Tùy theo giá trị của tham số  $m$  , cho biết số nghiệm của phương trình bậc hai:
$(2m-1)x^2-(m+2)x+m-1=0$.
Ta xét các trường hợp:
a)  $m=\frac{1}{2}  \Rightarrow   2m-1=0  \Rightarrow $ phương trình trở thành phương trình bậc nhất:  $5x+1=0$  và có nghiệm duy nhất  $x=-\frac{1}{5} $.
b) $m \neq \frac{1}{2} $,  phương trình đã cho là phương trình bậc hai, có biệt thức:
$\Delta=(m+2)^2-4(m-1)(2m-1)   \Rightarrow   \Delta=-7m^2+16m  $
Biệt thức  $\Delta=-7m^2+16m $  là một tam thức bậc hai đối với $m$  , có hai nghiệm  $m=0, m=\frac{16}{7} $  và hệ số của hạng tử bậc hai là  $-7$.
Xét dấu  $\Delta $  theo  $m$  ta được:
* $m<0$  hoặc  $m>\frac{16}{7}   \Rightarrow   \Delta<0   \Rightarrow $  phương trình đã cho vô nghiệm.
* $m=0  \Rightarrow  \Delta =0  \Rightarrow  $  phương trình đã cho có nghiệm kép  $x_1=x_2=-1$
   $m=\frac{16}{7} \Rightarrow  \Delta =0$,  phương trình đã cho có nghiệm kép: $x_1=x_2=\frac{3}{5} $
* $0<m<\frac{16}{7}  \Rightarrow   \Delta>0  \Rightarrow   $:  phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
Kết quả:
$m=\frac{1}{2} $:  phương trình có nghiệm duy nhất $x=-\frac{1}{5} $.
$m<0$  hoặc  $m>\frac{16}{7} $:  phương trình vô nghiệm.
$m=0$:  phương trình có nghiệm kép  $x=-1$.
$m=\frac{16}{7} $:  phương trình có nghiệm kép  $x=\frac{3}{5} $.
$0<m<\frac{16}{7},  m \neq \frac{1}{2}   $:  phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • jea¤¤student: thánh LOL kia laughing 4/20/2014 11:14:33 PM
 • doibuontenh16: đây ợ 4/20/2014 11:14:38 PM
 • doibuontenh16: a hạng gì 4/20/2014 11:14:40 PM
 • quanshuu: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ông mà ở đây tui lấy búa đập dập luôn 4/20/2014 11:14:46 PM
 • jea¤¤student: vàng3 4/20/2014 11:14:54 PM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7042/thach-thuc-cac-chuyen-gia-vat-ly 4/20/2014 11:15:03 PM
 • quanshuu: ai lam đc k? 4/20/2014 11:15:08 PM
 • doibuontenh16: hê e có vàng 5 thui 4/20/2014 11:15:14 PM
 • doibuontenh16: bình thông nhau hả tui quên hết rồi 4/20/2014 11:15:23 PM
 • jea¤¤student: đánh ko ae monh vào lam lun 1 tran 4/20/2014 11:15:26 PM
 • doibuontenh16: để xem lại đã 4/20/2014 11:15:32 PM
 • doibuontenh16: ok 4/20/2014 11:15:35 PM
 • doibuontenh16: mà giờ e cũng ít chơi rồi 4/20/2014 11:15:51 PM
 • jea¤¤student: hả 4/20/2014 11:15:56 PM
 • doibuontenh16: đang tập trung ôn thi 4/20/2014 11:15:57 PM
 • doibuontenh16: thi xong rồi chơi 4/20/2014 11:16:07 PM
 • jea¤¤student: a cũng thi mà laughing 4/20/2014 11:16:09 PM
 • doibuontenh16: đù 4/20/2014 11:16:14 PM
 • jea¤¤student: a chi 4/20/2014 11:16:24 PM
 • jea¤¤student: a chỉ ngu tiếng anh thui laughing 4/20/2014 11:16:38 PM
 • doibuontenh16:4/20/2014 11:16:44 PM
 • doibuontenh16: e ngu văn 4/20/2014 11:16:46 PM
 • quanshuu: me too 4/20/2014 11:17:03 PM
 • jea¤¤student: à a có ngu văn nứa laughing 4/20/2014 11:17:08 PM
 • jea¤¤student: 2 môn đó 4/20/2014 11:17:17 PM
 • doibuontenh16:4/20/2014 11:17:17 PM
 • doibuontenh16: cùng chung lí tưởng 4/20/2014 11:17:25 PM
 • jea¤¤student: ngu anh, văn lun 4/20/2014 11:17:35 PM
 • doibuontenh16: vầng 4/20/2014 11:17:45 PM
 • doibuontenh16: thôi e học đây hk chém nữa 4/20/2014 11:17:58 PM
 • minh_thúy: ờ văn đứa nào chém gió đc là viết tốt 4/20/2014 11:18:08 PM
 • jea¤¤student: học toán cĩng đc nên đánh LOL tính ít thua rolling_on_the_floor 4/20/2014 11:18:21 PM
 • doibuontenh16: bà con gái hk chấp 4/20/2014 11:18:27 PM
 • jea¤¤student: ngủ di em 4/20/2014 11:18:36 PM
 • doibuontenh16: jea¤¤student: lại zed tính dame 4/20/2014 11:18:37 PM
 • doibuontenh16: rolling_on_the_floor 4/20/2014 11:18:42 PM
 • jea¤¤student: laughing 4/20/2014 11:18:43 PM
