$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: huhu crying 7/5/2015 11:49:10 PM
 • Mun: em 7/5/2015 11:49:14 PM
 • ღKhờღ: tưởng e off rồi 7/5/2015 11:49:42 PM
 • Mun: big_grin 7/5/2015 11:49:46 PM
 • ღKhờღ: thế là còn mỗi 2 anh em mình 7/5/2015 11:49:47 PM
 • Mun: uk 7/5/2015 11:49:51 PM
 • ღKhờღ: chán quá e ạ 7/5/2015 11:50:08 PM
 • ღKhờღ: crying 7/5/2015 11:50:09 PM
 • Mun: https://www.youtube.com/watch?v=1-9680HCIgw 7/5/2015 11:51:46 PM
 • Mun: coi đi anh 7/5/2015 11:51:52 PM
 • ღKhờღ: để coi 7/5/2015 11:51:58 PM
 • ღKhờღ: thôi crying 7/5/2015 11:52:21 PM
 • ღKhờღ: a k coi cái này đâu crying 7/5/2015 11:52:26 PM
 • Mun: sao 7/5/2015 11:53:02 PM
 • Mun: ??? 7/5/2015 11:53:05 PM
 • ღKhờღ: a không thích 7/5/2015 11:53:16 PM
 • Mun: ơ 7/5/2015 11:56:07 PM
 • Mun: ;ạ nhể 7/5/2015 11:56:11 PM
 • ღKhờღ: ??? 7/5/2015 11:57:11 PM
 • ღKhờღ: giì thế e 7/5/2015 11:57:14 PM
 • Mun: lo 7/5/2015 11:57:44 PM
 • Mun: à nhầm 7/5/2015 11:57:49 PM
 • Mun: ko 7/5/2015 11:57:51 PM
 • Mun: trung ơi 7/5/2015 11:58:04 PM
 • Mun: ib đi 7/5/2015 11:58:06 PM
 • ღKhờღ: ok 7/5/2015 11:58:09 PM
 • Mun: t ko thấy 7/5/2015 11:58:46 PM
 • Mun: nick may 7/5/2015 11:58:48 PM
 • ღKhờღ: t cũng thế 7/5/2015 11:58:55 PM
 • ღKhờღ: ở khoảng gần 1/2 7/5/2015 11:59:32 PM
 • ღKhờღ: thấy k 7/6/2015 12:00:56 AM
 • ღKhờღ: còn ai k 7/6/2015 12:34:50 AM
 • Mun: wave 7/6/2015 12:45:32 AM
 • leviettung02: big_grin 7/6/2015 6:28:17 AM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: anh tùng ơi 7/6/2015 6:32:36 AM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: có anh tùng đây ko ạ sad 7/6/2015 6:32:46 AM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: anh tùng 7/6/2015 6:33:17 AM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: nếu a có thì lên fb rep ib nha 7/6/2015 6:33:45 AM
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn: hi 7/6/2015 8:28:09 AM
 • Mun: a 7/6/2015 8:28:17 AM
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn: giải dùm minssh cau nay v 7/6/2015 8:28:48 AM
 • Mun: lớp mấy ạ 7/6/2015 8:30:45 AM
 • Mun: @@@ 7/6/2015 8:30:47 AM
 • Mun: lớp 10 lên 11 hay 9 lên 10 vậy bạn 7/6/2015 8:39:29 AM
 • toanhtuan1999: Ồ cái tên Tuấn tôi like 7/6/2015 8:46:16 AM
 • Mun: rolling_on_the_floor 7/6/2015 8:47:12 AM
 • toanhtuan1999: Dạo này lại có nhiều người vào 7/6/2015 8:48:12 AM
 • Mun: thì sao ạ 7/6/2015 8:49:29 AM
 • toanhtuan1999: Mun mới vào à 7/6/2015 8:50:40 AM
 • toanhtuan1999: Còn huynh đệ nào ko 7/6/2015 8:52:56 AM
 • Mun: mun 7/6/2015 8:53:29 AM
 • Mun: mới onl HTn sáng nay 7/6/2015 8:53:41 AM
 • Mun: nhưng vào lâu rồi ạ 7/6/2015 8:53:47 AM
 • toanhtuan1999: còn ai nữa ko 7/6/2015 8:59:47 AM
 • toanhtuan1999: cryingcrying 7/6/2015 9:14:26 AM
 • toanhtuan1999: đâu rồi vào đê muội 7/6/2015 9:16:42 AM
