$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • KID nguyễn: broken_heart 6/27/2016 1:15:06 PM
 • KID nguyễn: crying 6/27/2016 1:15:12 PM
 • KID nguyễn: broken_heart 6/27/2016 1:15:18 PM
 • KID nguyễn: crying 6/27/2016 1:15:25 PM
 • "DiênDiên": Sao Linh? 6/27/2016 1:15:49 PM
 • "DiênDiên": Hoàng laughing 6/27/2016 1:16:03 PM
 • Diệu 1102: phần tương giao ý straight_face 6/27/2016 1:16:22 PM
 • Diệu 1102: điều kiện tam giác vuông cân straight_face cần cả vuông góc và cân straight_face 6/27/2016 1:16:56 PM
 • Diệu 1102: còn cách nào ngắn hơn straight_face 6/27/2016 1:17:07 PM
 • "DiênDiên": Tìm điểm trên đồ thị để thành tam giác vuông cân á hả? 6/27/2016 1:18:13 PM
 • Diệu 1102: straight_face 6/27/2016 1:18:30 PM
 • "DiênDiên": ??? 6/27/2016 1:18:48 PM
 • Diệu 1102: at_wits_end 6/27/2016 1:18:50 PM
 • Diệu 1102: doh 6/27/2016 1:18:57 PM
 • Diệu 1102: thôi kệ straight_face giải chay laughing 6/27/2016 1:19:15 PM
 • "DiênDiên": tongue 6/27/2016 1:20:00 PM
 • Kaito kid: Pp các thí chủ 6/27/2016 1:21:03 PM
 • KID nguyễn: pp 6/27/2016 1:21:08 PM
 • KID nguyễn: bần tăng đi tu đi 6/27/2016 1:21:23 PM
 • Kaito kid: Bần tăng đi thỉnh ngủ 6/27/2016 1:21:31 PM
 • "DiênDiên": Chưa bỏ tu à? 6/27/2016 1:21:54 PM
 • Kaito kid: prayingshame_on_you 6/27/2016 1:22:09 PM
 • Diệu 1102: aaaa laughing ngu quá laughing 6/27/2016 1:22:51 PM
 • Diệu 1102: mạ ôi straight_face 6/27/2016 1:22:57 PM
 • KID nguyễn: laughing mất đời zai 6/27/2016 1:22:58 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:23:13 PM
 • "DiênDiên": Chuẩn Mai 6/27/2016 1:23:26 PM
 • KID nguyễn: laughing 6/27/2016 1:24:03 PM
 • KID nguyễn: ngu j 6/27/2016 1:24:08 PM
 • "DiênDiên": Cảm giác lúc k giải đc bài nó vậy đó Mai 6/27/2016 1:24:53 PM
 • "DiênDiên": Thời gian gần đây c bị hoài 6/27/2016 1:25:16 PM
 • KID nguyễn: big_grin 6/27/2016 1:25:43 PM
 • "DiênDiên": Những lúc như vậy cần sáng suốt. Dẹp hết sách vở qua một bên. Mở máy lên, tìm vài thằng bạn đang onl bay vào chửi nó 6/27/2016 1:27:00 PM
 • "DiênDiên": laughing Hồi bình tĩnh lại thấy tội mấy thằng nhỏ ds 6/27/2016 1:27:37 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh: confused 6/27/2016 1:27:58 PM
 • Diệu 1102: aaaaaaaaaaaaa straight_face 6/27/2016 1:28:07 PM
 • Diệu 1102: vẫn chưa ra straight_face 6/27/2016 1:28:13 PM
 • Diệu 1102: điên rồi =.= 6/27/2016 1:28:21 PM
 • "DiênDiên": Dẹp đi Linh. Kiếm giai chửi. Chửi xong hết điên rồi quay lại giải bài khác 6/27/2016 1:28:49 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:28:52 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh: confused 6/27/2016 1:28:55 PM
 • Diệu 1102: shame_on_you 6/27/2016 1:28:58 PM
 • "DiênDiên": winking 6/27/2016 1:29:19 PM
 • Diệu 1102: straight_face đường ngắn chả thấy đâu sad 6/27/2016 1:29:19 PM
 • Diệu 1102: đường dài nhiều chết >< 6/27/2016 1:29:42 PM
 • "DiênDiên": Cấu trúc đề thi năm nay không khác năm 2015, nên các em không phải lo lắng. Chỉ tập trung ôn thi thật tốt. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi năm nay không đánh đố, không có những câu hỏi yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng 6/27/2016 1:30:44 PM
 • Diệu 1102: laughing câu này học thuộc rồi 6/27/2016 1:31:50 PM
 • "DiênDiên": Đã có đề thi. Đề thi đang trên đường vận chuyển. Triệu hồi 500ae khủng bố cướp đề 6/27/2016 1:32:09 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:32:12 PM
 • "DiênDiên": Đề được vận chuyển bằng đường hàng không, đi theo có đại diện hội đồng thi, lực lượng an ninh. Cần có phương pháp chặt chẽ để cướp đề hiệu quả nhất 6/27/2016 1:35:26 PM
