Tùy theo giá trị của tham số  $m$  , cho biết số nghiệm của phương trình bậc hai:
$(2m-1)x^2-(m+2)x+m-1=0$.
Ta xét các trường hợp:
a)  $m=\frac{1}{2}  \Rightarrow   2m-1=0  \Rightarrow $ phương trình trở thành phương trình bậc nhất:  $5x+1=0$  và có nghiệm duy nhất  $x=-\frac{1}{5} $.
b) $m \neq \frac{1}{2} $,  phương trình đã cho là phương trình bậc hai, có biệt thức:
$\Delta=(m+2)^2-4(m-1)(2m-1)   \Rightarrow   \Delta=-7m^2+16m  $
Biệt thức  $\Delta=-7m^2+16m $  là một tam thức bậc hai đối với $m$  , có hai nghiệm  $m=0, m=\frac{16}{7} $  và hệ số của hạng tử bậc hai là  $-7$.
Xét dấu  $\Delta $  theo  $m$  ta được:
* $m<0$  hoặc  $m>\frac{16}{7}   \Rightarrow   \Delta<0   \Rightarrow $  phương trình đã cho vô nghiệm.
* $m=0  \Rightarrow  \Delta =0  \Rightarrow  $  phương trình đã cho có nghiệm kép  $x_1=x_2=-1$
   $m=\frac{16}{7} \Rightarrow  \Delta =0$,  phương trình đã cho có nghiệm kép: $x_1=x_2=\frac{3}{5} $
* $0<m<\frac{16}{7}  \Rightarrow   \Delta>0  \Rightarrow   $:  phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
Kết quả:
$m=\frac{1}{2} $:  phương trình có nghiệm duy nhất $x=-\frac{1}{5} $.
$m<0$  hoặc  $m>\frac{16}{7} $:  phương trình vô nghiệm.
$m=0$:  phương trình có nghiệm kép  $x=-1$.
$m=\frac{16}{7} $:  phương trình có nghiệm kép  $x=\frac{3}{5} $.
$0<m<\frac{16}{7},  m \neq \frac{1}{2}   $:  phương trình có hai nghiệm phân biệt.
giống các bạn thuj àk...........!!!

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Lăng Lăng của anh: câu 3 7/29/2015 8:14:05 PM
 • longthptngoquyenvmf: có vmf đây 7/29/2015 8:14:06 PM
 • manhhung: 22222222222222222222222 7/29/2015 8:14:07 PM
 • =.=: thằng longvmf 7/29/2015 8:14:16 PM
 • manhhung: chị 0 đi à táo 7/29/2015 8:14:17 PM
 • Lăng Lăng của anh: câu 3 pt chưa giải 7/29/2015 8:14:18 PM
 • vietanhqxth: a 7/29/2015 8:14:25 PM
 • vietanhqxth: de xem da 7/29/2015 8:14:27 PM
 • manhhung: đi chưa chị 7/29/2015 8:14:28 PM
 • =.=: chưa co ta bt nick của mi angry 7/29/2015 8:14:33 PM
 • =.=: angry 7/29/2015 8:14:37 PM
 • manhhung: để em khóc 7/29/2015 8:14:38 PM
 • manhhung: này táo 7/29/2015 8:14:44 PM
 • longthptngoquyenvmf: longtunhientoan2k 7/29/2015 8:14:56 PM
 • longthptngoquyenvmf: đấy 7/29/2015 8:14:58 PM
 • longthptngoquyenvmf: vmf đấy 7/29/2015 8:15:02 PM
 • manhhung: khi nào đi bảo em nha táo 7/29/2015 8:15:05 PM
 • longthptngoquyenvmf: mới lập xong 7/29/2015 8:15:11 PM
 • =.=: v~ 7/29/2015 8:15:23 PM
 • manhhung: ê long 7/29/2015 8:15:25 PM
 • vietanhqxth: 1 pt ma 2 an a 7/29/2015 8:15:30 PM
 • longthptngoquyenvmf: j 7/29/2015 8:15:31 PM
 • vietanhqxth: happy kho day 7/29/2015 8:15:36 PM
 • manhhung: tuổi 7/29/2015 8:15:38 PM
 • manhhung: cân nặng 7/29/2015 8:15:44 PM
 • manhhung: sở thích 7/29/2015 8:15:51 PM
 • manhhung: nộp ra đây 7/29/2015 8:15:58 PM
 • manhhung: laughing 7/29/2015 8:16:01 PM
 • longthptngoquyenvmf:7/29/2015 8:16:06 PM
 • longthptngoquyenvmf: đọc kĩ đi hung 7/29/2015 8:16:12 PM
 • longthptngoquyenvmf: pan thấy mn nói nó vô nghiệm mà 7/29/2015 8:16:28 PM
 • manhhung: vòng 1, vòng 2, vòng 3 nộp nốt 7/29/2015 8:16:35 PM
 • manhhung: rolling_on_the_floor 7/29/2015 8:16:39 PM
 • Lăng Lăng của anh: vietanh 7/29/2015 8:16:45 PM
 • Lăng Lăng của anh: ra rồi 7/29/2015 8:16:48 PM
 • =.=: 60-9060 7/29/2015 8:16:50 PM
 • Lăng Lăng của anh: k cần nghx nữa 7/29/2015 8:16:53 PM
 • vietanhqxth: ra roi a 7/29/2015 8:16:55 PM
 • manhhung: ơ chị 0 đi à 7/29/2015 8:16:56 PM
 • =.=: 60-90-60 7/29/2015 8:16:56 PM
 • Lăng Lăng của anh:7/29/2015 8:16:59 PM
 • vietanhqxth: kieu j ay 7/29/2015 8:17:03 PM