 • jea¤¤student: h a chỉ thích chơi kathus thui laughing 4/20/2014 11:19:32 PM
 • minh_thúy: ờ con gái khác gì con trai 4/20/2014 11:19:47 PM
 • jea¤¤student: mà until nó lâu qúa laughing 4/20/2014 11:20:02 PM
 • minh_thúy: con liễu trùm văn đó ông à 4/20/2014 11:20:16 PM
 • jea¤¤student: khác là con gái tóc dài hơn em ah laughing 4/20/2014 11:20:29 PM
 • quanshuu: khác cái *** nữa 4/20/2014 11:20:46 PM
 • doibuontenh16: gơm vậy cơ 4/20/2014 11:21:00 PM
 • quanshuu: ? 4/20/2014 11:21:07 PM
 • jea¤¤student: bà nội m thang quanshhu 4/20/2014 11:21:09 PM
 • doibuontenh16: quanshuu nè nè 4/20/2014 11:21:11 PM
 • quanshuu: ? 4/20/2014 11:21:14 PM
 • doibuontenh16: nói gì vậy 4/20/2014 11:21:16 PM
 • quanshuu: khác cái áo, cái quần 4/20/2014 11:21:42 PM
 • quanshuu: whew 4/20/2014 11:21:50 PM
 • jea¤¤student: thui mấy đứa nc vv 4/20/2014 11:22:20 PM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7042/thach-thuc-cac-chuyen-gia-vat-ly 4/20/2014 11:22:40 PM
 • jea¤¤student: a ngủ mai ăn hành vs bà chủ nhiệm laughing 4/20/2014 11:22:42 PM
 • doibuontenh16: bye a 4/20/2014 11:22:42 PM
 • quanshuu: ai lam dc k 4/20/2014 11:22:45 PM
 • doibuontenh16: bảo bà thúy á 4/20/2014 11:22:56 PM
 • doibuontenh16: tui quên hết phần bình thông nhau 4/20/2014 11:23:04 PM
 • quanshuu: thúy ơi 4/20/2014 11:23:52 PM
 • minh_thúy: ơi 4/20/2014 11:24:04 PM
 • quanshuu: help 4/20/2014 11:24:17 PM
 • doibuontenh16: làm hộ ông đi 4/20/2014 11:24:18 PM
 • quanshuu: câu khi nãy 4/20/2014 11:24:24 PM
 • quanshuu: làm đc k 4/20/2014 11:24:42 PM
 • minh_thúy: tui xem đã 4/20/2014 11:25:12 PM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7042/thach-thuc-cac-chuyen-gia-vat-ly 4/20/2014 11:25:22 PM
 • vinh.s2_ai: room riếc giề đế có ma nào 4/20/2014 11:38:14 PM
 • doibuontenh16: đây 4/20/2014 11:38:42 PM
 • doibuontenh16: sao 4/20/2014 11:38:44 PM
 • doibuontenh16:4/20/2014 11:38:51 PM
 • minh_thúy: ê 4/20/2014 11:40:52 PM
 • doibuontenh16: bao ai 4/20/2014 11:41:36 PM
 • minh_thúy: ông 4/20/2014 11:43:01 PM
 • doibuontenh16: làm sao 4/20/2014 11:46:29 PM
 • doibuontenh16: thế giờ thật sự là hết người on rôi đúng hk 4/20/2014 11:59:32 PM
 • doibuontenh16: hehe 4/20/2014 11:59:39 PM
 • doibuontenh16: 0 4/20/2014 11:59:42 PM
 • doibuontenh16: 0000 4/20/2014 11:59:45 PM
 • doibuontenh16: 00:00 4/20/2014 11:59:49 PM
 • doibuontenh16: 00:00 4/20/2014 11:59:52 PM
 • doibuontenh16: 00:00 4/20/2014 11:59:56 PM
 • nth11097: @@ 4/20/2014 11:59:57 PM
 • doibuontenh16: 00:00 4/21/2014 12:00:01 AM
 • nth11097: k ngủ đi à 4/21/2014 12:00:17 AM
 • doibuontenh16: dạ e học nốt bài 4/21/2014 12:01:15 AM
 • nth11097: học bài à 4/21/2014 12:01:32 AM
 • nth11097: chăm thế 4/21/2014 12:01:41 AM
 • doibuontenh16: chập chập e mờ 4/21/2014 12:02:30 AM
 • doibuontenh16: he he 4/21/2014 12:02:35 AM
 • nth11097: 0.o 4/21/2014 12:02:47 AM
 • nth11097: học lớp mấy ek 4/21/2014 12:03:09 AM
 • luan841996: Sorry ban necromancy1996s nha. Do dien thoai hỏng nen chưa gui dap an cho ban dc hen bua khac nha! 4/21/2014 12:03:34 AM
 • doibuontenh16: 9 ạ 4/21/2014 12:03:34 AM
 • luan841996: yawn 4/21/2014 12:05:14 AM
 • doibuontenh16: yawn 4/21/2014 12:05:40 AM
 • doibuontenh16: yawn 4/21/2014 12:05:52 AM
 • nth11097: yawn 4/21/2014 12:06:52 AM
 • nth11097: luan841996 4/21/2014 12:07:48 AM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với mọi người ơi đang cần gấp 4/21/2014 9:45:21 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124598/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/21/2014 9:45:22 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • diendien_01
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999