 • "DiênDiên": ="= 6/27/2016 1:35:44 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh: confused 6/27/2016 1:38:46 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh: D áp lực quá lên cơn à 6/27/2016 1:41:13 PM
 • Diệu 1102: dont_tell_anyone yên cho Duyên tìm trai mắng : )) 6/27/2016 1:44:00 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:44:16 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:44:26 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:44:28 PM
 • "DiênDiên": Messi còn tạch pen thì địt cụ đứa nào cũng có cơ hội tạch đại học nhé <3 Yêu các bạn! 6/27/2016 1:46:35 PM
 • "DiênDiên": Stt hay nhất ngày laughing 6/27/2016 1:46:44 PM
 • Diệu 1102: angry 6/27/2016 1:46:49 PM
 • Diệu 1102: bất lịch sự angry 6/27/2016 1:47:06 PM
 • "DiênDiên": Chị cop của ngta thôi laughing 6/27/2016 1:47:21 PM
 • Diệu 1102: shame_on_you cop cũng không đc =.= 6/27/2016 1:47:40 PM
 • Diệu 1102: như vậy là nhai lại =.= 6/27/2016 1:47:50 PM
 • Diệu 1102: thiếu văn hóa shame_on_you 6/27/2016 1:48:01 PM
 • "DiênDiên": Bảo stt hay nhất ngày rồi còn gì ="= 6/27/2016 1:48:17 PM
 • "DiênDiên": laughing 6/27/2016 1:48:59 PM
 • KID nguyễn: surprise 6/27/2016 1:51:16 PM
 • KID nguyễn: stt quái j v 6/27/2016 1:51:28 PM
 • "DiênDiên": Stt của thằng bạn c big_grin 6/27/2016 1:53:07 PM
 • KID nguyễn: laughing hay 6/27/2016 1:55:46 PM
 • "DiênDiên": Hay nhất ngày mà lị laughing 6/27/2016 2:01:03 PM
 • KID nguyễn: pp m.n 6/27/2016 2:04:41 PM
 • "DiênDiên": wave 6/27/2016 2:05:57 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/27/2016 2:07:15 PM
 • Kaito kid: big_grin 6/27/2016 2:11:18 PM
 • "DiênDiên": wave 6/27/2016 2:12:23 PM
 • It's all in my MIND: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/136425/hinh-hoc-oxy 6/27/2016 2:19:38 PM
 • It's all in my MIND: tr ơi 6/27/2016 2:20:11 PM
 • It's all in my MIND: ko có ai ak 6/27/2016 2:20:15 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/27/2016 2:20:22 PM
 • It's all in my MIND: vẽ hộ cái hình phát 6/27/2016 2:20:24 PM
 • It's all in my MIND: @@ 6/27/2016 2:20:26 PM
 • Kaito kid: Các thí chủ đâu hết rồi 6/27/2016 2:27:11 PM
 • Kaito kid: Aaaaaaaaaaaaaaa 6/27/2016 2:29:28 PM
 • "DiênDiên": wave 6/27/2016 2:29:33 PM
 • "DiênDiên": praying 6/27/2016 2:29:40 PM
 • "DiênDiên": Nam mô a di đà phật 6/27/2016 2:30:07 PM
 • It's all in my MIND: nóng như vầy ngồi thiền chắc sướng lắm 6/27/2016 2:30:19 PM
 • It's all in my MIND: ==" 6/27/2016 2:30:20 PM
 • It's all in my MIND: bệnh hết r 6/27/2016 2:30:25 PM
 • It's all in my MIND: ko biết tên nào là mầm bệnh nữa 6/27/2016 2:30:39 PM
 • It's all in my MIND: cho đi tiêm! 6/27/2016 2:30:49 PM
 • It's all in my MIND: >"< 6/27/2016 2:30:51 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/27/2016 2:31:22 PM
 • Kaito kid: A di đà điểu 6/27/2016 2:31:32 PM
 • "DiênDiên": Phật tử chào sư 6/27/2016 2:33:00 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/27/2016 2:33:42 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: a di đà lạt 6/27/2016 2:33:45 PM
 • Kaito kid: praying 6/27/2016 2:35:24 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • It's all in my MIND
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Khoảng lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • ̿’\̵͇̿̿\Công(屮゚Д゚)屮(Minh)ლ
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Bé'ss Ăn'ss Chơi'ss
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Ngốc Dại Khờ
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜ๖The๖ۣۜShot๖ۣۜGun▬►ಠ_ಠ,ಠ╭╮ಠ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • Diệu 1102
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • Vậy đi
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • "DiênDiên"
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • tayoji.damo.com