1 Điểm danh vọng
1
Tiểu sử Trang cá nhân
Địa chỉ
Email duegg64846***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 30-07-18 07:22 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối 30-07-18 10:14 PM
Thông số Lượt xem 62
Vỏ sò không khóa 20,000
Vỏ sò khóa 1,000
Vỏ sò kiếm được 0
Vi phạm quy định 0 lần
Cảnh cáo giao dịch 0 lần


Chat chit và chém gió
  • Ngọc Linh: =.= tôi có nhắc r 9/7/2018 8:48:05 PM
  • Kiệt2003: ui 9/7/2018 8:48:52 PM
  • Kiệt2003: tui k nghe 9/7/2018 8:49:00 PM
  • Ngọc Linh: vậy mặc kệ ô nhơ 9/7/2018 8:49:09 PM
  • Kiệt2003: ui 9/7/2018 8:49:18 PM