$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • hieugiapbat: lop m nhi 10/21/2014 9:46:55 PM
 • misschpro: 9 10/21/2014 9:47:00 PM
 • hieugiapbat: uk 10/21/2014 9:49:09 PM
 • misschpro: đc chưa 10/21/2014 9:49:20 PM
 • tuanthanh31121997: ghét dang rút gon này ghe gớm 10/21/2014 9:49:27 PM
 • misschpro: ghét cũng chịu thôi 10/21/2014 9:50:23 PM
 • Không Ai Cả: vui thế 10/21/2014 9:51:18 PM
 • tuanthanh31121997: cái này chăng lq mấy tơi thi đại học 10/21/2014 9:51:22 PM
 • Không Ai Cả: chuẩn luôn 10/21/2014 9:51:30 PM
 • tuanthanh31121997: happy 10/21/2014 9:51:39 PM
 • Không Ai Cả: nhưng đây là để nâng cao kĩ năng biến đổi của mình thôi 10/21/2014 9:51:46 PM
 • misschpro: Không Ai Cả lm đc hông 10/21/2014 9:52:00 PM
 • Con Gái MAFIA: có ai hok lí 12 chưa 10/21/2014 9:52:02 PM
 • tuanthanh31121997: còn 1 chương nưa là xong lý 12 10/21/2014 9:52:18 PM
 • Không Ai Cả: để t thử 10/21/2014 9:52:28 PM
 • Con Gái MAFIA: kqt 10/21/2014 9:52:31 PM
 • misschpro: ukm 10/21/2014 9:52:31 PM
 • Không Ai Cả: học ngay từ lớp 11 rồi làm luôn đề thi c nhỉ 10/21/2014 9:52:47 PM
 • Không Ai Cả: t đang học toán 11 10/21/2014 9:52:58 PM
 • Con Gái MAFIA: em hỏi tí thui cái này cx dễ như ăn cơm nhưng gây tranh cãi hơi nhìu ở lớp em hum nay 10/21/2014 9:52:58 PM
 • hieugiapbat: uk 10/21/2014 9:53:09 PM
 • tuanthanh31121997: hỏi đi 10/21/2014 9:53:11 PM
 • Không Ai Cả: dễ thế này 10/21/2014 9:53:33 PM
 • misschpro: sao? 10/21/2014 9:53:48 PM
 • tuanthanh31121997: lý ngán nhất là phần song haizzz 10/21/2014 9:53:59 PM
 • Không Ai Cả: nhân liên hợp lên 10/21/2014 9:54:10 PM
 • Con Gái MAFIA: vật dao động điều hòa sau nửa chu kì 1s vật đi dk 40cm ban đầu ở biên viết pt 10/21/2014 9:54:13 PM
 • Con Gái MAFIA: ẹc chắc em te tua lun 10/21/2014 9:54:27 PM
 • Con Gái MAFIA: lí casio nhìn mà ngán 10/21/2014 9:54:36 PM
 • tuanthanh31121997: ko thi hsg lý nên mấy phần casio ko đông tới 10/21/2014 9:54:58 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 10/21/2014 9:55:03 PM
 • Con Gái MAFIA: a giải hộ em coi 10/21/2014 9:55:07 PM
 • tuanthanh31121997: con gái mafia tui cung học lơp 12 mà 10/21/2014 9:55:24 PM
 • Con Gái MAFIA: mà sóng có gì hot k anh 10/21/2014 9:55:27 PM
 • Con Gái MAFIA: em ms 11 thui ạ 10/21/2014 9:55:31 PM
 • tuanthanh31121997: èo tưởng 12 10/21/2014 9:55:37 PM
 • tuanthanh31121997: sóng lắm bt 10/21/2014 9:55:44 PM
 • Con Gái MAFIA: để hum này hok đội tuển em còn pit đg 10/21/2014 9:55:48 PM
 • Con Gái MAFIA: a giải hộ bt kia 10/21/2014 9:55:57 PM
 • Con Gái MAFIA: 11 thui 10/21/2014 9:56:20 PM
 • tuanthanh31121997: hsg11 chăng lq ì tơi 12 đâu 10/21/2014 9:56:32 PM
 • Con Gái MAFIA: thì thầy chọn từ 10 mà 10/21/2014 9:56:33 PM
 • Con Gái MAFIA: lm nền tg cho lớp 12 10/21/2014 9:56:48 PM
 • Con Gái MAFIA: mà anh ra kq chưa 10/21/2014 9:56:53 PM
 • tuanthanh31121997: hsg 11 ko có kiến thức lq tơi 12 mà thi rồi nên biết 10/21/2014 9:56:58 PM
 • Con Gái MAFIA: a lm ra chưa 10/21/2014 9:57:24 PM
 • tuanthanh31121997: mới đọc đê 10/21/2014 9:57:35 PM
 • Con Gái MAFIA: e đang phấn đấu thi quốc gia 10/21/2014 9:58:14 PM
 • Con Gái MAFIA: lớp 9 bị loại ms đau chứ 10/21/2014 9:58:25 PM
 • longlhoang365: xem bổ trợ kiến thức vật lý trên kênh vtv2 thì biết 10/21/2014 9:58:26 PM
 • Con Gái MAFIA: k dảnh 10/21/2014 9:58:35 PM
 • tuanthanh31121997: thumbs_up 10/21/2014 9:58:40 PM
