không có phan 2 àvà ko có Cấp số nhân nữa :(( –  perfectlmax 25-01-13 04:23 PM

Nội dung liên quan

Thẻ

Lượt xem

909
Chat chit và chém gió
 • leviettung01: thôi 1/26/2015 11:31:15 PM
 • leviettung01: t ăn mt đạ 1/26/2015 11:31:20 PM
 • leviettung01: hồi lên fb ta nc hè 1/26/2015 11:31:29 PM
 • ღKhờღ: ok 1/26/2015 11:32:40 PM
 • leviettung01: ê 1/26/2015 11:32:48 PM
 • leviettung01: khai phương ra nà 1/26/2015 11:32:56 PM
 • leviettung01: có cái a^b+b^a>=1 rô mi 1/26/2015 11:33:25 PM
 • leviettung01: m coi áp dụng đk ko nha 1/26/2015 11:33:38 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Haizz.zz 1/26/2015 11:33:46 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chưa hiểu nữa 1/26/2015 11:33:53 PM
 • leviettung01: big_grin 1/26/2015 11:34:15 PM
 • leviettung01: pp anh 1/26/2015 11:34:29 PM
 • leviettung01: lên fb anh troll ơi 1/26/2015 11:34:37 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a đang lên nè 1/26/2015 11:34:50 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Trung nó ngủ r à? 1/26/2015 11:36:49 PM
 • ღKhờღ: đây anh 1/26/2015 11:37:03 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy cái link của e 1/26/2015 11:37:17 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: vào cái gì đâu ko 1/26/2015 11:37:25 PM
 • ღKhờღ: không đc Tùng ạ 1/26/2015 11:37:28 PM
 • ღKhờღ: tau thử rồi 1/26/2015 11:37:31 PM
 • ღKhờღ: nó ra cái tam giác pascal mà anh 1/26/2015 11:37:49 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a có thấy đâu e? 1/26/2015 11:37:58 PM
 • ღKhờღ: hình nãy anh vô rồi mà 1/26/2015 11:38:25 PM
 • ღKhờღ: cái vườn toán blog ý anh 1/26/2015 11:38:32 PM
 • ღKhờღ: http://vuontoanblog.blogspot.com/2012/09/pascal-triangle.html 1/26/2015 11:38:40 PM
 • ღKhờღ: nó ra cái ý 1/26/2015 11:38:43 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e vào face a gửi cho e những gì a thấy 1/26/2015 11:38:47 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:38:51 PM
 • ღKhờღ: happy 1/26/2015 11:39:12 PM
 • ღKhờღ: đó là cái link em copy bên gg nó chưa chuyển qua blogspot big_grin 1/26/2015 11:39:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: game 18+ 1/26/2015 11:39:46 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: lỗi xuất tinh sớm...v..vv 1/26/2015 11:39:52 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:39:54 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e hại a à? 1/26/2015 11:40:02 PM
 • ღKhờღ: chắc anh click vô quảng cáo rùi 1/26/2015 11:40:32 PM
 • ღKhờღ: :v 1/26/2015 11:40:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Thế này chắc chớt 1/26/2015 11:40:44 PM
 • ღKhờღ: http://vuontoanblog.blogspot.com/2012/09/pascal-triangle.html 1/26/2015 11:40:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ko chụp ảnh màn hình được 1/26/2015 11:41:23 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:41:26 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy vào nó hiện ra thế 1/26/2015 11:41:35 PM
 • ღKhờღ: em chịu sad 1/26/2015 11:42:38 PM
 • ღKhờღ: Tùng 1/26/2015 11:46:16 PM
 • leviettung01: c trung 1/26/2015 11:47:25 PM