 • Lăng Lăng của anh: đợi tý t đăng 7/29/2015 8:17:11 PM
 • vietanhqxth: ok happy 7/29/2015 8:17:15 PM
 • longthptngoquyenvmf: còn bài nào nữa không mọi người 7/29/2015 8:17:30 PM
 • manhhung: còn tui 7/29/2015 8:17:39 PM
 • longthptngoquyenvmf: chị lăng ơi 7/29/2015 8:17:43 PM
 • manhhung: bài của tui 7/29/2015 8:17:45 PM
 • longthptngoquyenvmf: à mà hùng bao nhiêu tuổi 7/29/2015 8:17:54 PM
 • manhhung: có ai làm không 7/29/2015 8:17:54 PM
 • longthptngoquyenvmf:7/29/2015 8:17:58 PM
 • manhhung: làm hộ 7/29/2015 8:18:00 PM
 • longthptngoquyenvmf: mn làm mà 7/29/2015 8:18:04 PM
 • manhhung: ok đăng nha 7/29/2015 8:18:09 PM
 • longthptngoquyenvmf: vô nghiệm mà 7/29/2015 8:18:12 PM
 • =.=: có gì hót 7/29/2015 8:18:16 PM
 • longthptngoquyenvmf: mình đăng rồi 7/29/2015 8:18:19 PM
 • longthptngoquyenvmf: hót j 7/29/2015 8:18:25 PM
 • longthptngoquyenvmf: thấy chưa 7/29/2015 8:18:29 PM
 • manhhung: anh làm hộ em bài này 7/29/2015 8:18:30 PM
 • longthptngoquyenvmf: vô đó 7/29/2015 8:18:33 PM
 • manhhung: thịt ơi 7/29/2015 8:18:35 PM
 • manhhung: crying 7/29/2015 8:18:44 PM
 • manhhung: đâu rồi 7/29/2015 8:18:51 PM
 • hangphuong74: ? 7/29/2015 8:18:54 PM
 • manhhung: tui đăng à nha 7/29/2015 8:19:00 PM
 • longthptngoquyenvmf: này 7/29/2015 8:19:41 PM
 • ღKhờღ: Rít vào … rồi nhả làn khói ra Rồi lại lại Rít vào … Bỏ mặc chuyện đời đi qua ta vội vã Rít vào … rồi nhả làn khói ra Rồi lại lại Rít vào … Vực dậy ở 1 nơi mà ta từng trượt ngã 7/29/2015 8:22:53 PM
 • longthptngoquyenvmf: triết lí nhở 7/29/2015 8:23:16 PM
 • hangphuong74: ? 7/29/2015 8:23:20 PM
 • manhhung: ok 7/29/2015 8:23:21 PM
 • manhhung: đăng rồi 7/29/2015 8:23:28 PM
 • manhhung: ai to mồm thì làm hộ 7/29/2015 8:23:38 PM
 • manhhung: toán lớp nhỏ hơn đấy 7/29/2015 8:23:53 PM
 • manhhung: ai cao thủ làm hộ cái 7/29/2015 8:24:53 PM
 • manhhung: laughing 7/29/2015 8:25:00 PM
 • longthptngoquyenvmf: hung 7/29/2015 8:25:03 PM
 • longthptngoquyenvmf: bai này mà cũng đăng á 7/29/2015 8:25:13 PM
 • manhhung: tranh tài cao thủ 7/29/2015 8:25:16 PM
 • longthptngoquyenvmf: vớ vẩn thế 7/29/2015 8:25:18 PM
 • manhhung: ra chưa 7/29/2015 8:25:22 PM
 • longthptngoquyenvmf: đề rõ dễ 7/29/2015 8:25:26 PM
 • manhhung: ai to hơn 7/29/2015 8:25:35 PM
 • longthptngoquyenvmf: Cái trước lớn hơn có j đâu 7/29/2015 8:25:38 PM
 • manhhung: bên nào to hơn 7/29/2015 8:25:48 PM
 • longthptngoquyenvmf: cái trước to hơn 7/29/2015 8:25:58 PM
 • manhhung: surprise 7/29/2015 8:26:02 PM
 • longthptngoquyenvmf: đề cho sao vớ vẩn thế 7/29/2015 8:26:16 PM
 • manhhung: hahahahaahaha 7/29/2015 8:26:29 PM
 • manhhung: sai 7/29/2015 8:26:32 PM
 • vietanhqxth: cai nay lop 5 7/29/2015 8:26:36 PM
 • manhhung: rolling_on_the_floor 7/29/2015 8:26:36 PM
 • longthptngoquyenvmf: sai khỉ 7/29/2015 8:26:40 PM
 • vietanhqxth: quen mia cach lam 7/29/2015 8:26:40 PM
 • manhhung: sai rồi các chú 7/29/2015 8:26:48 PM
 • Lăng Lăng của anh: làm xong r 7/29/2015 8:26:51 PM
 • manhhung: oai 7/29/2015 8:27:05 PM
 • manhhung: kết quả sai bét 7/29/2015 8:27:17 PM
 • longthptngoquyenvmf: (1981-1980)sad1981-1980)=1 còn j 7/29/2015 8:27:18 PM
 • manhhung: rolling_on_the_floor 7/29/2015 8:27:21 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★.★.★.★.★.★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng của anh
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • hangphuong74
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • manhhung
 • Thỏ Kitty
 • vietanhqxth
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Thu Trang
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • longthptngoquyenvmf