 • Con Gái MAFIA: lm lun đi 10/21/2014 9:58:50 PM
 • Con Gái MAFIA: em ra kq rùi chỉ sợ sai thui 10/21/2014 9:58:58 PM
 • tuanthanh31121997: đọc kq đi 10/21/2014 9:59:08 PM
 • longlhoang365: làm trò vừa thôi muốn thi mà ko học 10/21/2014 9:59:17 PM
 • tuanthanh31121997: happy 10/21/2014 9:59:34 PM
 • Con Gái MAFIA: 10cos(pi t +pi) 10/21/2014 9:59:35 PM
 • Con Gái MAFIA: vtv2 thì lq gì 10/21/2014 9:59:45 PM
 • tuanthanh31121997: bổ trợ kt ở vt2 tôt lắm đoe 10/21/2014 10:00:02 PM
 • Con Gái MAFIA: bổ trợ kiến thức vật lý em có đầy 10/21/2014 10:00:14 PM
 • tuanthanh31121997: có thầy chu văn biên vs nguyên anh vinh dạy mà 10/21/2014 10:00:17 PM
 • Con Gái MAFIA: đủ đè chết người 10/21/2014 10:00:20 PM
 • tuanthanh31121997: ko video ấy 10/21/2014 10:00:23 PM
 • hakunzee5897: bạn thầy giáo t 10/21/2014 10:00:36 PM
 • Con Gái MAFIA: anh xem kq đúng k hay chỉ có 1 nửa 10/21/2014 10:00:37 PM
 • hakunzee5897: big_grin 10/21/2014 10:00:53 PM
 • Con Gái MAFIA: mấy thánh đó em ngắm chán rùi 10/21/2014 10:01:00 PM
 • tuanthanh31121997: vật dao động điều hòa sau nửa chu kì 1s vật đi dk 40cm ban đầu ở biên viết pt đè thê này hả 10/21/2014 10:01:49 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 10/21/2014 10:02:02 PM
 • Con Gái MAFIA: 10cos(pi t +pi) 10/21/2014 10:02:17 PM
 • Con Gái MAFIA: kq đúng hông 10/21/2014 10:02:22 PM
 • tuanthanh31121997: ở vtb thi là vmax= omega.A 10/21/2014 10:02:24 PM
 • tuanthanh31121997: đúng ròi 10/21/2014 10:02:42 PM
 • Không Ai Cả: we miss 10/21/2014 10:02:48 PM
 • Không Ai Cả: t đăng rồi đó 10/21/2014 10:02:51 PM
 • Con Gái MAFIA: e k cần chi tiết 10/21/2014 10:03:00 PM
 • tuanthanh31121997: đúng rồi đo e 10/21/2014 10:03:05 PM
 • Con Gái MAFIA: uk 10/21/2014 10:03:52 PM
 • Con Gái MAFIA: à mà a 10/21/2014 10:04:01 PM
 • tuanthanh31121997: hở?? 10/21/2014 10:04:07 PM
 • Con Gái MAFIA: thi casio ăn giải hưn hay thi tế kia 10/21/2014 10:04:11 PM
 • tuanthanh31121997: hả?? 10/21/2014 10:04:19 PM
 • longlhoang365: bó tay con bé 10/21/2014 10:04:22 PM
 • Con Gái MAFIA: sao ạ 10/21/2014 10:04:29 PM
 • tuanthanh31121997: ý e nói sao>?>?? 10/21/2014 10:04:38 PM
 • Con Gái MAFIA: ý em là thi lí casio hưn hay là thi hsg 10/21/2014 10:04:59 PM
 • longlhoang365: hsg 10/21/2014 10:05:09 PM
 • Con Gái MAFIA: toán casio lớp 9 em suýt đk giải quốc gia 10/21/2014 10:05:18 PM
 • Con Gái MAFIA: tế em nghe lời khuyên của mấy anh 10/21/2014 10:05:31 PM
 • tuanthanh31121997: casio chăng giúp đk gì mấy 10/21/2014 10:05:37 PM
 • minhkute141: h áo e si?? big_grin 10/21/2014 10:05:37 PM
 • Con Gái MAFIA: ai cx bảo thi hsg hưn 10/21/2014 10:05:37 PM
 • Con Gái MAFIA: minh ưi chị xl nha 10/21/2014 10:05:54 PM
 • longlhoang365: cái đấy chỉ do cty tổ chức thôi 10/21/2014 10:06:07 PM
 • tuanthanh31121997: cx là cả hsg lân casio chăng giúp đk mây cho thi đại học 10/21/2014 10:06:12 PM
 • Con Gái MAFIA: đù 10/21/2014 10:06:23 PM
 • longlhoang365: tại ông ko biết dùng thôi 10/21/2014 10:06:39 PM
 • Con Gái MAFIA: thumbs_up 10/21/2014 10:06:52 PM
 • tuanthanh31121997: thà e học đều con hơn học lệch 1 môn e 10/21/2014 10:07:08 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • hieugiapbat
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • misschpro
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • longlhoang365