 • leviettung01: trung 1/26/2015 11:47:56 PM
 • ღKhờღ: bài của mầy ý 1/26/2015 11:50:51 PM
 • ღKhờღ: tao chứng minh đc cái mạnh hơn :3 1/26/2015 11:50:57 PM
 • leviettung01: bài mô 1/26/2015 11:51:21 PM
 • ღKhờღ: (2^x+2^y+2^z)(2^-x+2^-y+2^-z=<10 luôn :v 1/26/2015 11:51:39 PM
 • leviettung01: m điên à 1/26/2015 11:52:49 PM
 • leviettung01: =<81/8 1/26/2015 11:54:09 PM
 • ღKhờღ: tau chứng minh đc =<10 luôn mới ghê chứ 1/26/2015 11:54:33 PM
 • leviettung01: kít 1/26/2015 11:55:32 PM
 • leviettung01: m điên rồi 1/26/2015 11:55:38 PM
 • ღKhờღ: big_grin 1/26/2015 11:55:44 PM
 • ღKhờღ: 10 cho nó mahj 1/26/2015 11:55:49 PM
 • leviettung01: điên 1/26/2015 11:56:05 PM
 • leviettung01: đề là 81/8 1/26/2015 11:56:17 PM
 • leviettung01: 10<81/8 1/26/2015 11:56:28 PM
 • leviettung01: m cm sai big_grin 1/26/2015 11:56:42 PM
 • ღKhờღ: ai bảo 1/26/2015 11:57:02 PM
 • ღKhờღ: đặt nha 1/26/2015 11:57:05 PM
 • ღKhờღ: đặt 2^x=a 1/26/2015 11:57:14 PM
 • ღKhờღ: 2^y=b 1/26/2015 11:57:17 PM
 • ღKhờღ: 2^z=c 1/26/2015 11:57:22 PM
 • ღKhờღ: xong đưa về 1/26/2015 11:57:26 PM
 • ღKhờღ: 1=<x,y,z=<2 1/26/2015 11:57:35 PM
 • ღKhờღ: cm (x+y+z)(1/x+1/y+1/z)=<10 1/26/2015 11:57:49 PM
 • leviettung01: t cx mần a rứa 1/26/2015 11:58:33 PM
 • leviettung01: (a-1)(a-2)=<0 1/27/2015 12:00:17 AM
 • ღKhờღ: ừm 1/27/2015 12:00:29 AM
 • ღKhờღ: cái của tau đó thì dễ cm rồi 1/27/2015 12:00:35 AM
 • leviettung01: =>a^2-3a+2=<0 1/27/2015 12:00:56 AM
 • leviettung01: =a+2/a=<3 1/27/2015 12:01:20 AM
 • leviettung01: tưng tự cái sau 1/27/2015 12:01:31 AM
 • ღKhờღ: uhm 1/27/2015 12:01:54 AM
 • leviettung01: rồi cộng lại 1/27/2015 12:01:58 AM
 • ღKhờღ: nếu như cm =<81/8 nó lẻ lẻ sao sao ý 1/27/2015 12:02:18 AM
 • leviettung01: đk 81/8 mà 1/27/2015 12:02:28 AM
 • leviettung01: có 9 tề 1/27/2015 12:02:45 AM
 • leviettung01: bình 9 là 81 1/27/2015 12:02:52 AM
 • leviettung01: 2.4=8 1/27/2015 12:03:08 AM
 • leviettung01: 10 mô ra th điên 1/27/2015 12:03:19 AM
 • ღKhờღ: http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/The/bat-dang-thuc 1/27/2015 12:03:48 AM
 • ღKhờღ: 9 ná 1/27/2015 12:03:52 AM
 • ღKhờღ: tau tưởng 8 1/27/2015 12:04:04 AM
 • ღKhờღ: :v 1/27/2015 12:04:06 AM
 • ღKhờღ: rứa thì càng đẹp 1/27/2015 12:04:10 AM
 • ღKhờღ: hình như 8 mà 1/27/2015 12:04:15 AM
 • ღKhờღ: cái ni hay nè mi http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/The/bat-dang-thuc 1/27/2015 12:04:56 AM
 • leviettung01: uk 1/27/2015 12:10:34 AM
 • leviettung01: 9 chơ 8 m0 ra 1/27/2015 12:10:50 AM
 • leviettung01: trung ơi 1/27/2015 12:13:51 AM
 • ღKhờღ: có liền 1/27/2015 12:14:37 AM
 • leviettung01: hú hsu 1/27/2015 1:08:11 AM
 • leviettung01: trung ơi 1/27/2015 10:45:33 AM
 • leviettung01: trung 1/27/2015 11:41:11 AM
 • kykot123: ai giúp em với 1/27/2015 2:33:04 PM
 • kykot123: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129333/ai-giup-em-voi 1/27/2015 2:33:06 PM
 • kykot123: có ai k?? 1/27/2015 5:02:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • kykot123
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • ~~ Nhỏ ~~
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318