$a)  15x + 13y = 20$

$b)  4x - 17y = 8$

$c)  11x + 9y = 20$

$d)  9x - 15y = -12$
Cách cau d tương tự câu c. Nhẩm nghiệm tí nha

Vì $9-15=-6 \Rightarrow 9.2-15.2=-12(1)$

Mặt khác $9x-15y=-12 (2)$

Lấy $(2)-(1) \Rightarrow 9(x-2)-15(y-2)=0$

$\Leftrightarrow 9(x-2)=15(y-2)$

$\Leftrightarrow 3(x-2)=5(y-2) (3)$

$\Rightarrow y-2$ chia hết cho $3$

Đặt $y-2=3k (k \in Z) \Rightarrow y=3k+2$

Thế $y-2=3k  vào  (3)$

$\Rightarrow 3(x-2)=5.3k$

$\Rightarrow x=5k+2$

Vậy $(x;y)=(5k+2;3k+2)$ với $k \in Z$


Câu c
Cái này nhìn vào có thể thấy $11+9=20$

$\Rightarrow 11.1+9.1=20 (1)$

Mà $11x+9y=20 (2)$

$(2) -(1) = 11(x-1) + 9(y-1)=0$

$\Leftrightarrow 11(x-1)=-9(y-1) (3)$

$\Rightarrow y-1$ chia hết cho 11

Đặt $y-1=11t \Rightarrow y=11t+1    (t \in Z)$

Thế vào $(3),$ ta có $11(x-1)=-99t$

$\Leftrightarrow x-1=-9t$

$\Leftrightarrow x=1-9t$

Vậy $(x;y)=(1-9t;11t+1)$ với $t \in Z$


Câu a) Ta thấy 15 và 20 đều chia hết cho 5 $\Rightarrow 13y$ chia hết cho 5 $\Rightarrow y$ chia hết cho 5
Đặt $y=5t$ thay vào ta được: $3x+13t=4\Rightarrow x=\frac{4-13t}{3}$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(x;y)=(\frac{4-13t}{3};5t), t\in Z$
Câu b) Tương tụ thấy 8 và 4 đều chia hết cho 4$\Rightarrow y$ chia hết cho 4
Đặt $y=4t$ thay vào $\Rightarrow 4x-17.4t=8\Rightarrow x=2+17t$
Vậy pt có vô số nghiệm nguyên $(2+17t;4t), t\in Z$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009494739862 12/1/2015 2:59:00 PM
 • khanhkthp123: k ai có link à 12/1/2015 3:01:15 PM
 • ko tên ko tuổi: đâu hết r 12/1/2015 3:08:02 PM
 • khanhkthp123: đây 12/1/2015 3:08:57 PM
 • ko tên ko tuổi: yawn 12/1/2015 3:11:53 PM
 • khanhkthp123: angel 12/1/2015 3:13:41 PM
 • ko tên ko tuổi: còn mỗi 2 n thôi à 12/1/2015 3:14:49 PM
 • khanhkthp123: chắc là thees 12/1/2015 3:15:29 PM
 • khanhkthp123: qua fb iboxx rồi 12/1/2015 3:15:36 PM
 • ko tên ko tuổi: uk 12/1/2015 3:16:24 PM
 • khanhkthp123: cái wb này của bác nào vậy 12/1/2015 3:17:16 PM
 • ko tên ko tuổi: ko biết 12/1/2015 3:20:05 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: big_grin 12/1/2015 3:20:41 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- còn ai k thế 12/1/2015 3:28:00 PM
 • khanhkthp123: còn 12/1/2015 3:29:41 PM
 • noivoi_visaothe: ngủ dậy ùi mn ơi 12/1/2015 3:31:00 PM
 • noivoi_visaothe: k ai ra chào hết trơncrying 12/1/2015 3:34:05 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grin 12/1/2015 3:34:45 PM
 • noivoi_visaothe: uây 12/1/2015 3:36:32 PM
 • noivoi_visaothe: có mỗi ng thui àcrying 12/1/2015 3:36:41 PM
 • ko tên ko tuổi: laughingko ai quan tâm cháu đâu 12/1/2015 3:37:11 PM
 • ko tên ko tuổi: thinkingtrừ ta 12/1/2015 3:37:16 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grin 12/1/2015 3:37:32 PM
 • noivoi_visaothe: k thèmlaughing 12/1/2015 3:38:07 PM
 • ko tên ko tuổi: laughingkệ 12/1/2015 3:38:13 PM
 • noivoi_visaothe: có cho cx k thèmlaughing 12/1/2015 3:38:25 PM
 • ko tên ko tuổi: thinkinglaughingko thèm thì thôi 12/1/2015 3:39:01 PM
 • noivoi_visaothe: mệtcrying 12/1/2015 3:39:25 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- 12/1/2015 3:39:50 PM
 • noivoi_visaothe: hum qua máy tính bị hỏng mất toi hết mấy ảnh đẹpcrying 12/1/2015 3:40:03 PM
 • ko tên ko tuổi: laughinganh phương mĩ chi á 12/1/2015 3:40:17 PM
 • noivoi_visaothe: thôi 12/1/2015 3:40:26 PM
 • noivoi_visaothe: tôi out 12/1/2015 3:40:30 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- 12/1/2015 3:40:55 PM
 • noivoi_visaothe: ng như you k đáng để tôi phải bận tâm 12/1/2015 3:40:56 PM
 • ko tên ko tuổi: sad 12/1/2015 3:41:02 PM
 • noivoi_visaothe: trêu j chứ động đến lòng tự trọng của nhau thì rất quá đáng 12/1/2015 3:41:55 PM
 • ko tên ko tuổi: cryingđấy có phải lòng tự trọng đâu 12/1/2015 3:42:30 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grinđấy là giống nhau mà 12/1/2015 3:42:38 PM
 • noivoi_visaothe: thôi thôi 12/1/2015 3:43:05 PM