 • thienthannhok147: heeheh 7/6/2015 9:24:31 AM
 • thienthannhok147: chào m.n 7/6/2015 9:24:45 AM
 • toanhtuan1999: Mới à 7/6/2015 9:25:03 AM
 • thienthannhok147: dạ 7/6/2015 9:26:51 AM
 • toanhtuan1999: Sinh năm mấy vậy....Mấy bữa nhiều người lên quá chả biết ai 7/6/2015 9:27:39 AM
 • thienthannhok147: ak mình = tuổi b big_grin 7/6/2015 9:27:58 AM
 • toanhtuan1999: Thật ko vậy 7/6/2015 9:28:18 AM
 • thienthannhok147: sao lại k thật đk chứ tongue 7/6/2015 9:28:38 AM
 • toanhtuan1999: có f ko 7/6/2015 9:29:12 AM
 • thienthannhok147: dạ có 7/6/2015 9:29:35 AM
 • thienthannhok147: tongue 7/6/2015 9:29:39 AM
 • toanhtuan1999: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008563816998 7/6/2015 9:29:45 AM
 • thienthannhok147: f của b hả 7/6/2015 9:30:14 AM
 • toanhtuan1999: uk 7/6/2015 9:30:37 AM
 • thienthannhok147: b tên tuấn hả 7/6/2015 9:30:42 AM
 • toanhtuan1999: uk 7/6/2015 9:31:06 AM
 • toanhtuan1999: Dung À 7/6/2015 9:32:23 AM
 • thienthannhok147: ukm 7/6/2015 9:34:54 AM
 • toanhtuan1999: laughing Xin lỗi vì lúc nãy nhầm nha 7/6/2015 9:38:34 AM
 • thituyetanhtruong: đây rồi a 7/6/2015 9:38:46 AM
 • thienthannhok147: nhầm j 7/6/2015 9:38:49 AM
 • toanhtuan1999: Lại Một mới à 7/6/2015 9:39:12 AM
 • thituyetanhtruong: e nì 7/6/2015 9:40:27 AM
 • toanhtuan1999: À 7/6/2015 9:40:39 AM
 • thienthannhok147: mình là thành viên mới mong được giúp đỡ nhiều 7/6/2015 9:40:40 AM
 • toanhtuan1999: Hjhj 7/6/2015 9:40:56 AM
 • thienthannhok147: big_grin 7/6/2015 9:40:57 AM
 • toanhtuan1999: Muội ơi 7/6/2015 9:41:01 AM
 • thituyetanhtruong: vâng sư huynh 7/6/2015 9:41:23 AM
 • thienthannhok147: ủa .đây xưng hô hài nhỉ 7/6/2015 9:41:38 AM
 • thienthannhok147: tongue 7/6/2015 9:41:59 AM
 • thituyetanhtruong: hjhj 7/6/2015 9:42:03 AM
 • thituyetanhtruong: hee_hee 7/6/2015 9:42:55 AM
 • thienthannhok147: m.n có rảnh k 7/6/2015 9:43:47 AM
 • toanhtuan1999: muội nè Mai Huynh xuống Kỳ ANh Học Rồi ..huhucrying 7/6/2015 9:44:11 AM
 • toanhtuan1999: có rất rảnh 7/6/2015 9:44:20 AM
 • thienthannhok147: b thituyetanhtruong cũng ở kỳ anh hả 7/6/2015 9:45:38 AM
 • thituyetanhtruong: ko nk thienthannhok147 7/6/2015 9:46:11 AM
 • thituyetanhtruong: mai á học ở mô 7/6/2015 9:46:25 AM
 • thienthannhok147: mà b là boy hay girl thế 7/6/2015 9:46:30 AM
 • thituyetanhtruong: girl girl girl 7/6/2015 9:46:52 AM
 • thienthannhok147: thế sao 7/6/2015 9:47:06 AM
 • thienthannhok147: zui wa 7/6/2015 9:47:11 AM
 • thituyetanhtruong: sao lại vui b thienthannhok147 7/6/2015 9:47:40 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Mun
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Nightmare_apple
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • thienthannhok147
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • thituyetanhtruong
 • trantiendat99