:37 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: có thì cắm vào laptop ấy 2/27/2017 9:42:42 AM
 • nevermy01: nhưng nó lỗi driver r 2/27/2017 9:42:56 AM
 • nevermy01: t thử r 2/27/2017 9:43:01 AM
 • nevermy01: k được 2/27/2017 9:43:04 AM
 • nevermy01: chắc bữa t xóa virus p.mem y nó xóa luôn r đm 2/27/2017 9:43:34 AM
 • nevermy01: wave 2/27/2017 9:43:51 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: pp 2/27/2017 9:44:20 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: nnmđ 2/27/2017 9:44:24 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: oof 2/27/2017 9:44:25 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: ngủ ngon nhé 2/27/2017 9:44:30 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: ninh ngủ hả 2/27/2017 9:45:45 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: đâu 2/27/2017 9:45:49 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: còn học sinh nữa 2/27/2017 9:45:52 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: làm thơ chị hằng cái 2/27/2017 9:45:55 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: oh 2/27/2017 9:46:10 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: làm coi 2/27/2017 9:46:13 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: nghe hay ko 2/27/2017 9:46:16 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: copy chứ làm gì rolling_on_the_floor 2/27/2017 9:46:19 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi! 2/27/2017 9:46:30 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Trần giới em nay chán nữa rồi. 2/27/2017 9:46:46 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Cung Quế đã ai ngồi đó chửa? 2/27/2017 9:46:53 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 2/27/2017 9:47:00 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Có bàu có bạn, can chi tủi, 2/27/2017 9:47:08 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Cùng gió cùng mây, thế mới vui 2/27/2017 9:47:14 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám, 2/27/2017 9:47:18 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Tựa nhau trông xuống thế gian, cười. 2/27/2017 9:47:23 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: straight_face 2/27/2017 9:48:25 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: rảnh 2/27/2017 9:48:29 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: tôi ngủ 2/27/2017 9:48:33 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: ngủ ngon nhé mèo 2/27/2017 9:48:37 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: ông ngủ ngon 2/27/2017 9:48:44 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: bà nga ngủ ngon 2/27/2017 9:48:49 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: mèo xinh gái nnmđ 2/27/2017 9:48:54 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: wave 2/27/2017 9:48:59 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: bt thấy toàn 2k về sau, nay thấy mấy mem thức muộn toàn 99 2/27/2017 9:49:13 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: big_grin 2/27/2017 9:49:16 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: Ngủ ngon winking 2/27/2017 9:49:22 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: haizz 2/27/2017 9:49:27 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: love_struck 2/27/2017 9:49:30 AM
 • @_@ *Mèo* @_@: sleepy 2/27/2017 9:49:40 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: thơ tiếp nào hú hú 2/27/2017 9:50:00 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Lá đào rơi rắc lối thiên thai 2/27/2017 9:50:01 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi 2/27/2017 9:50:12 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: thôi t đi ngủ đây 2/27/2017 9:50:25 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: ko ns nữa đâu 2/27/2017 9:50:32 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: ọc ọc 2/27/2017 9:50:33 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: ngủ sớm thế 2/27/2017 9:50:35 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: mai dậy hok sau 2/27/2017 9:50:41 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: big_grin 2/27/2017 9:50:46 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: thế ngủ ngon nhé 2/27/2017 9:51:04 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: pp lát nnmđ 2/27/2017 9:51:12 AM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: wave 2/27/2017 9:51:16 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: thankss 2/27/2017 9:51:37 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: wave 2/27/2017 9:51:47 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: chào buổi sáng các bác 2/27/2017 7:38:18 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: có ai đang onl ko 2/27/2017 10:07:07 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: big_grin 2/27/2017 10:07:21 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: a,a,a 2/27/2017 11:09:45 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: vắng tanh 2/27/2017 11:10:03 PM
 • nevermy01: big_grin 2/28/2017 2:42:09 AM
 • Việt EL: ... 2/28/2017 2:48:01 AM
 • Việt EL: có ai hơm 2/28/2017 2:48:06 AM
 • Việt EL: ai ol rep cái đê 2/28/2017 2:48:17 AM
 • Việt EL: a nhon sê ô 2/28/2017 2:48:33 AM
 • Việt EL: cả thế giới ăn cơm cả r 2/28/2017 2:48:48 AM
 • Việt EL: hay tại mạng t lag? 2/28/2017 2:48:55 AM
 • nevermy01: vc việt 2/28/2017 2:51:26 AM
 • nevermy01: big_grin 2/28/2017 2:51:28 AM
 • Việt EL: có ai mạng lag như mh ko? 2/28/2017 2:51:56 AM
 • Việt EL: chỉ vô đc web trong nc 2/28/2017 2:52:12 AM
 • Việt EL: cứ thêm đuôi .vn là đc 2/28/2017 2:52:22 AM
 • nevermy01: laughing 2/28/2017 2:53:39 AM
 • nevermy01: t cũng tên việt big_grin 2/28/2017 2:53:48 AM
 • Việt EL:2/28/2017 2:53:55 AM
 • Việt EL: tên của t là do t đặt á 2/28/2017 2:54:04 AM
 • Việt EL: mạng như cái qq 2/28/2017 2:54:27 AM
 • Việt EL: còn m tl dell lq 2/28/2017 2:54:39 AM
 • Việt EL: bực 2/28/2017 2:54:47 AM
 • Việt EL: angry 2/28/2017 2:54:57 AM
 • nevermy01: lol 2/28/2017 2:56:29 AM
 • Việt EL: cứ bị lag 2/28/2017 3:00:46 AM
 • Việt EL: bực ghê 2/28/2017 3:00:50 AM
 • Việt EL: chỉ muốn chịch 2/28/2017 3:00:57 AM
 • Việt EL: tk việt kia bn tuổi? 2/28/2017 3:01:20 AM
 • nevermy01: t 18 2/28/2017 3:02:31 AM
 • Việt EL: v xưng anh nhá 2/28/2017 3:03:09 AM
 • Việt EL: t 17 lận 2/28/2017 3:03:28 AM
 • nevermy01: laughing 2/28/2017 3:06:40 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: chào các đồng chí 2/28/2017 3:07:14 AM
 • nevermy01: chào mụi mụi laughing 2/28/2017 3:11:16 AM
 • Thiên Hạ Vô Song: wtff 2/28/2017 3:32:51 AM
 • Quỳnh Vũ: straight_face 2/28/2017 3:39:05 AM
 • nevermy01: -.- 2/28/2017 3:56:08 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜSầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • nevermy01
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • ¸.•♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•.¸
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Quỳnh Vũ
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • ๖ۣۜQueenღ
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • HMU-HY-18
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • TNNNDK
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜNanhBạc๖ۣ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • ProGK
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • ๖ۣۜSadღ
 • phng_pepsi
 • Young Wild and Free
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • johnnn509
 • •♥•
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • TN
 • cụ nhỏ
 • Update
 • w
 • Mãi là vk đáng ju của ck
 • egaehaneya
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Karry Angel ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • ntva
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • Bon Bon
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • BB
 • Forget
 • thanhnga759
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • ChoaN
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • math
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song