$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ❦Nắng❦: Zing là tình yêu sét đánh nhóc con ạ ^^ 2/10/2016 5:05:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/10/2016 5:07:39 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì ra là nó 2/10/2016 5:07:43 PM
 • ❦Nắng❦: à mà Jin -_- 2/10/2016 5:09:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/10/2016 5:09:20 PM
 • ❦Nắng❦: trinity seven 2/10/2016 5:09:30 PM
 • ❦Nắng❦: là hoạt hình gì v 2/10/2016 5:09:36 PM
 • ❦Nắng❦: ăn mặc sẹc xy v -_- 2/10/2016 5:09:47 PM
 • ❦Nắng❦: mấy hình ảnh phản cảm quá 2/10/2016 5:10:05 PM
 • ❦Nắng❦: sao lại bảo chị xem -_- 2/10/2016 5:10:14 PM
 • ❦Nắng❦: kinh khủng quá à ==' 2/10/2016 5:10:23 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:14:32 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đâu có 2/10/2016 5:14:35 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị coi bản nào 2/10/2016 5:14:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: coi bản 16- nhek 2/10/2016 5:14:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko coi bản 16+ 2/10/2016 5:14:57 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: haizz coi nhầm rùi chứ jbig_grin 2/10/2016 5:15:12 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/10/2016 5:16:10 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì ra bà chị nhầm 2/10/2016 5:16:19 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: quên dặn 2/10/2016 5:16:22 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/10/2016 5:17:37 PM
 • ❦Nắng❦: kinh khủng @@ 2/10/2016 5:17:49 PM
 • ❦Nắng❦: thế Jin đang coi cái nào 2/10/2016 5:17:59 PM
 • ❦Nắng❦: đừng nói là 16+ đấy ==/ 2/10/2016 5:18:17 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/10/2016 5:18:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chưa coi 2/10/2016 5:18:59 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ms nghe mấy đứa bạn giới thiệu 2/10/2016 5:19:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cho chị coi trc 2/10/2016 5:19:10 PM
 • ❦Nắng❦: ko 2/10/2016 5:19:16 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rùi coi hay ko ms xem 2/10/2016 5:19:17 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:19:19 PM
 • ❦Nắng❦: chị ko coi 2/10/2016 5:19:22 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:19:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nó dặn em 2/10/2016 5:19:32 PM
 • ❦Nắng❦: phim dài ko xem 2/10/2016 5:19:33 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: có 2 bản 2/10/2016 5:19:35 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 16+ vs 16- 2/10/2016 5:19:41 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:19:44 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: kêu jin coi bản nào thì coi 2/10/2016 5:19:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mak Jin quên dặn chị 2/10/2016 5:19:55 PM
 • ❦Nắng❦: ko xem là ko xem 2/10/2016 5:19:58 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:20:02 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido:2/10/2016 5:20:05 PM
 • ❦Nắng❦: vớ vẩn 2/10/2016 5:20:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mak chị thấy j trong bản 16+ z 2/10/2016 5:20:11 PM
 • ❦Nắng❦: http://tienganh.com.vn/register.php? 2/10/2016 5:20:31 PM
 • ❦Nắng❦: đăng kí làm sao 2/10/2016 5:20:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chi z chị 2/10/2016 5:20:52 PM
 • ❦Nắng❦: web học TA 2/10/2016 5:21:52 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:22:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: http://www.tienganh.com.vn/member.php?596607-Jin-Kaido 2/10/2016 5:25:57 PM
 • ❦Nắng❦: ớ ờ 2/10/2016 5:27:07 PM
 • ❦Nắng❦: bé cũng học cái này sao 2/10/2016 5:27:15 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko 2/10/2016 5:28:20 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thấy chị đăng kí đăng kí theo 2/10/2016 5:28:26 PM
 • ❦Nắng❦: ^^ 2/10/2016 5:30:11 PM
 • ❦Nắng❦: chả biết đg đâu mà lần luôn 2/10/2016 5:30:23 PM
 • ❦Nắng❦: http://www.tienganh.com.vn/member.php?596608-Light-Storm 2/10/2016 5:32:37 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: OK 2/10/2016 5:33:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: kb xong òi chị 2/10/2016 5:34:21 PM
 • ❦Nắng❦: kb kieeur gì 2/10/2016 5:35:55 PM
 • ❦Nắng❦: kiểu gì? 2/10/2016 5:36:01 PM
 • ❦Nắng❦: chị lần ko ra 2/10/2016 5:36:06 PM
 • ❦Nắng❦: ok 2/10/2016 5:37:53 PM
 • ❦Nắng❦: đc òi' 2/10/2016 5:37:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 5:54:25 PM
 • ❦Nắng❦: big_grin 2/10/2016 6:12:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Hum qua Jin hát 2/10/2016 6:12:27 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị nghe chưa nhỉ 2/10/2016 6:12:31 PM
 • ❦Nắng❦: chưa 2/10/2016 6:14:24 PM
 • ❦Nắng❦: bé hát cho phương nghe à? 2/10/2016 6:14:55 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 6:16:06 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: có anh duy nữa 2/10/2016 6:16:10 PM
 • ❦Nắng❦: hử 2/10/2016 6:16:12 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 6:16:14 PM
 • ❦Nắng❦: giống hqh ko? 2/10/2016 6:16:35 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hk 2/10/2016 6:16:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: giọng sau giống dc 2/10/2016 6:16:44 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 6:16:46 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thôi Jin bỏ nghề 2/10/2016 6:16:52 PM
 • ❦Nắng❦: hát hay ko 2/10/2016 6:16:58 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin Jin cũng hk biết 2/10/2016 6:17:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hỏi anh duy ấy 2/10/2016 6:17:12 PM
 • ❦Nắng❦: ừm 2/10/2016 6:17:32 PM
 • ❦Nắng❦: thế giờ hát ko 2/10/2016 6:17:38 PM
 • ❦Nắng❦: mà thôi 2/10/2016 6:18:11 PM
 • ❦Nắng❦: chị phải đi òi 2/10/2016 6:18:19 PM
 • ❦Nắng❦: bye Jin 2/10/2016 6:18:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave pp chị 2/10/2016 6:19:05 PM
 • ❦Nắng❦: ko nhớ chị sao straight_face 2/10/2016 6:19:26 PM
 • ❦Nắng❦: lần này đi 2/10/2016 6:20:08 PM
 • ❦Nắng❦: ừ thôi 2/10/2016 6:20:19 PM
 • ❦Nắng❦: ^^ 2/10/2016 6:20:21 PM
 • ❦Nắng❦: happy 2/10/2016 6:20:23 PM
 • ❦Nắng❦: bye bé 2/10/2016 6:20:25 PM
 • ❦Nắng❦: nhóc con bảo trọng 2/10/2016 6:20:38 PM
 • ❦Nắng❦: tập trung học tập 2/10/2016 6:20:46 PM
 • ❦Nắng❦: câu G vừa phải thôi 2/10/2016 6:20:57 PM
 • ❦Nắng❦: happy 2/10/2016 6:20:59 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin nhớ chị lắm nhớ quay lại nhek 2/10/2016 6:42:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • Akira Duy
 • phuong10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen