Tùy theo giá trị của tham số  $m$  , cho biết số nghiệm của phương trình bậc hai:
$(2m-1)x^2-(m+2)x+m-1=0$.
Ta xét các trường hợp:
a)  $m=\frac{1}{2}  \Rightarrow   2m-1=0  \Rightarrow $ phương trình trở thành phương trình bậc nhất:  $5x+1=0$  và có nghiệm duy nhất  $x=-\frac{1}{5} $.
b) $m \neq \frac{1}{2} $,  phương trình đã cho là phương trình bậc hai, có biệt thức:
$\Delta=(m+2)^2-4(m-1)(2m-1)   \Rightarrow   \Delta=-7m^2+16m  $
Biệt thức  $\Delta=-7m^2+16m $  là một tam thức bậc hai đối với $m$  , có hai nghiệm  $m=0, m=\frac{16}{7} $  và hệ số của hạng tử bậc hai là  $-7$.
Xét dấu  $\Delta $  theo  $m$  ta được:
* $m<0$  hoặc  $m>\frac{16}{7}   \Rightarrow   \Delta<0   \Rightarrow $  phương trình đã cho vô nghiệm.
* $m=0  \Rightarrow  \Delta =0  \Rightarrow  $  phương trình đã cho có nghiệm kép  $x_1=x_2=-1$
   $m=\frac{16}{7} \Rightarrow  \Delta =0$,  phương trình đã cho có nghiệm kép: $x_1=x_2=\frac{3}{5} $
* $0<m<\frac{16}{7}  \Rightarrow   \Delta>0  \Rightarrow   $:  phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
Kết quả:
$m=\frac{1}{2} $:  phương trình có nghiệm duy nhất $x=-\frac{1}{5} $.
$m<0$  hoặc  $m>\frac{16}{7} $:  phương trình vô nghiệm.
$m=0$:  phương trình có nghiệm kép  $x=-1$.
$m=\frac{16}{7} $:  phương trình có nghiệm kép  $x=\frac{3}{5} $.
$0<m<\frac{16}{7},  m \neq \frac{1}{2}   $:  phương trình có hai nghiệm phân biệt.
giống các bạn thuj àk...........!!!

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Thần Thoại: laughing 1/31/2015 9:25:23 PM
 • ღKhờღ: Panda...chị nhiu tuổi 1/31/2015 9:25:26 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥:1/31/2015 9:25:32 PM
 • minh_thúy: chắc quên rồi còn đâu sad 1/31/2015 9:25:39 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: tưởng thủy 1/31/2015 9:25:40 PM
 • Thần Thoại: rolling_on_the_floor 1/31/2015 9:25:44 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: chết nhầm 1/31/2015 9:25:51 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:52 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:52 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:52 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:52 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:53 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:53 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:53 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:53 PM
 • leviettung01: yêu a đi em <3 <3 1/31/2015 9:25:53 PM
 • ღKhờღ: Panda....nhiu tuổi ? 1/31/2015 9:26:03 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: 97 1/31/2015 9:26:09 PM
 • Thần Thoại: trước chị bảo e là đừng tuỳ tiện sửa công thức, trừ khi lên 2k danh vọng 1/31/2015 9:26:11 PM
 • ღKhờღ: big_grin\ 1/31/2015 9:26:13 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: ờ 1/31/2015 9:26:35 PM
 • minh_thúy: sad 1/31/2015 9:26:37 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: nhớ oài 1/31/2015 9:26:39 PM
 • Thần Thoại: có nc 1-2 lần 1/31/2015 9:26:42 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: h vẫn cấm á 1/31/2015 9:26:46 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: rolling_on_the_floor 1/31/2015 9:26:48 PM
 • Thần Thoại: e 3k r 1/31/2015 9:26:52 PM
 • Thần Thoại: laughing 1/31/2015 9:26:54 PM
 • ღKhờღ: 1k4 rồi SNHC nè big_grin 1/31/2015 9:27:07 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: vậy được 1/31/2015 9:27:07 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: bỏ cấm 1/31/2015 9:27:10 PM
 • Thần Thoại: big_grin 1/31/2015 9:27:25 PM
 • tieutulitipro: panda ơi 1/31/2015 9:27:34 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: ờ 1/31/2015 9:27:38 PM
 • ღKhờღ: tuần này kiếm đc 936 1/31/2015 9:27:41 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: panda đây 1/31/2015 9:27:42 PM
 • tieutulitipro: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129383/ae-giu-p-vs 1/31/2015 9:27:44 PM
 • Thần Thoại: nhưng mà lại đau đầu vì người khác sửa như e ngày đó 1/31/2015 9:27:45 PM
 • Thần Thoại: laughing 1/31/2015 9:27:48 PM
 • tieutulitipro: giup bài đo ik 1/31/2015 9:27:49 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: coi đã 1/31/2015 9:28:06 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: k hưas 1/31/2015 9:28:09 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: k hứa 1/31/2015 9:28:11 PM
 • Nero: ê 1/31/2015 9:28:23 PM
 • ღKhờღ: chào anh Nero 1/31/2015 9:28:42 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: có cách 1/31/2015 9:28:46 PM
 • Thần Thoại: chào a 1/31/2015 9:28:46 PM
 • Nero: chào 2 em 1/31/2015 9:28:52 PM
 • ღKhờღ: big_grin 1/31/2015 9:28:56 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: viết công thức 1/31/2015 9:28:58 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: căn 2 1/31/2015 9:29:03 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: căn của 2 + căn 2 1/31/2015 9:29:12 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: căn lồng căn 1/31/2015 9:29:15 PM
 • Thần Thoại: bài này đưa về $ \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...}}}$ 1/31/2015 9:29:19 PM
 • Nero: big_grin 1/31/2015 9:29:21 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: viết để ba chấm á 1/31/2015 9:29:24 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: đúng như thần thoại nói 1/31/2015 9:29:30 PM
 • tieutulitipro: tronhf bày lun ik 1/31/2015 9:29:32 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: xong đặt căn = x 1/31/2015 9:29:35 PM
 • tieutulitipro: giải lun ik 1/31/2015 9:29:39 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: Nero rơi răng h 1/31/2015 9:29:41 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: nhe hoài 1/31/2015 9:29:44 PM
 • tieutulitipro: hj 1/31/2015 9:29:56 PM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: Bài dãy có khoảng ít nhất 3 cách mà a biết :V 1/31/2015 9:29:59 PM
 • Thần Thoại: nó <=> $x^2-2=x$ phải k chị 1/31/2015 9:30:11 PM
 • tieutulitipro: 3 cách j a 1/31/2015 9:30:11 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: đúng rồi 1/31/2015 9:30:21 PM
 • Nero: chào a Tờ 1/31/2015 9:30:24 PM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: thì làm đc ít nhất là 3 cách 1/31/2015 9:30:25 PM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: chào e :v 1/31/2015 9:30:30 PM
 • tieutulitipro: a siêng thì vào giúp e 3 cách lun 1/31/2015 9:30:42 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: "ANH TỜ" 1/31/2015 9:30:44 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: rolling_on_the_floor 1/31/2015 9:30:45 PM
 • ღKhờღ: hôm nay 1/31/2015 9:30:46 PM
 • ღKhờღ: các cao thủ tập hợp lại nhỉ big_grin 1/31/2015 9:30:53 PM
 • Thần Thoại: laughing 1/31/2015 9:30:59 PM
 • Wade: chào ae 1/31/2015 9:31:01 PM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: Tìm CT SHTQ, Dùng định nghĩa, Dùng hàm, Dùng ánh xạ co 1/31/2015 9:31:03 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: mem cũ thì đúng hơn laughing 1/31/2015 9:31:07 PM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: happy 1/31/2015 9:31:08 PM
 • ღKhờღ: chào anh Thành 1/31/2015 9:31:09 PM
 • Wade: bye ae off đây wave 1/31/2015 9:31:18 PM
 • Thần Thoại: 2 a Thành 1/31/2015 9:31:19 PM
 • Thần Thoại: ọc ọc 1/31/2015 9:31:23 PM
 • ღKhờღ: chứ mấy hôm toàn mấy đứa spam @_@ 1/31/2015 9:31:23 PM
 • Thần Thoại: vừa thấy on đã off 1/31/2015 9:31:35 PM
 • tieutulitipro: tuy mem cũ nhưng toàn vip 1/31/2015 9:31:37 PM
 • Wade: mai thi rôi :v off sớm 1/31/2015 9:31:41 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: chắc khỏi cần giải nữa 1/31/2015 9:31:44 PM
 • ღKhờღ: mấy anh chị chắc do bận nên ít hoạt động 1/31/2015 9:31:45 PM
 • ღKhờღ: khi mới lập web thì là trụ cột big_grin 1/31/2015 9:32:01 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: qua zuni theo vitamin hết mà laughing 1/31/2015 9:32:02 PM
 • Thần Thoại: hoá á, e thấy cũng ít mà 1/31/2015 9:32:23 PM
 • tieutulitipro: zuni s e thấy it ng quá 1/31/2015 9:32:24 PM
 • Wade: à mà tờ thi trợ giảng giống thằng nero ko?? 1/31/2015 9:32:26 PM
 • ღKhờღ: năm trước e vào đây nhớ có anh vtien_meo....hay vô đây chém gió với e 1/31/2015 9:32:49 PM
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥: tờ thi lâu lắm rồi á 1/31/2015 9:32:49 PM
 • ღKhờღ: h đổi tên thành Dép Lê Con Nhà Quê 1/31/2015 9:32:57 PM
 • ♂Vitamin_Tờ♫: rolling_on_the_floor Tui làm trợ giảng khi Nero chưa làm cố vấn 1/31/2015 9:33:00 PM
 • ღKhờღ: h cũng chả thấy đâu 1/31/2015 9:33:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • tieutulitipro
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • intimate_trong
 • dangtuan251097
 • hoangngochuynh999
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥⊱Võ Tắc Thiên⊰♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • thuytrang29121997