 • ko tên ko tuổi: ????????????????????????? 12/1/2015 3:43:31 PM
 • noivoi_visaothe: nếu là e tôi nó sẽ chẳng bao h ns thế 12/1/2015 3:43:36 PM
 • noivoi_visaothe: nếu trân trọng nhau thì câu ns đó là 1 sự sỉ nhục 12/1/2015 3:44:05 PM
 • ko tên ko tuổi: confused?????????????? 12/1/2015 3:44:26 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grinthế thôi 12/1/2015 3:44:41 PM
 • ko tên ko tuổi: peace_sign 12/1/2015 3:44:46 PM
 • noivoi_visaothe: mấy ng nv làm ơn tránh xa tôi ra 12/1/2015 3:46:08 PM
 • ko tên ko tuổi: thinkingthật ko đấy 12/1/2015 3:46:23 PM
 • ko tên ko tuổi: ta tránh thật thì lúc đấy muốn cũng ko có đâu 12/1/2015 3:46:36 PM
 • noivoi_visaothe: thì saocrying 12/1/2015 3:47:40 PM
 • noivoi_visaothe: số mk dạo này nhọ ghêcrying 12/1/2015 3:47:52 PM
 • noivoi_visaothe: cryingcryingcrying 12/1/2015 3:47:58 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- 12/1/2015 3:48:11 PM
 • ko tên ko tuổi: laughingtoán lấy nc mắt ra để giữ ta ở lại đấy 12/1/2015 3:48:35 PM
 • noivoi_visaothe: k thèmcrying 12/1/2015 3:49:28 PM
 • noivoi_visaothe: khóc vì số nhọcryingcryingcrying 12/1/2015 3:49:38 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- thế à 12/1/2015 3:49:43 PM
 • ko tên ko tuổi: thôi 12/1/2015 3:49:52 PM
 • ko tên ko tuổi: thế cứ ở lại mà khóc nhá 12/1/2015 3:50:00 PM
 • ko tên ko tuổi: cryingta té đấy 12/1/2015 3:50:14 PM
 • noivoi_visaothe:12/1/2015 3:51:00 PM
 • noivoi_visaothe: đang đau đầu nên để c té trước cho 12/1/2015 3:51:21 PM
 • Ghost rider: còn ai k? 12/1/2015 3:56:10 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floor2 người kia toán trêu nhau nhỉ 12/1/2015 3:56:25 PM
 • Ghost rider: còn ai k đóa 12/1/2015 3:56:44 PM
 • Ghost rider: cryingsao lúc nào mình onl cũng chỉ có 1 nhỉ 12/1/2015 3:57:18 PM
 • noivoi_visaothe: hùng 12/1/2015 4:01:09 PM
 • noivoi_visaothe: c đây e 12/1/2015 4:01:13 PM
 • Ghost rider: crying 12/1/2015 4:01:28 PM
 • noivoi_visaothe: sao thế 12/1/2015 4:01:35 PM
 • Ghost rider: big_grinsao bây h mới lên 12/1/2015 4:01:41 PM
 • Ghost rider: cryingđang định out 12/1/2015 4:01:49 PM
 • Ghost rider: big_grinthế c nhận nó lm e chưa 12/1/2015 4:02:05 PM
 • noivoi_visaothe: ngoan 12/1/2015 4:02:07 PM
 • noivoi_visaothe: hử 12/1/2015 4:02:10 PM
 • Ghost rider: ??????????? 12/1/2015 4:02:13 PM
 • noivoi_visaothe: nó k phải th tùng 12/1/2015 4:02:17 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floorchưa à 12/1/2015 4:02:19 PM
 • noivoi_visaothe: crying 12/1/2015 4:02:21 PM
 • Ghost rider: big_grinuk 12/1/2015 4:02:28 PM
 • noivoi_visaothe: th đó xúc phạm c ghêcrying 12/1/2015 4:02:40 PM
 • noivoi_visaothe: k phải 12/1/2015 4:02:46 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floortưởng c nhận nó thì có chuyện 12/1/2015 4:02:52 PM
 • Ghost rider: ??????????? 12/1/2015 4:02:56 PM
 • noivoi_visaothe: chạm đến lòng tự aicrying 12/1/2015 4:03:01 PM
 • Ghost rider: xúc phạm? 12/1/2015 4:03:01 PM
 • Ghost rider: thinkingquá đà r 12/1/2015 4:03:11 PM
 • noivoi_visaothe: e bảo sao 12/1/2015 4:03:11 PM
 • Ghost rider: laughingnó trêu c à 12/1/2015 4:03:20 PM
 • noivoi_visaothe: ukm 12/1/2015 4:03:25 PM
 • noivoi_visaothe: mà nó có phải tùng k? 12/1/2015 4:03:34 PM
 • Ghost rider: big_grinbảo c xấu à 12/1/2015 4:03:36 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floorc tự đi mà điều tra 12/1/2015 4:03:47 PM
 • noivoi_visaothe: sao 12/1/2015 4:03:58 PM
 • noivoi_visaothe: e ib đi 12/1/2015 4:04:03 PM
 • Ghost rider: vâg 12/1/2015 4:04:09 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ past 2: zzzz 12/1/2015 4:55:07 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hello 12/1/2015 5:23:50 PM
 • Đá Nhỏ: wave 12/1/2015 5:42:48 PM
 • giotroi: co ai k 12/1/2015 5:45:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • Vương Doanh Chessssssss...
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • hoanghangnga2000
 • xonefmtop40